Komma igång som en partner

Document created by klacey@sajan.com on Mar 13, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Välkommen till Cisco Cloud Collaboration Management. Detta är de grundläggande administratörsuppgifterna som krävs för att komma igång.

 
Kommando eller åtgärdSyfte
Steg 1Logga in för första gången        
      
     

Logga in i administrationsportalen. Följ stegen i konfigurationsguiden för att snabbt komma igång.

            
Steg 2Lägg till provperiod åt kund   
      
    

Du kan lägga till en provperiod åt en kund så att den kan testa olika tjänster innan man fattar ett inköpsbeslut. Provperioder gör det möjligt för kunden att testa tjänster kostnadsfritt under en begränsad tid.

           

Logga in för första gången

  

Du kan konfigurera din organisation snabbt och enkelt med hjälp av konfigurationsguiden. När du har registrerat ditt konto och loggat in i Cisco Cloud Collaboration Management för första gången startas konfigurationsguiden automatiskt. Följ helt enkelt anvisningarna på skärmen för att komma igång. Om inte guiden startas automatiskt väljer du Konfigurera tjänst på sidan Användare.

  

Lägg till provperiod åt kund

  

Du kan lägga till en provperiod åt en kund så att den kan testa olika tjänster innan man fattar ett inköpsbeslut. Provperioder gör det möjligt för kunden att testa tjänster kostnadsfritt under en begränsad tid.

  

Steg 1               Öppna https://admin.ciscospark.com och logga in i Cisco Cloud Collaboration Management genom att använda administratörsuppgifterna du har tilldelats som samarbetspartner.
Steg 2               Välj en av följande åtgärder för att skapa en provperiod åt en kund:  
 • Välj Översikt och klicka på Ny provperiod.

   
 •  

  Välj Kund och klicka på Påbörja provperiod.

 
Steg 3               I fönstret Lägg till ny provperiod konfigurerar du följande information och klickar därefter på Påbörja provperiod.   
 •  

  Ange ett företagsnamn och en e-postadress till administratören för denna provperiod. Observera att du inte kan ändra denna information när provperioden har skapats.

   
 •  

  Kryssa i Standardgrupprum + flerpersonsmöten med 25 personer

 • Välj om provperioden ska gälla i 90, 120 eller 180 dagar.

 • Välj antalet licenser upp till max 999. Standardvärdet är 100 licenser.

   

Provperioden skapas och ett e-postmeddelande med information om att logga in som en provkund skickas till kunden.

 
Tips                          

Du kan redigera en provperiod efter att den har påbörjats i fönstret Kunder. I kundlistan klickar du på raden för den kund som ska redigeras och väljer därefter Redigera för att ändra villkoren för provperioden.

 

Nästa steg

 

Lägg till användare åt din kundadministratör eller låt kundadministratören lägga till användare från sin egen organisation.

  

Attachments

  Outcomes