Event Center: Aan de slag met Event Center - Windows (WBS29.13, WBS30)

Document created by klacey@sajan.com on Mar 9, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode

Inleiding

Deze handleiding gaat over de basisfuncties die u nodig hebt om vanaf uw Windows-computer een Event Center-sessie te plannen of eraan deel te nemen. Hier vindt u ook instructies voor het gebruik van de belangrijkste tools die tijdens uw gebeurtenissen beschikbaar zijn.

 

Terug naar boven


Gebeurtenisrollen

Deelnemers aan een onlinegebeurtenis van Event Center kunnen een of meer van de volgende vijf rollen vervullen: host, panellid, presentator, enquêtecoördinator en deelnemer. Het is belangrijk deze rollen te doorgronden en te beheren om een gebeurtenis succesvol te maken.

 • De host is verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en beheren van de onlinegebeurtenis. De host start de gebeurtenis, wijst andere gebeurtenisrollen toe en stelt rechten in. Tijdens een gebeurtenis kan de host de toegang beheren, extra deelnemers uitnodigen en het delen van inhoud mogelijk maken. Aan het eind van de gebeurtenis is de host verantwoordelijk voor het opslaan van bestanden en het beëindigen van de sessie.
 • De belangrijkste taken van een panellid zijn de host en presentator te helpen en ervoor te zorgen dat de gebeurtenis soepel verloopt. U kunt een willekeurig aantal deelnemers als panellid aanstellen. De host kan panelleden vragen op te treden als deskundige op een bepaald gebied, in een vraag-en-antwoordsessie de vragen van deelnemers door te nemen en te beantwoorden, te reageren op openbare en persoonlijke chatberichten, gedeelde inhoud te annoteren en als enquêtecoördinator enquêtes te beheren.
 • De presentator is verantwoordelijk voor het delen en presenteren van informatie tijdens de gebeurtenis. Zodra de uitgenodigde panelleden deelnemen aan de gebeurtenis, kan de host ieder van hen als presentator aanwijzen. De presentator heeft als enige de mogelijkheid om informatie te presenteren en inhoud te delen. De host kan de presentatorrol op elk moment aan iemand anders toewijzen.
 • De enquêtecoördinator is voor of tijdens de gebeurtenis verantwoordelijk voor het voorbereiden van enquêtes en tijdens de gebeurtenis voor het uitvoeren van de enquêtesessie en het delen van de enquêteresultaten. Hoewel de host en de presentator tijdens een gebeurtenis enquêtes kunnen uitvoeren, kunnen ze het nuttig vinden een enquêtecoördinator voor die taak toe te wijzen.
 • De deelnemers aan een onlinegebeurtenis zijn degenen die voornamelijk luisteren en kijken naar presentaties die door de presentator en panelleden zijn gemaakt. Indien toegestaan, kunnen deelnemers chatberichten verzenden en ontvangen, vragen stellen in vraag-en-antwoordsessies, tekenen op een gedeeld whiteboard en verzoeken tot spreken indienen. Deelnemers kunnen niets delen of presenteren, tenzij de host of presentator ze als panellid aanwijst.

 

Terug naar boven


Een gebeurtenis plannen

Als u een gebeurtenis wilt plannen, moet u minimaal de gedeelten Basisinformatie, Datum en tijd en Instellingen audioconferentie in de gebeurtenisplanner voltooien.

 

Een gebeurtenis plannen:

 1. Klik op Een gebeurtenis hosten > Een gebeurtenis plannen in de linkernavigatiebalk van uw WebEx Event Center-site.
 2. Voltooi het gedeelte Basisinformatie.
 3. Geef een Datum en tijd op met de verschillende tijdzones van deelnemers.
 4. Selecteer de Instellingen audioconferentie.
 5. Klik op Deze gebeurtenis plannen.

U kunt ook extra details toevoegen, zoals registratie vereisen, presentatoren en panelleden toewijzen, materiaal uploaden en e-mailmeldingen van gebeurtenissen en vervolgmails plannen.

