Vanliga frågor om Training Center

Document created by klacey@sajan.com on Mar 11, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Oct 18, 2016
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

 

Var hämtar jag mitt användarnamn och lösenord?           

Om du inte kommer ihåg ditt användarnamn kan du prova något av följande:

 • Din fullständiga e-postadress
 • Den inledande delen av din e-postadress som står innan domänen (namn@mittföretag.com)
 • Om din organisation använder enkel inloggning (SSO) är ditt användarnamn detsamma som ditt nätverksinloggningsnamn.

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord klickar du på länken Glömt ditt lösenord? och följer sedan anvisningarna. Du kommer att få ett e-postmeddelande som du kan använda för att återställa ditt lösenord.

WebEx tekniska support kan inte återställa ditt lösenord. Om du inte kan logga in efter att ha utfört stegen ovan ska du kontakta din WebEx-webbplatsadministratör. Du bör kunna kontakta din webbplatsadministratör via din organisations datasupport eller IT-avdelning. WebEx-webbplatsadministratörens kontaktuppgifter finns eventuellt även i e-postmeddelandet med lösenordspåminnelsen.

 

Hur deltar jag i en session via en PC eller Mac?          

Du kan delta i ett utbildningsmöte på något av följande sätt:

 • Öppna e-postinbjudan eller registreringsmejlet och klicka på länken. Ange ditt namn, din e-postadress och lösenordet till sessionen. Klicka därefter på Delta nu.
 • Gå till WebEx-webbplatsen och klicka på Lista över händelser. Klicka på rubriken till händelsen du vill delta i och ange ditt namn, din e-postadress och händelselösenordet. Klicka därefter på Delta nu.
 • Om du vill delta i en ej listad händelse klickar du på Ej listade händelser, anger händelsenumret och klickar sedan på Delta nu.

 

Hur deltar jag i en session via en mobil enhet?    

För att komma igång måste du först hämta och installera appen Cisco WebEx Meetings på din enhet. Appen finns tillgänglig till iPhone, iPad, Android-telefoner och -surfplattor, Windows 8-telefoner och BlackBerry. Du kan inte delta i utbildningsmöten på BlackBerry-enheter.

Om du har ett WebEx-konto letar du upp utbildningsmötet på skärmen Mina möten. Om ingen registrering är nödvändig trycker du på Delta. Om registrering krävs trycker du på Registrera dig och följer anvisningarna på registreringssidan. När registreringen har godkänts trycker du på Registrera ändringar för att Delta.

Om du inte har något WebEx-konto kan du delta i ett utbildningsmöte på något av följande sätt:

 • Öppna e-postinbjudan. Om ingen registrering är nödvändig trycker du på länken för att delta. Om registrering krävs trycker du på registreringslänken, fyller i registreringsuppgifterna och trycker på Registrera dig. När du får e-postbekräftelsen på din registrering trycker du på länken för att delta.
 • Knacka på WebEx Meetings och sedan på Delta via nummer. Ange sessionsnumret, ditt namn och din e-postadress. Om ingen registrering krävs trycker du på Delta. Om registrering krävs trycker du på Registrera dig och följer anvisningarna på registreringssidan. När registreringen har godkänts trycker du på Registrera ändringar för att Delta.

 

Hur schemalägger jag en session?    

När du har loggat in klickar du på Hålla en session för att expandera menyn. Klicka därefter på Schemalägg utbildning. På sidan Schemalägg utbildningsmöte anger du ett mötesämne och lösenord samt eventuell övrig information som du och deltagarna behöver inför sessionen. Klicka sedan på Schemalägg.

 

Min session är schemalagd att pågå i en timme. Kommer det att avslutas automatiskt när en timme har passerat?

Sessionen fortsätter tills du avslutar den. Mötesdeltagare kan dock lämna sessionen när de vill.

 

Kan jag schemalägga och starta en session via Outlook?

Du kan använda Outlook för att schemalägga utbildningsmöten, bjuda in deltagare och starta sessioner. Deltagare som du bjuder in kan delta i din session via sina Outlook-kalendrar.

Kom igång genom att hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg från sidan Support > Hämtningsbara filer på din WebEx-webbplats. Detaljerade anvisningar finns i Produktivitetsverktyg: Installation och konfiguration (WBS29.13, WBS30).

 

Du behöver ha administratörsbehörighet för att installera WebEx produktivitetsverktyg på en Windows-dator.

