Veelgestelde vragen over Event Center

Document created by klacey@sajan.com on Mar 9, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Waar kan ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw ophalen?     

Probeer een van de volgende opties uit als u zich uw gebruikersnaam niet meer kunt herinneren:

  • Uw volledige e-mailadres
  • Het eerste deel van uw e-mailadres voor het domein (naam@mycompany.com)
  • Als uw organisatie eenmalige aanmelding (SSO, Single Sign-On) gebruikt, is uw gebruikersnaam dezelfde als uw aanmeldnaam voor het netwerk.

Als u zich uw wachtwoord niet meer kunt herinneren, kunt u op de koppeling Wachtwoord vergeten? klikken en de instructies volgen. U ontvangt vervolgens een e-mail waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

De technische ondersteuning van WebEx kan uw wachtwoord niet opnieuw instellen. Als u zich niet kunt aanmelden nadat u bovenstaande stappen hebt gevolgd, kunt u contact opnemen met uw WebEx-sitebeheerder. U kunt waarschijnlijk contact opnemen met uw sitebeheerder via de computerondersteuning of IT-afdeling van uw organisatie. De contactgegevens voor uw WebEx-sitebeheerder zijn mogelijk ook opgenomen in de herinneringsmail voor uw wachtwoord.

 

Hoe kan ik deelnemen aan een gebeurtenis vanaf een pc of een Mac?    

U kunt op de volgende manieren deelnemen aan een gebeurtenis:

Open de uitnodigings- of registratiemail en klik op de koppeling. Voer uw naam, e-mailadres en het wachtwoord voor de gebeurtenis in. Klik vervolgens op Nu deelnemen.

 

Ga naar de WebEx-site en klik vervolgens op Live sessies. Klik op de naam van de sessie waaraan u wilt deelnemen en voer uw naam, e-mailadres en het wachtwoord voor de gebeurtenis in. Klik vervolgens op Nu deelnemen.

 

Als u wilt deelnemen aan een gebeurtenis die niet in de lijst staat, klik u op Niet-weergegeven sessies en voert u het sessienummer in. Klik vervolgens op Nu deelnemen.

 

Hoe plan ik een gebeurtenis?

Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op Een gebeurtenis hosten om het menu uit te vouwen. Klik vervolgens op Een gebeurtenis plannen. Voer een gebeurtenistype, een wachtwoord en de datum en tijd van de gebeurtenis in op de pagina Een gebeurtenis plannen. Voer daarnaast alle overige gegevens in die u en de deelnemers nodig hebben. Klik vervolgens op Deze gebeurtenis plannen.

 

Ik heb een gebeurtenis van één uur gepland. Wordt deze automatisch beëindigd wanneer het uur voorbij is?

Nee. De gebeurtenis gaat door totdat u deze beëindigt. Deelnemers kunnen echter de vergadering op elk gewenst moment verlaten.

 

Kan ik een gebeurtenis vanuit Outlook plannen en starten?

Ja. U kunt Outlook gebruiken om gebeurtenissen te plannen, deelnemers uit te nodigen en gebeurtenissen te starten. De deelnemers die u uitnodigt, kunnen deelnemen aan uw sessie via hun Outlook-agenda.

Download en installeer WebEx-productiviteitstools van de pagina Ondersteuning, Downloads op uw WebEx-site om aan de slag te gaan. Zie Productiviteitstools: WebEx integreren in Outlook (WBS29.13, WBS29.30) voor meer informatie.

 

U moet over beheerrechten beschikken om WebEx-productiviteitstools op een Windows-computer te installeren.

 

Zodra Productiviteitstools is geïnstalleerd, klikt u op Vergadering plannen in het lint van Outlook. Klik vervolgens op WebEx-vergadering toevoegen en selecteer een optie voor Event Center in het veld Vergaderingssjabloon.

 

Kan ik een terugkerende gebeurtenis plannen?

Nee. Omdat registratie voor gebeurtenissen meestal vereist is, wordt elke gebeurtenis afzonderlijk gepland.

 

Als u meerdere gebeurtenissen met dezelfde instellingen moet plannen, kunt u een sjabloon maken dat u tijdens het plannen kunt gebruiken.

 

Kan ik een alternatieve host opgeven voor een gebeurtenis?

Ja, als de andere persoon een account heeft op dezelfde site. Scrol hiervoor naar het gedeelte Presentatoren en panelleden wanneer u een gebeurtenis plant en klik op Uitnodiging maken. Selecteer, importeer of maak een contactpersoon en selecteer vervolgens Toevoegen als alternatieve host.

