Veelgestelde vragen over Training Center

Document created by klacey@sajan.com on Mar 9, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Waar kan ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw ophalen?           

Probeer een van de volgende opties uit als u zich uw gebruikersnaam niet meer kunt herinneren:

 • Uw volledige e-mailadres
 • Het eerste deel van uw e-mailadres voor het domein (naam@mycompany.com)
 • Als uw organisatie eenmalige aanmelding (SSO, Single Sign-On) gebruikt, is uw gebruikersnaam dezelfde als uw aanmeldnaam voor het netwerk.

Als u zich uw wachtwoord niet meer kunt herinneren, kunt u op de koppeling Wachtwoord vergeten? klikken en de instructies volgen. U ontvangt vervolgens een e-mail waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

De technische ondersteuning van WebEx kan uw wachtwoord niet opnieuw instellen. Als u zich niet kunt aanmelden nadat u bovenstaande stappen hebt gevolgd, kunt u contact opnemen met uw WebEx-sitebeheerder. U kunt waarschijnlijk contact opnemen met uw sitebeheerder via de computerondersteuning of IT-afdeling van uw organisatie. De contactgegevens voor uw WebEx-sitebeheerder zijn mogelijk ook opgenomen in de herinneringsmail voor uw wachtwoord.

 

Hoe kan ik deelnemen aan een sessie vanaf een pc of een Mac?          

U kunt op de volgende manieren deelnemen aan een trainingssessie:

 • Open de uitnodigings- of registratiemail en klik op de koppeling. Voer uw naam, e-mailadres en het wachtwoord voor de sessie in. Klik vervolgens op Nu deelnemen.
 • Ga naar de WebEx-site en klik vervolgens op Lijst met gebeurtenissen. Klik op de naam van de gebeurtenis waaraan u wilt deelnemen en voer uw naam, e-mailadres en het wachtwoord voor de gebeurtenis in. Klik vervolgens op Nu deelnemen.
 • Als u wilt deelnemen aan een gebeurtenis die niet in de lijst staat, klikt u op Niet-weergegeven gebeurtenis en voert u het nummer van de gebeurtenis in. Klik vervolgens op Nu deelnemen.

 

Hoe kan ik deelnemen aan een sessie vanaf een mobiel apparaat?    

Download de Cisco WebEx Meetings-app en installeer deze op uw apparaat om aan de slag te gaan. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad, Android-telefoons en -tablets, Windows 8-telefoons en BlackBerry. U kunt niet deelnemen aan trainingssessies vanaf BlackBerry-apparaten.

Als u beschikt over een WebEx-account, zoekt u de trainingssessie in het scherm Mijn vergaderingen. Als er geen registratie is vereist, tikt u op Deelnemen. Als registratie is vereist, tikt u op Registreren. Volg vervolgens de instructie op het registratiescherm. Zodra de registratie is goedgekeurd, selecteert u Wijzigingen registreren om deel te nemen.

Als u niet beschikt over een WebEx-account, kunt u op een van de volgende manieren deelnemen aan een trainingssessie:

 • Open de uitnodigingsmail. Als er geen registratie is vereist, tikt u op de koppeling om deel te nemen. Als registratie is vereist, tikt u op registratiekoppeling. Vul de registratiegegevens in en tik op Registreren. Wanneer u de bevestigingsmail van de registratie ontvangt, tikt u op de koppeling om deel te nemen.
 • Tik op WebEx-vergaderingen en tik vervolgens op Deelnemen via nummer. Voer het sessienummer, uw naam en e-mailadres in. Als er geen registratie is vereist, tikt u op Deelnemen. Als registratie is vereist, tikt u op Registreren. Volg vervolgens de instructies op het registratiescherm. Zodra de registratie is goedgekeurd, selecteert u Wijzigingen registreren om deel te nemen.

 

Hoe plan ik een sessie?    

Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op Een sessie hosten om het menu uit te vouwen. Klik vervolgens op Training plannen. Voer een vergaderingsonderwerp en een wachtwoord in op de pagina Trainingssessie plannen. Voer daarnaast alle overige gegevens in die u en de deelnemers nodig hebben voor de sessie. Klik vervolgens op Plannen.

 

Ik heb een sessie van één uur gepland. Wordt deze automatisch beëindigd wanneer het uur voorbij is?

De sessie gaat door totdat u deze beëindigt. Deelnemers kunnen echter de sessie op elk gewenst moment verlaten.

 

Kan ik een sessie vanuit Outlook plannen en starten?

U kunt Outlook gebruiken om trainingssessies te plannen, deelnemers uit te nodigen en sessies te starten. De deelnemers die u uitnodigt, kunnen deelnemen aan uw sessie via hun Outlook-agenda.

Download en installeer WebEx-productiviteitstools van de pagina Ondersteuning, Downloads op uw WebEx-site om aan de slag te gaan. Zie Productiviteitstools: Installeren en configureren (WBS29.13, WBS30) voor meer informatie.

