Vanliga frågor om Meeting Center

Document created by klacey@sajan.com on Mar 10, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Mar 23, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

Mitt konto

Var kan jag återfå mitt användarnamn och lösenord?

Om du inte kommer ihåg ditt användarnamn kan du prova något av följande:

 • Din fullständiga e-postadress
 • Den inledande delen av din e-postadress som står före domänen (namn@mittföretag.com)
 • Om din organisation använder enkel inloggning (SSO) är ditt användarnamn detsamma som ditt nätverksinloggningsnamn.
 • På din dator klickar du på länken Glömt ditt användarnamn? och följer sedan anvisningarna på skärmen. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till dig. Länken är inte tillgänglig från mobila enheter.

 

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord klickar du på länken Glömt ditt lösenord? på din dator och följer sedan anvisningarna. Du kommer att få ett e-postmeddelande som du kan använda för att återställa ditt lösenord. Länken är inte tillgänglig från mobila enheter.

 

WebEx tekniska support kan inte återställa ditt lösenord. Om du inte kan logga in efter att ha utfört ovanstående steg ska du kontakta WebEx-webbplatsadministratören i din organisation. Du bör kunna kontakta din webbplatsadministratör via din organisations datasupport eller IT-avdelning. WebEx-webbplatsadministratörens kontaktuppgifter finns eventuellt även i e-postmeddelandet med lösenordspåminnelsen.

 

Tillbaka till början


Schemalägg och anslut

 

Hur deltar jag i ett möte via en PC eller Mac?

Du kan delta i ett möte på något av följande sätt:

 • Öppna e-postinbjudan och klicka på länken. Ange ditt namn, din e-postadress och möteslösenordet (om tillämpligt) och klicka på Delta nu.
 • Gå till WebEx-webbplatsen och klicka på Bläddra bland möten. Klicka på rubriken för mötet du vill delta i och ange ditt namn, din e-postadress och möteslösenordet (om tillämpligt) och klicka sedan på Delta nu.
 • Om du vill delta i ett ej listat möte klickar du på Ej listat möte, anger mötesnumret och klickar sedan på Delta nu.

 

Tillbaka till början


Hur deltar jag i ett möte via en mobil enhet?

För att komma igång måste du först hämta och installera appen Cisco WebEx Meetings på din enhet. Appen finns tillgänglig till iPhone, iPad, Android-telefoner och -surfplattor, Windows 8-telefoner och BlackBerry.

Om du har ett WebEx-konto letar du fram mötet på skärmen Mina möten och trycker sedan på Delta.

 

Om du inte har ett WebEx-konto kan du delta i ett möte genom att göra något av följande:

 • Öppna e-postinbjudan och tryck sedan på Delta.
 • Tryck på WebEx Meetings och sedan på Delta via nummer. Ange mötesnumret, ditt namn och din e-postadress och tryck sedan på Delta.

 

Tillbaka till början


Hur schemalägger jag ett möte?

När du har loggat in på din WebEx-webbplats klickar du på Hålla ett möte, vilket expanderar menyn, och sedan på Schemalägg ett möte. Beroende på hur din webbplats är konfigurerad ser du antingen snabbschemaläggaren eller den avancerade schemaläggaren. Ange ett ämne och en tid för mötet, samt eventuell övrig information som du och mötesdeltagarna kan behöva. Klicka sedan på Schemalägg möte.

 

Tillbaka till början


Jag schemalade mitt möte att pågå en timme. Kommer det att avslutas automatiskt när en timme har passerat?

Nej. Mötet kommer att fortgå tills det avslutas av dig eller en alternativ värd. Mötesdeltagare kan dock lämna mötet närhelst de vill.

 

Tillbaka till början


Kan jag schemalägga och starta ett möte via Outlook?

Ja. Du kan använda Outlook för att schemalägga möten, bjuda in deltagare och starta WebEx-möten. Deltagare som du bjuder in kan delta i mötet via sina Outlook-kalendrar.