 

Hoe kan ik een geplande gebeurtenis starten?    

Tenzij u hebt aangegeven dat de deelnemers eerder dan de host kunnen deelnemen op het moment dat u de gebeurtenis hebt gepland, moet u een gebeurtenis eerst starten voordat de deelnemers eraan kunnen deelnemen. Klik op Mijn WebEx > Mijn vergaderingen om een gebeurtenis te starten vanaf uw Event Center-website nadat u zich hebt aangemeld. Zoek naar de gebeurtenis en klik op Starten. U kunt ook een gebeurtenis starten door op de koppeling in de bevestigingsmail te klikken.

 

Is er een maximumaantal personen dat aan mijn gebeurtenis kan deelnemen?

Afhankelijk van het type Event Center-service dat uw organisatie heeft aangeschaft, kunnen er maximaal 3000 deelnemers deelnemen aan een WebEx Event Center-sessie. Er kunnen maximaal 500 bellers deelnemen aan de teleconferentie als u WebEx Audio gebruikt. Als u verwacht dat er meer dan 500 personen willen deelnemen aan het audiogedeelte van de gebeurtenis, kunt u de volgende opties overwegen:

  • Selecteer de optie Geluidsuitzending. Hiermee kunnen deelnemers luisteren naar de gebeurtenis.
  • Neem contact op met een andere leverancier van teleconferenties.

 

De host, presentator, panelleden en de enquêtecoördinator behoren ook tot het totaal aantal deelnemers.

 

Hoe kan ik een toepassing, een bestand, mijn bureaublad of video delen tijdens een gebeurtenis?    

Nadat u uw gebeurtenis start, klikt u op de knop onder aan de pagina van het deelvenster Delen op het tabblad Snel starten. Selecteer wat u wilt delen met deelnemers, bijvoorbeeld een whiteboard of een bestand.  Zodra u iets deelt, zien deelnemers wat u ziet. U kunt Delen ook selecteren in de menubalk van de gebeurtenis.

 

Hoe kan ik een presentatie delen tijdens mijn gebeurtenis?

Selecteer Delen > Bestand op de menubalk of klik op Bestand delen op de pagina Snel starten. Zoek het presentatiebestand dat u wilt delen en klik op Openen. Gebruik de bedieningselementen van de pagina boven aan het vergaderingsvenster om door de dia's te bladeren. Als u een presentatie deelt die is gemaakt met PowerPoint 2013 of later, kunt u met de bedieningselementen van de pagina niet de overgangen of animaties doorlopen.

 

Als u aantekeningen hebt toegevoegd aan een gedeelde PowerPoint-presentatie die is gemaakt met PowerPoint 2010 of eerder, zijn deze aantekeningen beschikbaar voor de presentator in het deelvenster PPT-aantekeningen.

Gebruik Toepassing delen voor het beste resultaat wanneer u presentaties deelt die zijn gemaakt met PowerPoint 2013 of later.

 

Waar kan ik een lijst met de algemene inbelnummers vinden?

Selecteer Ik ga inbellen wanneer u deelneemt aan de audioconferentie van de gebeurtenis. Klik vervolgens op Alle algemene inbelnummers. Of klik op Alle algemene inbelnummers weergeven in het scherm Informatie over de gebeurtenis.

 

Hoe kan ik mijn gebeurtenis opnemen? 

Klik op de knop Opnemen op de pagina Snel starten of selecteer Gebeurtenis > Opname starten op de menubalk nadat een gebeurtenis is gestart.

 

Kan ik de pieptoon uitschakelen waarmee ik word gewaarschuwd wanneer iemand deelneemt aan mijn gebeurtenis?

Ja. Scrol naar het gedeelte Instellingen audioconferentie op de pagina Een gebeurtenis plannen. Selecteer vervolgens Geen toon in het vervolgkeuzemenu Toon voor deelnemen en verlaten.

 

Kan ik als host van de gebeurtenis bepalen wiens videofeed wordt weergegeven?  Ja. Klik op een naam in het videovenster om het dialoogvenster Opties voor video's van panelleden weer te geven. Klik vervolgens op het tabblad Grote video vergrendelen. Selecteer De actieve spreker. U kunt ook Een specifiek panellid selecteren en vervolgens uit de lijst kiezen. Klik op OK of Toepassen.

Attachments

    Outcomes