 

U moet over beheerrechten beschikken om WebEx-productiviteitstools op een Windows-computer te installeren.

Zodra Productiviteitstools is geïnstalleerd, klikt u op Vergadering plannen in het lint van Outlook. Klik vervolgens op WebEx-vergadering toevoegen en selecteer een optie voor Training Center in het veld Vergaderingssjabloon.

 

Kan ik een terugkerende sessie plannen?         

Selecteer Enkele-sessiecursus, Terugkerende enkele-sessiecursus, Meerdere-sessiescursus of Onregelmatige sessies plannen in het gedeelte Datum en tijd van de planner. U kunt vervolgens de instellingen verder aanpassen, zoals de frequentie en de einddatum.

 

U kunt ook een terugkerende vergadering plannen met Microsoft Outlook nadat u Productiviteitstools hebt geïnstalleerd. Als u een enkele herhaling in de serie moet bewerken of verwijderen, is dit momenteel alleen mogelijk als u Outlook gebruikt.

 

Hoe kan ik alternatieve host opgeven voor een sessie?

Plan een nieuwe Training Center-sessie of bewerk een bestaande sessie. Scrol naar het gedeelte Presentatoren en klik vervolgens op Presentatoren uitnodigen. Voer de naam en het e-mailadres van een presentator in en selecteer Uitnodigen als alternatieve host. Klik op Presentator toevoegen om de pagina Presentatoren uitnodigen weer te geven. Selecteer vervolgens de naam van de alternatieve host en klik op Uitnodigen. Scrol naar beneden en klik op Bijwerken of Plannen om uw wijzigingen door te voeren.

 

Als u een alternatieve host wilt toevoegen aan een nieuwe trainingssessie vanuit Outlook, klikt u op Vergadering plannen en voert u de namen van de genodigden in. Klik vervolgens op WebEx-vergadering toevoegen in het lint van Outlook. Selecteer een optie voor Training Center in het veld Vergaderingssjabloon.  Klik op het tabblad Resources en selecteer een naam in het gedeelte Alternatieve host. Klik op OK.

 

Als u een alternatieve host wilt toevoegen aan of bewerken voor een bestaande sessie, opent u de sessie in uw agenda en klikt u op Instellingen wijzigen om het dialoogvenster WebEx-instellingen weer te geven. Klik op het tabblad Resources en breng de gewenste wijzigingen aan.

 

Hoe kan ik een geplande sessie starten?       

U kunt een geplande trainingssessie starten door op de koppeling in uw bevestigingsmail te klikken. Meld u vervolgens aan bij uw Training Center-site en klik op Nu starten.  U kunt zich ook aanmelden bij uw Training Center-site en vervolgens op Mijn WebEx in de bovenste navigatiebalk klikken. Selecteer de sessie in de lijst en klik vervolgens op Starten.

 

Is er een maximaal aantal personen dat aan mijn sessie kan deelnemen?

Afhankelijk van het type Training Center-service dat uw organisatie heeft aangeschaft, kunnen er maximaal 1000 deelnemers aan een WebEx Training Center-sessie deelnemen wanneer u WebEx Audio gebruikt (500 wanneer u alleen VoIP of een andere Teleconferentie-service gebruikt). Er kunnen maximaal 100 deelsessie worden gepland. De deelsessie zijn beperkt tot 100 deelnemers per sessie, met een maximum van 1000 deelnemers. De host, presentator en panelleden behoren ook tot het totaal aantal deelnemers.

 

Hoe kan ik een toepassing, een bestand, mijn bureaublad of video delen tijdens een sessie?         

Nadat u uw sessie start, klikt u op de knop onder aan de pagina van het deelvenster Delen op het tabblad Snel starten. Selecteer wat u wilt delen met deelnemers, bijvoorbeeld een whiteboard of een bestand. Zodra u iets deelt, zien deelnemers wat u ziet. U kunt Delen ook selecteren in de menubalk van de sessie.

 

Hoe kan ik een presentatie delen tijdens mijn sessie?            

Selecteer Delen > Bestand op de menubalk of klik op Bestand delen op de pagina Snel starten. Zoek het presentatiebestand dat u wilt delen en klik op Openen. Gebruik de bedieningselementen van de pagina boven aan het sessievenster om door de dia's te bladeren. Als u een presentatie deelt die is gemaakt met PowerPoint 2013 of later, kunt u met de bedieningselementen van de pagina niet de overgangen of animaties doorlopen.

Als u aantekeningen hebt toegevoegd aan een gedeelde PowerPoint-presentatie die is gemaakt met PowerPoint 2010 of eerder, zijn deze aantekeningen beschikbaar voor de presentator in het deelvenster PowerPoint-aantekeningen.

Gebruik Toepassing delen voor het beste resultaat wanneer u presentaties deelt die zijn gemaakt met PowerPoint 2013 of later.

 

Waar kan ik een lijst met de algemene inbelnummers vinden? 