 

Terug naar boven


Een gebeurtenis starten

Een gebeurtenis starten:

1. Meld u aan bij de   Event Center -site van uw organisatie en klik in de bovenste navigatiebalk op Mijn WebEx. Er wordt een lijst met gebeurtenissen weergegeven.

2. Zoek de gebeurtenis in de lijst en klik op Starten. Het venster Gebeurtenis wordt geopend.

 

Terug naar boven


Aan een gebeurtenis deelnemen

Bij het plannen van een gebeurtenis stuurt de host een e-mail naar genodigden met informatie over hoe ze kunnen deelnemen. U kunt ook vanaf uw WebEx-site aan de gebeurtenis deelnemen.

 

Aan een gebeurtenis deelnemen:

 

Aan een gebeurtenis deelnemenHandelingen
Vanuit een e-mailbericht

1. Open uw uitnodigings- of registratiebericht en klik op de koppeling om aan de gebeurtenis deel te nemen. De pagina Gebeurtenisinformatie wordt geopend.

2. Voer onder Nu deelnemen aan gebeurtenis uw naam, e-mailadres en het wachtwoord voor de gebeurtenis in.

3. Klik op Nu deelnemen. U bent verbonden met de vergadering.

Vanaf een WebEx-site

1. Open een webbrowser en ga naar de WebEx-site.

2. Klik in de linkernavigatiebalk onder Deelnemen aan een gebeurtenis op Lijst met gebeurtenissen. Er wordt een lijst met gebeurtenissen weergegeven.

Opmerking: klik in de linkernavigatiebalk op Onvermelde gebeurtenissen om deel te nemen aan een onvermelde gebeurtenis. Voer het gebeurtenisnummer in en klik op Nu deelnemen.

3. Klik op de naam van de gebeurtenis. De pagina Gebeurtenisinformatie wordt geopend.

4. Voer uw naam, e-mailadres en het wachtwoord voor de gebeurtenis in.

5. Klik op Nu deelnemen.

 

Terug naar boven


Verbinding maken met de audioconferentie

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan de audioconferentie deel te nemen met een telefoon of met een computer via VoIP (Voice over Internet Protocol).

 

Verbinding maken met de telefoon:

 

Selecteert u...Vervolghandelingen
Bel mij op een nieuw nummer
 1. Schakel het selectievakje Telefoonnummer op deze computer onthouden in als u dit nummer wilt opslaan voor toekomstige gebeurtenissen.
 2. Klik op Bel mij. U ontvangt een oproep en mogelijk het verzoek om op 1 te drukken om verbinding te maken.
Bel mij <opgeslagen nummer>Klik op Bel mij. U ontvangt een oproep en mogelijk het verzoek om op 1 te drukken om verbinding te maken.
Ik ga inbellen
 1. Kies het weergegeven telefoonnummer, voer de toegangscode voor de gebeurtenis in en voer uw deelnemers-id gevolgd door een # in. U wordt verbonden.
 2. Sluit het venster.

 

Deelnemen met uw computer:

 1. Klik onder Computer gebruiken voor audio op Bellen via computer. U wordt verbonden met de audioconferentie.
 2. Pas desgewenst uw instellingen voor de luidspreker en de microfoon aan.

 

Terug naar boven

 


Navigeren in het venster Gebeurtenis

Het venster Gebeurtenis lijkt op een conferentieruimte waar mensen elkaar persoonlijk ontmoeten. Dit is ook de plaats waar de gebeurtenis wordt beheerd en het materiaal wordt gedeeld. De items in de menuwerkbalk boven aan de pagina bieden u toegang tot extra functies van Event Center.

Event_Center_window_with_callouts.png

Menuwerkbalk: biedt toegang tot tools en functies van Event Center.

Knoppen voor zoomen en volledig scherm: hiermee kunt u inzoomen, uitzoomen of inhoud op het volledige scherm weergeven.

De werkbalk Aantekening: hiermee kunnen deelnemers tijdens een gebeurtenis aantekeningen maken in bestanden en whiteboards delen.

Inhoudviewer: voor de weergave van presentaties, documenten, videobestanden, whiteboards en webinhoud.