Kom i gång genom att hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg från sidan Support > Hämtningsbara filer på din WebEx-webbplats. Mer information finns i Översikt över WebEx produktivitetsverktyg.

Du behöver ha administratörsbehörighet för att installera WebEx produktivitetsverktyg på en Windows-dator.

När produktivitetsverktygen har installerats klickar du på Schemalägg möte i Outlook-listen, klickar på Lägg till WebEx-möte och väljer sedan ett Meeting Center-alternativ i fältet Mötesmall.

 

När det är dags att starta mötet kan du öppna mötesposten i din Outlook-kalender och sedan klicka på möteslänken. Du kan även klicka på Schemalägg möte i Outlook-listen, där det finns ytterligare alternativ för hur du hittar och startar ditt möte.

 

Tillbaka till början


Kan jag schemalägga ett återkommande möte?

Ja. I avsnittet Datum och tid i den avancerade schemaläggaren anger du återkomsten som Ingen, Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Varje år. Du kan anpassa inställningarna ytterligare, exempelvis genom att ange frekvens eller slutdatum.

 

Tillbaka till början


Hur anger jag en alternativ värd för ett möte?

I den avancerade schemaläggaren klickar du på Bjud in deltagare och därefter på Välj deltagare. Välj en kontakt från listan och klicka på Alternativ värd. Observera att endast deltagare som har värdprivilegier kan vara alternativa värdar.

 

Om du vill lägga till en alternativ värd till ett nytt utbildningsmöte via Outlook klickar du på Schemalägg möte, anger de inbjudnas namn och klickar därefter på Lägg till WebEx-möte i Outlook-listen. Välj ett Meeting Center-alternativ i fältet Mötesmall. Klicka på fliken Resurser och välj sedan ett namn under avsnittet Alternativ värd. Klicka på OK.

 

Om du vill lägga till eller ändra en alternativ värd för en befintlig session öppnar du sessionen i din kalender och klickar på Ändra inställningar för att visa dialogrutan WebEx-inställningar. Klicka på fliken Resurser och gör önskade ändringar.

 

Tillbaka till början


Kan jag schemalägga ett möte åt någon annan?

Ja, förutsatt att personen du schemalägger åt har beviljat tillstånd för dig att göra det på sidan Mitt WebEx > Min profil. När det är dags att schemalägga ett möte via din WebEx-webbplats klickar du på Schemalägg ett möte via den vänstra navigeringsmenyn och öppnar sedan den avancerade schemaläggaren. Välj personens namn i den nedrullningsbara listan Schemalägg åt. Ange mötesalternativen och klicka på Schemalägg möte.

 

I Outlook måste du vara utsedd till värdens delegat för att kunna öppna dennes kalender. Välj Arkiv > Öppna > Annan användares mapp. Klicka på Namn… och välj värdens namn i adressboken. Välj sedan Kalender i den nedrullningsbara listan Mapptyp:  och klicka på OK. Klicka på ett datum i värdens kalender och sedan på Schemalägg möte i Outlook-verktygsfältet. Schemalägg mötet, ange mötesinformationen på fliken Mötespost och välj deltagare via någon av menyerna Bjud in deltagare eller Schemaläggning. Klicka på Lägg till WebEx-möte. Ange och bekräfta ett lösenord. Kontrollera mötesalternativen och klicka på OK för att stänga dialogrutan. Klicka på Skicka.

 

Tillbaka till början


Hur startar jag ett schemalagt möte?

Logga in på din Meeting Center-webbplats och klicka på Mitt WebEx i den övre navigeringsraden. Välj mötet från listan och klicka på Starta.

 

Tillbaka till början


Hur ändrar jag rubrik på mitt Ett-klick-möte?

Logga in på din WebEx-webbplats och klicka på Mitt WebEx. Klicka på Installation av produktivitetsverktyg och ange eller ändra sedan Ämne under Mötesalternativ.