När produktivitetsverktygen har installerats klickar du på Schemalägg möte i Outlook-listen, klickar på Lägg till WebEx-möte och väljer sedan ett Training Center-alternativ i fältet Mötesmall.

 

Kan jag schemalägga en återkommande session?         

Under schemaläggarens datum- och tidpunktsavsnitt väljer du Enstaka session, Återkommande enstaka session, Flersessionskurs eller Schemalägg oregelbundna sessioner. Du kan anpassa inställningarna ytterligare, exempelvis genom att ange frekvens eller slutdatum.

 

Du kan även schemalägga ett återkommande möte via Microsoft Outlook när du har installerats produktivitetsverktygen. Om du behöver redigera eller ta bort en enstaka händelse i serien kan du för närvarande bara göra detta om du använder Outlook.

 

Hur anger jag en alternativ värd för en session?

Antingen kan du schemalägga en ny Training Center-session eller redigera en befintlig session. Gå till schemaläggningssidan, bläddra till avsnittet Presentatörer och klicka på Bjud in presentatörer. Ange ett namn och e-postadress till presentatören och välj Bjud in som alternativ värd. Klicka på Lägg till presentatör för att öppna sidan Bjud in presentatör, markera namnet på den alternativa värden och klicka på Bjud in. Bläddra ner och klicka antingen på Uppdatera eller Schemalägg för att tillämpa dina ändringar.

 

Om du vill lägga till en alternativ värd till ett nytt utbildningsmöte via Outlook klickar du på Schemalägg möte, anger de inbjudnas namn och klickar därefter på Lägg till WebEx-möte i Outlook-listen. Välj ett Training Center-alternativ i fältet Mötesmall.  Klicka på fliken Resurser och välj sedan ett namn under avsnittet Alternativ värd. Klicka på OK.

 

Om du vill lägga till eller ändra en alternativ värd för en befintlig session öppnar du sessionen i din kalender och klickar på Ändra inställningar, varpå dialogrutan WebEx-inställningar visas. Klicka på fliken Resurser och gör önskade ändringar.

 

Hur startar jag en schemalagd session?       

Du kan starta ett schemalagt utbildningsmöte genom att klicka på länken i din e-postbekräftelse och sedan logga in på din Training Center-webbplats och klicka på Starta nu.  Du kan även logga in på din Training Center-webbplats och klicka på Mitt WebEx i den övre navigationsraden. Välj sessionen i listan och klicka på Starta.

 

Finns det någon gräns för hur många personer som kan delta i min session?

Beroende på vilken typ av Training Center-tjänst din organisation har köpt kan upp till 1 000 mötesdeltagare delta i en WebEx Training Center-session när WebEx-ljud används (500 kan delta när endast internettelefon (VoIP) eller annan telekonferenstjänst används). Upp till 100 privata möten kan schemaläggas. Privata möten är begränsade till 100 mötesdeltagare per session, upp till totalt 1 000 mötesdeltagare. Det totala antalet mötesdeltagare inbegriper värden, presentatören och diskussionsdeltagare.

 

Hur delar jag ett program, en fil, mitt skrivbord eller en video under en session?         

När du har startat sessionen klickar du på knappen nederst på delningspanelen på fliken Snabbstart. Välj vad du vill dela med deltagarna, exempelvis en whiteboard eller en fil. När du väl delar något så ser deltagarna det du ser. Du kan även välja Dela från sessionens menyrad.

 

Hur delar jag en presentation under min session?            

Välj Dela > Fil från menyraden eller klicka på Dela fil på sidan Snabbstart. Hitta presentationsfilen du vill dela och klicka sedan på Öppna. Använd sidkontrollerna överst i sessionsfönstret för att bläddra mellan bilderna. Om du delar en presentation som har skapats med PowerPoint 2013 eller senare kommer sidans kontrollalternativ inte att föra bilderna framåt genom övergångar och animeringar.

Om du har lagt till anteckningar i en delad PowerPoint-presentation som har skapats med PowerPoint 2010 eller tidigare finns dessa tillgängliga för presentatören via panelen PPT-anteckningar.

För att uppnå bästa resultat vid delning av presentationer som har skapats med PowerPoint 2013 eller senare bör du använda alternativet Dela program.

 

Var hittar jag en lista över globala nummer för inringning? 

