Nieuw in versie 11.9

Document created by Cisco Localization Team on Sep 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Beheerder

Snel aanmelden bij Jabber: met deze functie kunt u zich snel in één keer aanmelden bij alle services tegelijk in plaats van u één voor één voor elk proces te hoeven aanmelden zoals in het eerder toegepaste proces. Elke service maakt onafhankelijk contact met de respectievelijke server en verifieert u op basis van gegevens in de cache. Dit maakt het aanmeldproces snel en dynamisch.

U kunt de functie Snel aanmelden voor alle clients configureren via de parameter STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED.

Meer informatie vindt u in de Parameter-referentiehandleiding voor Cisco Jabber 11.9.

Gedeelde lijn wordt ondersteund via MRA: als u gebruik wilt maken van een gedeelde lijn via het netwerk voor mobiele en externe toegang dient u:
  • Cisco Expressway te upgraden naar X8.9 of hoger

  • Cisco Unified Communications Manager te upgraden naar 11.5.1 SU(2) of hoger

Zie de release-opmerkingen voor Cisco Expressway X8.9.1 voor meer informatie over ondersteuning van een gedeelde lijn via MRA.

Enkele scenario's voor ondersteuning van een gedeelde lijn via MRA:

  • Uw IP-telefoon maakt deel uit van het bedrijfsnetwerk, maar u bevindt zich buiten het bedrijfsnetwerk. Als het een Jabber-gesprek is, komt het gesprek binnen op zowel de IP-telefoon als uw apparaat.

  • Als u actief bent op meerdere apparaten (iOS, Android, Windows en Mac), kunt u het Jabber-gesprek tussen de verschillende apparaten wisselen, onafhankelijk van het netwerk waarin u zich bevindt (bedrijfsnetwerk of MRA). Uw status wordt op alle actieve apparaten op de gedeelde lijn gesynchroniseerd. Als u dus het Jabber-gesprek in de wachtrij zet op een Android-apparaat, kunt u de status zien op andere apparaten en het gesprek op elk ander apparaat hervatten.

Extern bureaubladbeheer uitschakelen binnen Alleen-IM delen: de beheerder kan Extern bureaubladbeheer uitschakelen binnen Alleen-IM delen. Deze functie wordt beheerd via de parameter DisableRemoteDesktopControl. De standaardwaarde is onwaar (Extern bureaubladbeheer is ingeschakeld). Meer informatie vindt u in de Parameters-referentiehandleiding voor Cisco Jabber 11.9.

Audiodemping uitschakelen: u kunt in Cisco Jabber audiodemping uitschakelen. Deze functie wordt beheerd via de parameter DisableAudioDucking. De standaardwaarde is onwaar (audiodemping is ingeschakeld). Meer informatie vindt u in de Parameters-referentiehandleiding voor Cisco Jabber 11.9

OAuth-ondersteuning voor Jabber-gebruikers: Cisco Jabber kan OAuth gebruiken om het toegangsrecht van gebruikers te autoriseren. Als de gebruiker zich aanmeldt in een omgeving waarin OAuth is ingeschakeld, hoeft deze niet bij elke aanmelding zijn of haar gebruikersgegevens in te voeren. Meer informatie vindt u in de Planningshandleiding voor Cisco Jabber 11.9.

Opmerking


OAuth moet voor alle servers tegelijk zijn ingeschakeld. Als voor sommige servers OAuth niet is ingeschakeld, kan het zijn dat Jabber niet goed functioneert.


Ondersteuning voor IBM Lotus Notes C-bibliotheek: IBM Lotus Notes is verplaatst van de C++-bibliotheek naar de C-bibliotheek. De C-bibliotheek biedt aanvullende functies. U kunt overschakelen naar de oudere C++-bibliotheek als u tegen problemen aanloopt met de C-bibliotheek. Er is een nieuwe parameter,EnableLotusNotesCLibrarySupport, toegevoegd om deze functie te ondersteunen.

Meer informatie vindt u in de Parameters-referentiehandleiding voor Cisco Jabber 11.9.

Ondersteuning voor het Training en Event Center: Jabber ondersteunt nu de weergaven van Training Center en Event Center-vergaderingen naast de bestaande Meeting Center-vergaderingen. Vanuit Jabber kunt u ook rechtstreeks elk van de beschikbare vergaderingen starten of eraan deelnemen.