Deelvensters: bieden ruimten voor chats, enquêtes, vraag en antwoord, namen van deelnemers en de recorder.

 

Terug naar boven


Het deelvenster Deelnemers gebruiken

Standaard zijn op het deelvenster Deelnemers alleen de namen van de host en de panelleden te zien voor anderen in de gebeurtenis. Deelnemers zien hun eigen naam en de namen van panelleden en hosts.

De weergave van deelnemers:

EC_Participants_Panel_participant_view.png

De weergave van de host:

EC_Participants_Panel_host_view.png

De host kan op Alle deelnemers weergeven... klikken om een lijst met deelnemers weer te geven.

EC_Attendee_List.png

Hier kan het dempen van het geluid van een deelnemer worden opgeheven, een deelnemer als panellid worden aangewezen of een deelnemer uit de gebeurtenis worden verwijderd.

 

Terug naar boven


inhoud delen

Tijdens de gebeurtenis hebt u via het menu Delen toegang tot opties voor het delen van inhoud.

 

Selecteert u...Delen...
Mijn scherm
Alles op uw computerscherm.
Bestand (inclusief video)...Een bestand op uw computer.
ToepassingEen toepassing op uw computer.
WitbordEen whiteboard en notitietools.
WebinhoudEen website waarop deelnemers kunnen navigeren.
WebbrowserEen website die deelnemers kunnen bekijken.
MultimediaAudio- of videobestanden die via een webadres (URL) toegankelijk zijn.
Mijn gebeurtenisvensterUw hele gebeurtenisvenster.

 

Terug naar boven


Notitietools

U kunt aantekeningen toevoegen aan bestanden en whiteboards die u tijdens een gebeurtenis deelt. Als u deelnemers daartoe de rechten verleent, kunnen zij teksttools en grafische tools gebruiken om items te markeren, aantekeningen toe te voegen en basisafbeeldingen te maken. Vervolgens kunnen alle documenten worden opgeslagen en gedistribueerd.

 • Klik op Weergeven/verbergen om de notitietools weer te geven of te verbergen.
 • Als u notitierechten wilt in- of uitschakelen, klikt u op Aantekeningen maken toestaan en selecteert u vervolgens de naam van een deelnemer.

 

ToolBeschrijving
Annotate_Pointer_Tool_Icon.pngGebruik de aanwijzer om de aandacht te vestigen op specifieke plaatsen op het scherm. De kleur ervan wordt toegewezen bij deelname aan een sessie. Klik en selecteer vervolgens Naamaanwijzer of Laseraanwijzer.
Annotate_Text_Tool_Icon.pngGebruik de teksttool om tekst toe te voegen. Klik na het typen om de tekst zichtbaar te maken voor andere deelnemers. Wijzig de kleur door deze te selecteren in het kleurenpalet.
Annotate_Line_Tool.pngGebruik de lijntool om rechte lijnen te tekenen. Wijzig de kleur door deze te selecteren in het kleurenpalet. Klik en selecteer vervolgens een lijntype. Sleep uw muis om te tekenen.
Annotate_Shape_Tool.pngGebruik de vormtool om vierkanten, rechthoeken, ovalen of cirkels te tekenen en om vinkjes of X-tekens toe te voegen. Wijzig de kleur door deze te selecteren in het kleurenpalet. Klik en selecteer vervolgens een vorm- of markeringstype.
Annotate_Pen_Tool.pngGebruik de pentool om vrij te tekenen. Wijzig de kleur door deze te selecteren in het kleurenpalet. Klik en selecteer vervolgens Pen of Potlood.
Annotate_Color_Palette.pngKlik om het kleurenpalet te openen en selecteer een kleur voor de tekst-, lijn-, vorm- of pentool. De volgende keer dat u de tool selecteert, wordt de geselecteerde kleur gebruikt.
Annotate_Eraser_Tool.pngKlik om de tool te selecteren en klik vervolgens op de aantekening die u wilt wissen. Of klik en selecteer een optie om aanwijzers of aantekeningen te wissen.