 

Tillbaka till början


Om din Meeting Center-webbplats har tillägget för mötesrum för samarbete (Collaboration Meeting Room, CMR) kan du konfigurera ditt personliga mötesrum (PMR), vilket innebär att du får en permanent URL i följande format: https://webbplatsnamn.webex.com/join/användarnamn.

 

Tillbaka till början


Funktioner i online-möten

 

Finns det någon gräns för hur många personer som kan delta i mitt möte?

Beroende på vilken typ av Meeting Center-tjänst din organisation har köpt kan upp till 1 000 mötesdeltagare delta i ett WebEx Meeting Center-möte när WebEx-ljud används (500 kan delta när endast VoIP eller en annan telekonferenstjänst används). Det totala antalet mötesdeltagare inbegriper värden, mötessekreteraren och författaren till dold text.

 

Tillbaka till början


Hur delar jag ett program, en fil, mitt skrivbord eller en video under ett möte?

När du har startat mötet klickar du på knappen nederst på delningspanelen på fliken Snabbstart. Välj vad du vill dela med mötesdeltagarna, exempelvis en whiteboard eller en fil.  När du väl delar något så ser mötesdeltagarna det du ser. Du kan även välja Dela från mötets menyrad.

 

Tillbaka till början


Hur delar jag en presentation under mitt möte?

Välj Dela > Fil från menyraden eller klicka på Dela fil på sidan Snabbstart. Leta rätt på den presentationsfil som du vill dela och klicka sedan på Öppna. Använd sidans kontrollalternativ överst i mötesfönstret när du vill bläddra mellan bilderna. Om du delar en presentation som har skapats med PowerPoint 2013 eller senare kommer sidans kontrollalternativ inte att föra bilderna framåt genom övergångar och animeringar.

Om du har lagt till anteckningar till en delad PowerPoint-presentation som har skapats med PowerPoint 2010 eller tidigare kommer dessa att finnas tillgängliga för presentatören i panelen PPT-anteckningar.

För att uppnå bästa resultat vid delning av presentationer som har skapats med PowerPoint 2013 eller senare bör du använda alternativet Dela program.

 

Tillbaka till början


Kan jag fjärrstyra en PC eller en Mac under ett möte?

Om en mötesdeltagare har tilldelats privilegiet Fjärrstyr delade program, webbläsare eller skrivbord kan denne överlåta kontrollen över sitt program, sitt skrivbord eller sin webbläsare till valfri person i mötet.

När du delar flyttar du muspekaren till den övre delen av skärmen och klickar på Tilldela. Välj Överlåt kontroll över tangentbord och mus och välj sedan den mötesdeltagare som kontroll ska tilldelas till. Den valda mötesdeltagaren får ett meddelande som uppmanar denne att klicka för att överta kontrollen.

För att återlämna kontrollen till presentatören klickar användaren tre gånger.

 

Tillbaka till början


Ljudanslutning

 

Var hittar jag en lista över globala nummer för inringning?

När du ska delta i mötets ljudkonferens väljer du Jag ringer in. Klicka sedan på Alla globala nummer för inringning. Alternativt kan du klicka på Visa alla globala nummer för inringning på skärmen Mötesinfo.

 

Tillbaka till början


Kan jag stänga av ljudtonen som hörs när någon ansluter till mötet?

Om du använder den avancerade schemaläggaren klickar du på Ljudkonferens och väljer sedan Ingen ljudton i den nedrullningsbara listan Ingångs- och utgångston. Om du använder snabbschemaläggaren klickar du på Ändra ljudkonferens och väljer sedan Ingen ljudton i den nedrullningsbara listan Ingångs- och utgångston.

 

När du befinner dig i mötet kan du stänga av aviseringar genom att avmarkera Mötesdeltagare > Ingångs- och utgångston i menyraden.

 

Tillbaka till början


CMR och personliga rum

 

Vad är ett mötesrum för samarbete (CMR)?