Ondersteuning voor meerdere WebEx-vergaderingen: Jabber staat u nu toe meerdere WebEx-vergaderingen te starten vanuit uw Windows-browser. Er is een nieuwe parameter, meetingservice_supportmultimeeting, toegevoegd om deze functie te configureren.

Meer informatie vindt u in de Parameters-referentiehandleiding voor Cisco Jabber 11.9.

Verbeteringen van de gebruikersinterface

Automatische aanmelding: met de introductie van de functie voor snel aanmelden in versie 11.9 is de optie Automatische aanmelding verwijderd van het aanmeldscherm van Jabber. Het gebruikerswachtwoord wordt gecachet als u de functie voor snel aanmelden inschakelt.

Emoticons met animaties: Jabber heeft nu 18 emoticons met animaties. Beide gebruikers moeten Jabber versie 11.9 hebben geïnstalleerd om emoticons met animaties te kunnen verzenden en ontvangen. Als een van hen niet de 11.9-versie heeft, worden de emoticons met animaties in het chatvenster weergegeven als tekenreeksen.

U kunt geen emoticons met animaties verzenden met tekst. Wanneer u een emoticon met animatie verzendt, verschijnt deze drie keer zo groot als de normale grootte. U kunt ook tekstcode gebruiken om emoticons met animaties te verzenden. Typ bijvoorbeeld (laughoutloud) om een emoticon die een schaterlach weergeeft te verzenden.

Verzenden van een emoticon met animaties:
  1. Klik in het chatvenster op het emoticonpictogram.

  2. Klik op het tabblad voor emoticons met animaties, naast het tabblad met statische emoticons.

  3. Selecteer de gewenste emoticon en klik erop om deze naar de gebruiker te verzenden.


Opmerking


Schakel in uw browserinstellingen Animatie op webpagina's afspelen in als u tegen problemen aanloopt bij het bekijken van een emoticon met animaties in Internet Explorer. Navigeer hiervoor naar Extra > Internetopties en klik op het tabblad Geavanceerd. Schuif omlaag, selecteer de optie Animatie op webpagina's afspelen en start Jabber opnieuw.


Extra emoticons met animaties: we hebben de set met statische emoticons beschikbaar voor het chatten geüpdatet en uitgebreid. U kunt nu 20 nieuwe statische emoticons gebruiken.

Instellingen configuratiebestand IBM Lotus Notes: bij deze Jabber-release is een optie voor het configureren van het IBM Lotus Notes-configuratiebestand toegevoegd. Ga naar menu Instellingen > Opties > Agenda > en selecteer IBM Lotus Notes om het IBM Notes-configuratiebestand te vinden.

Uw Jabber-sessie vernieuwen: als u Jabber gebruikt in een omgeving waarvoor OAuth is ingeschakeld, en uw sessie op het punt staat te verlopen, ontvangt u een melding dat u uw sessie moet vernieuwen.

Klik op Sessie vernieuwen. Er verschijnt nu een browser waar u uw Jabber-wachtwoord moet invoeren om uzelf te laten verifiëren. Daarna kunt u doorgaan met uw Jabber-sessie. Hetzelfde proces treedt in werking als uw Jabber-sessie verloopt.

Menu Opties hoger in de hiërarchie: het menu Opties is nu rechtstreeks vanuit het hoofdmenu toegankelijk. Het is niet meer nodig naar de vervolgkeuzeoptie Bestand te navigeren.

Accountgegevens voor niet-SSO-gebruikers bijwerken: wanneer er een wijziging is in de accountgegevens voor Jabber-services, zoals Telefoon, IM, Voicemail, Toegang tot de LDAP-namenlijst en WebEx, verschijnt er een pop-upmelding die aangeeft dat de accountgegevens ongeldig zijn en de gebruikers gepaste actie moeten ondernemen. De gebruikers kunnen via de pop-upmelding hun accountgegevens bijwerken. Zodra de gebruikers hun gegevens hebben bijgewerkt, kunnen ze doorgaan met Jabber. Ze hoeven zich niet af en aan te melden bij Jabber.

Cisco Jabber en Spark Interop: is van toepassing op WebEx Messenger-gebruikers voor wie Cisco Spark Interop is ingeschakeld.

Als voor u Spark Interop is ingeschakeld, kunt u 1:1-berichten verzenden en ontvangen naar en van contactpersonen op Spark. De aanwezigheidsstatus van contactpersonen waarvoor Interop is ingeschakeld, wordt in Cisco Jabber weergegeven als ';in Cisco Spark';.
Attachments

    Outcomes