När du ska delta i utbildningsmötets ljudkonferens väljer du Jag ringer in i den nedrullningsbara listan Använd telefon. Klicka sedan på Alla globala nummer för inringning. Alternativt kan du klicka på Visa alla globala nummer för inringning på skärmen Sessionsinfo.

 

Kan jag fjärrstyra en PC eller en Mac under en session?      

Om mötesdeltagare har tilldelats privilegiet Fjärrstyr delade program, webbläsare eller skrivbord kan de överlåta kontrollen över deras program, skrivbord eller webbläsare till valfri person i sessionen.

 

Under tiden du delar flyttar du muspekaren till den övre delen av skärmen och klickar på Tilldela. Välj Överlåt kontroll över tangentbord och mus och välj sedan den mötesdeltagare som kontroll ska tilldelas till. Den valda mötesdeltagaren får ett meddelande som uppmanar denne att klicka för att överta kontrollen.

För att återlämna kontrollen till presentatören klickar användaren tre gånger.

 

Hur kan jag spela in mitt utbildningsmöte?     

När sessionen har startats klickar du på knappen Spela in på Snabbstartssidan eller väljer Session > Starta inspelning i menyraden.

 

Kan jag schemalägga ett utbildningsmöte åt någon annan?         

Ja, förutsatt att personen du schemalägger åt har beviljat tillstånd för dig att göra det på sidan Mitt WebEx > Min profil. När det är dags att schemalägga en session klickar du på Schemalägg utbildningsmöte i den vänstra navigeringsmenyn för att öppna sidan Schemalägg utbildningsmöte. Välj personens namn i den nedrullningsbara listan Schemalägg åt. Fyll i sessionsinformation och klicka sedan på Schemalägg.

 

I Outlook måste du vara utsedd till värdens delegat för att kunna öppna dennes kalender. Välj Arkiv > Öppna > Annan användares mapp. Klicka på Namn och välj värdens namn i adressboken. Välj sedan Kalender i den nedrullningsbara listan Mapptyp: och klicka på OK. Klicka på ett datum i värdens kalender och sedan på Schemalägg möte i Outlook-verktygsfältet.  Schemalägg sessionen, ange sessionsinformationen på fliken Mötespost och välj deltagare i någon av menyerna Bjud in deltagare eller Schemaläggning. Klicka på Lägg till WebEx-möte. Välj ett Training Center-alternativ i fältet Mötesmall. Ange och bekräfta ett lösenord. Kontrollera mötesalternativen och klicka på OK för att stänga dialogrutan. Klicka på Skicka.

 

Kan jag spara en Frågor och svar-session?        

WebEx sparar automatiskt Frågor och svar-sessioner varannan minut i mappen Mina dokument på värdens och presentatörens datorer. För att spara en pågående session manuellt väljer du Arkiv > Spara > Frågor och svar. Välj en sökväg, namnge filen och välj filtyp (.text eller .csv). Klicka på Spara.

 

Hur delar jag innehåll med personer i privata möten?            

Innan det privata mötet börjar använder du filöverföring för att förse deltagarna med innehåll. Informera deltagarna om att en person i det privata mötet kommer att tilldelas eller utses till rollen som presentatör. När det privata mötet har börjat kan presentatörerna använda delningsmenyn för att dela de filer du överför till dem.

 

Hur kan jag låta mötesdeltagarna använda Frågor och svar under ett Training Center-möte?

Se till att Frågor och svar-session är aktiverat under utbildningsmötet genom att välja Session > Sessionsalternativ i menyraden. Välj fliken Kommunikation i dialogrutan Utbildningsmötesalternativ, välj Frågor och svar och klicka sedan på OK.

 

Hur startar jag ett livetest i Training Center?    

Först måste du lägga till testet i sessionen i samband med att du schemalägger utbildningen. Training Center-test kan inte öppnas ”spontant” när sessionen väl har börjat. När du är redo att starta ett test under sessionen ska du först se till att testpanelen syns. Välj ett namn på testet och klicka på Starta hos alla för att visa sidan Hantera test. Klicka därefter på Starta test.

 

Hur exporterar jag testresultat från Training Center?      

Logga in på din WebEx-webbplats och klicka på Mitt WebEx. Klicka på fliken Alla möten och klicka på ämneslänken till sessionen vars testresultat du vill se. Välj ett test i under Test-avdelningen, klicka på Poäng och rapport och sedan Exportera resultat.

Attachments

  Outcomes