Selecteer Ik ga inbellen wanneer u deelneemt aan de audioconferentie van de trainingssessie. Klik vervolgens op Alle algemene inbelnummers. Of klik op Alle algemene inbelnummers weergeven in het scherm Informatie over de sessie.

 

Kan ik een pc of Mac op afstand beheren tijdens een sessie?      

Als rechten voor toepassingen met gedeeld beheer, webbrowser of extern bureaublad zijn toegewezen aan deelnemers, kunnen zij het beheer over hun toepassing, bureaublad of webbrowser aan iedereen in de sessie doorgeven.

 

Verplaats de muis tijdens het delen naar de bovenkant van het scherm en klik op Toewijzen. Selecteer Beheer van toetsenbord en muis doorgeven en selecteer vervolgens de deelnemer waaraan u het beheer wilt toewijzen. De geselecteerde deelnemer ontvangt een bericht waarin hij of zij wordt aangeraden te klikken om het beheer over te nemen.

Klik driemaal om het beheer terug te geven aan de presentator.

 

Hoe kan ik mijn trainingssessie opnemen?     

Klik op de knop Opnemen op de pagina Snel starten of selecteer Sessie > Opname starten op de menubalk nadat een gebeurtenis is gestart.

 

Kan ik een trainingssessie voor iemand anders plannen?         

Ja, op voorwaarde dat de persoon waarvoor u een vergadering plant, u toestemming heeft gegeven op zijn of haar pagina Mijn WebEx > Mijn profiel. Wanneer het tijd is om een sessie voor iemand te plannen, klikt u op Training plannen in het linkernavigatiemenu om de pagina Trainingssessie plannen weer te geven. Selecteer de naam van de persoon in de vervolgkeuzelijst Plannen voor. Vul de informatie over de sessie in en klik vervolgens op Plannen.

 

Vanuit Outlook moet u zijn toegewezen als gedelegeerde voor de host om de agenda van de host te openen. Selecteer Bestand > Openen > Map van andere gebruiker. Klik op Naam en selecteer de naam van de host uit het adresboek. Selecteer vervolgens Agenda uit het vervolgkeuzemenu Maptype: en klik op OK. Klik op een datum in de agenda van de host en klik vervolgens op Vergadering Plannen in de werkbalk van Outlook.  Plan de sessie, waarbij u informatie over de sessie invoert op het tabblad Afspraak en deelnemers selecteert via de menu's Deelnemers uitnodigen of Plannen. Klik op WebEx-vergadering toevoegen. Selecteer een optie voor Training Center in het veld Vergaderingssjabloon. Voer een wachtwoord in en bevestig dit. Controleer de vergaderingsopties en klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. Klik op Verzenden.

 

Kan ik een V&A-sessie opslaan?        

WebEx slaat V&A-sessies om de twee minuten automatisch op in de map Mijn documenten op de computers van de host en de presentator. Selecteer Bestand > Opslaan > Vragen en antwoorden om de sessie handmatig tijdens een sessie op te slaan. Kies een locatie, geef het bestand een naam en kies het bestandstype (.txt of .csv). Klik op Opslaan.

 

Hoe kan ik inhoud delen met personen in deelsessies?            

Gebruik bestandsoverdracht om inhoud aan deelnemers aan te bieden voordat de deelsessies beginnen. Vertel de deelnemers dat één persoon in de deelsessie zal worden toegewezen of gekozen als presentator. Zodra de deelsessies zijn begonnen, kunnen de presentatoren het menu Delen gebruiken om de bestanden te delen die u naar hen hebt overgedragen.

 

Hoe kan ik deelnemers toestaan Vraag en antwoord te gebruiken tijdens een Training Center-sessie?

Zorg ervoor dat de V&A-sessie is ingeschakeld tijdens een trainingssessie door Sessie > Sessieopties te selecteren in de menubalk. Selecteer het tabblad Communicatie in het dialoogvenster Opties voor trainingssessies. Selecteer vervolgens Vraag en antwoord en tik op OK.

 

Hoe kan ik een live test starten in Training Center?    

U moet de test eerst toevoegen aan de sessie wanneer u de training plant. Training Center-tests kunnen niet zomaar worden geopend nadat een sessie is begonnen. Wanneer u klaar bent om een test te starten tijdens de sessie, moet u ervoor zorgen dat het deelvenster Testen worden weergegeven. Selecteer de naam van de test en klik vervolgens op Starten voor iedereen om de pagina Test beheren weer te geven. Klik op Test starten.

 

Hoe kan ik testresultaten van Training Center exporteren?      

Meld u aan bij uw WebEx-site en klik op Mijn WebEx. Klik op het tabblad Alle vergaderingen en klik vervolgens op de koppeling van het onderwerp voor de sessie waarvan u de testresultaten wilt weergeven. Selecteer een test in het gedeelde In de test en klik op Score en rapport. Klik vervolgens op Resultaten exporteren.

Attachments

  Outcomes