Mötesrum för samarbete (CMR) är ett tilläggsalternativ för Meeting Center som gör det möjligt att delta i ett möte via Cisco TelePresence, valfritt standardbaserat videokonferenssystem eller -program eller valfri mobil- eller skrivbordsbaserad WebEx-aktiverad webbklient.

Det finns två typer av CMR-tjänster för WebEx: CMR Cloud och CMR Hybrid.  CMR Cloud sammankopplar den molnbaserade WebEx-videobryggan med WebEx-möten. Människor kan delta var de än befinner sig i världen med hjälp av teknik som de redan äger, exempelvis videokonferensenheter, datorer och mobila enheter. CMR Hybrid gör det möjligt för Meeting Center-användare att delta i Cisco TelePresence-videokonferenser.

CMR Cloud har stöd för upp till 25 standardbaserade videoslutpunkter. Beroende på ditt företags abonnemang kan upp till ytterligare 500 videoaktiverade mobil- och skrivbordsanvändare och 500 ljudanvändare delta. Det ger WebEx Meeting Center-användare tillgång till ett personligt rum som alltid är tillgängligt och har en permanent adress, vilket innebär att de kan starta ett möte direkt, närhelst det behövs. 

 

Med CMR Hybrid kan du inkludera WebEx Meeting Center-användare i Cisco TelePresence-videokonferenser. Tjänsten kräver Cisco TelePresence Server, Cisco TelePresence Management Suite och ett abonnemang för Cisco WebEx Meeting Center. Varje möte har stöd för upp till 100 standardbaserade videoslutpunkter och upp till 500 videoaktiverade WebEx Meeting Center-användare.

 

Tillbaka till början


Hur konfigurerar jag mitt personliga rum?

Du får ett välkomstmeddelande via e-post när du lägger till CMR Cloud till din WebEx Meeting Center-webbplats. I detta meddelande klickar du på Konfigurera rum och följer sedan uppmaningarna. När konfigurationen är färdig får du ett bekräftelsemeddelande via e-post som innehåller anvisningar om hur du kommer åt ditt personliga rum.

 

Tillbaka till början


Hur går jag in i mitt personliga rum?

Du kan gå in i ditt personliga rum på något av följande sätt.

 • Klicka på länken i bekräftelsemeddelandet om det personliga rummet, klicka på Gå in i rum och logga sedan in med ditt WebEx-användarnamn och -lösenord.
 • Ring in från ett videokonferenssystem eller -program med hjälp av uppgifterna i bekräftelsemeddelandet och ange sedan din värd-PIN-kod.
 • Ring in via telefonnumret i bekräftelsemeddelandet och ange sedan din åtkomstkod.
 • Logga in på din WebEx Meeting Center-webbplats. Under Hålla ett möte i den vänstra navigeringsraden klickar du på Mitt personliga rum och sedan på Gå in i rum.

 

Tillbaka till början


Hur schemalägger jag en CMR Hybrid-session via Outlook?

Om du vill inkludera WebEx Meeting Center-användare i dina schemalagda Cisco TelePresence-videokonferenser måste du hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence från sidan Support > Hämtningsbara filer på din WebEx-webbplats. När du befinner dig i Outlook klickar du på Schemalägg möte i Outlook-listen. På panelen Mötesalternativ anger du sedan WebEx- och TelePresence-alternativ för ditt möte. Se till att markera alternativet Tillåt att personer deltar via WebEx. Därefter klickar du på Lägg till TelePresence-rum, väljer de TelePresence-rum du vill använda och klickar på OK. Slutligen lägger du till namnen på dem som ska bjudas in till mötet, anger mötets ämne och klickar på Skicka.

 

När du har schemalagt ditt möte kommer det att visas i din Outlook-kalender tillsammans med all information som behövs för att starta mötet. Inbjudna får en mötesinbjudan som innehåller informationen de behöver för att delta.

 

Tillbaka till början

Attachments

  Outcomes