 

Terug naar boven


Video gebruiken

De huidige presentator kan altijd video verzenden tijdens een gebeurtenis. Maximaal vijf panelleden kunnen hun video delen tijdens een gebeurtenis. U kunt de rol van een deelnemer wijzigen in panellid als u wilt dat diegene zijn/haar video deelt.

 

Uw video starten en beëindigen:

Klik op het camerapictogram in het deelvenster Deelnemers. Het pictogram wordt groen en uw videofeed wordt boven aan het deelvenster Deelnemers weergegeven. Klik op nogmaals op het camerapictogram om uw video te stoppen.

 

Video-opties:

U kunt video-instellingen beheren en wisselen tussen camera's die op uw computer zijn aangesloten door te klikken op het pictogram Video-opties instellen boven aan het deelvenster Deelnemers.

 

Miniatuurweergave:

Als u miniatuurafbeeldingen van de video van andere panelleden wilt zien, beweegt u uw muis over uw video en selecteert u vervolgens Videominiaturen weergeven.

 

Volledige-schermweergave:

Als u het videobeeld wilt vergroten tot weergave op het volledige scherm, beweegt u uw muis over de video en selecteert u vervolgens Alle deelnemers weergeven in volledige-schermweergave. Klik op Weergave op volledig scherm afsluiten om de modus op volledig scherm te verlaten. Als u de volledige-schermweergave hebt geopend en u uw video wilt beëindigen, klikt u op Mijn video stoppen.

 

Video van panelleden:

Als u de volledige-schermweergave hebt geopend, kunt u maximaal vijf panelleden toestemming geven om hun video te delen door te klikken op Opties voor video's van panelleden. Vervolgens schakelt u het selectievakje naast de naam van een panellid in om toe te staan dat deze zijn/haar video deelt.

Als u de video op één panellid wilt richten, klikt u op Grote video vergrendelen en selecteert u de actieve spreker of een specifiek panellid.

 

Terug naar boven


De recorder gebruiken

Deze WebEx Network-Based Recorder (NBR) neemt schermactiviteiten en geluiden op een WebEx-opnameserver op. Uw opgenomen gegevens worden op de server verwerkt en het opnamebestand wordt verzonden naar uw map met persoonlijke opnamen op uw WebEx-servicesite. Opgenomen bestanden worden opgeslagen in Advanced Recording Format (ARF), een eigen indeling van WebEx.

 

De recorder gebruiken:

1. Start uw gebeurtenis.

2. Als de pagina Snel starten wordt weergegeven, klikt u op Opnemen. Of selecteer in het menu Gebeurtenis Opname starten.

EC_Event_menu.png

   Opmerking: het deelvenster Opnemen kan ook worden geopend door op het pictogram Recorder te klikken in de pictogrammenbalk onder het deelvenster Deelnemers.

 

3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt het deelvenster Recorder geopend en begint de opname.

Recorder_panel.png

4. Klik op de knop Onderbreken als u even wilt stoppen met opnemen en klik er nogmaals op om de opname te hervatten.

5. Klik op de knop Stoppen om de opname volledig te beëindigen. U wordt gevraagd te bevestigen dat u wilt stoppen met opnemen.

Opmerking: telkens als u een opname beëindigt en opnieuw start, wordt een nieuwe opname gemaakt. Als u een opname onderbreekt en hervat met de knop Onderbreken, wordt slechts één opname gemaakt.

6. Ga naar Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen om uw opnamen te openen nadat de vergadering is beëindigd.

 

Terug naar boven


Een gebeurtenis beëindigen of verlaten

Alleen de host kan een gebeurtenis beëindigen, terwijl deelnemers een gebeurtenis altijd kunnen verlaten voordat deze wordt beëindigd.

 

1. Selecteer Gebeurtenis beëindigen of Gebeurtenis verlaten in het menu Bestand.

 

De weergave van de host:

EC_File_menu_Host_view.png

 

2. Klik ter bevestiging op Gebeurtenis beëindigen of Gebeurtenis verlaten.

EC_End_Event_dialog.png

 

Terug naar boven

Attachments

  Outcomes