Supportverktyg

Document created by klacey@sajan.com on Mar 13, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Mar 28, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Cisco WebEx-verktyg

Avinstalleringsprogram för WebEx-mötesprogram för Mac

Beskrivning
Detta verktyg avinstallerar samtliga Cisco WebEx-program på Mac-datorn.

Operativsystem/version som stöds
Mac OS 10.7 eller senare

Cisco WebEx-produktversion som stöds
WBS29 eller senare

Anvisningar

  1. Välj Cisco_WebEx_Meeting_Application_Uninstaller.dmg i mappen med hämtade filer.
  2. I avinstalleringsfönstret för Cisco WebEx-mötesprogram dubbelklickar du på Avinstalleringsprogram för Cisco WebEx-mötesprogram.
  3. Välj Öppna för att köra avinstalleringsprogrammet för Cisco WebEx-mötesprogrammet.
  4. Om du uppmanas att stänga ett eller flera program stänger du dem och väljer sedan Försök igen.

När avinstalleringsprogrammet har tagit bort WebEx-filerna från din Mac visas ett bekräftelsemeddelande.

 

Hämta fil

Till början^


Meeting Services borttagningsverktyg

Beskrivning
Denna körbara fil tar manuellt bort alla WebEx-relaterade mappar och filer (inklusive
AA/RA/NBR
) från ditt system. Detta verktyg bör köras när alla WebEx
-programvaror har tagits bort via kontrollpanelen.

Operativsystem/version som stöds
Windows 2K/XP/Vista/7 och senare

Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga WBS-versioner

Anvisningar
Öppna den hämtade filen, dubbelklicka på den och följ sedan uppmaningarna på skärmen. Om du använder Windows
Vista eller Windows 7 och senare måste du högerklicka på filen och välja Kör som administratör.

 

Hämta fil

Till början^


Network Trace Logger

Beskrivning
Detta är ett spårningsverktyg som används vid falleskaleringar avseende DNS-/latens-/nätverksproblem.
Det samlar in följande:

 

*3 framåtspårningar
*15 bakåtspårningar (3 från vardera WebEx Looking Glass)
*Pathping
*Netstat
*TCPView (systeminternt verktyg från tredje part)
*NSLookup
*Dig (DNS-förfrågningar)
*Proxycfg och diverse Proxy-registreringsnycklar (för att avgöra om Proxy är aktiverad)
*IPConfig /all och /displaydns
*System Info (innehåller systeminfo men inte fullständiga uppgifter som när msinfo32 används)
*Netsh (visar diverse nätverks- och systemkonfigurationer)
*Tasklist (pågående processer)
*Diverse WebEx-registreringsnycklar
Operativsystem/version som stöds
Windows 98/NT/2K/XP/Vista
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga versioner
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1.  Dubbelklicka på "wbxlogger2.exe”;.
2.  Skriv in din WebEx-URL (t.ex. företag.webex.com).
3.  Följ uppmaningarna på skärmen.
4.  När processen är slutförd öppnas loggfilen ’wbx_supp_log.txt’ automatiskt.  Spara filen
och skicka en kopia av den till oss.
Hämta fil

Till början^


RMWBXTFS

Beskrivning
Den här kommandofilen tar bort TFS-installationen för samtliga WebEx-tjänster.
Operativsystem/version som stöds
Windows 98/NT/2K/XP/Vista
Cisco WebEx-produktversion som stöds
WBS 23 eller senare
Anvisningar (så här genererar du loggar)
Öppna ’rmwbxtfs.zip’, dubbelklicka på ’rmwbxtfs.bat’ och följ sedan uppmaningarna på skärmen.
Hämta fil

Till början^


Unix Get Log

Beskrivning
Detta verktyg används för att samla in wbx-logginformation avseende mötesproblem på Linux/Unix/Solaris.
Operativsystem/version som stöds
Linux/Unix/Solaris: Samtliga versioner
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga versioner av Cisco WebEx-mötestjänsten
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1.  Spara "wbxget.tar" i din hemkatalog (~).
2.  Öppna en terminal och ange följande:

 

cd ~   (navigera till hemkatalogen)
tar -xvvf ./wbxget.tar (extraherar wbxget.bin till aktuell plats)
chmod +x ./wbxget.bin    (gör filen körbar)
./wbxget.bin    (kör filen)
cp /tmp/webex.tar.gz ~    (kopierar loggar till hemkatalogen).

 

3.  Hitta ’webex.tar.gz’ i din hemkatalog och skicka filen till oss via e-post.
Hämta fil

Till början^


WBS Trace Grabber

Beskrivning

Detta verktyg används för att samla in data när mötet inte längre pågår i

WBS 28 eller senare.

Operativsystem/version som stöds
Windows 2K/XP/2K3/Vista
Cisco WebEx-produktversion som stöds
WBS 28 eller senare
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1.  Dubbelklicka på ’wbxtraceget2.exe’.
2.  När processen har slutförts skickar du den resulterande loggfilen till din supportrepresentant.
Hämta fil

Till början^


WBX Tracer

Beskrivning
Detta verktyg samlar in loggar under en direktsession och innehåller data om problem som uppstår under mötets gång. Det används
för att diagnostisera diverse mötesproblem, exempelvis programkrascher, telefonkonferensproblem
och problem avseende mötesanslutningen (chatt, omröstning, multimedia, NBR).
Operativsystem/version som stöds
Windows 98/NT/2K/XP/Vista/7/10
Cisco WebEx-produktversion som stöds
J2EE (WBS 21 eller senare)
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1.  Dubbelklicka på ’wbxtracer.exe’ och minimera fönstret.
2.  Starta/delta i mötet och upprepa problemet.
3.  När problemet har inträffat växlar du tillbaka till wbxtracer-fönstret.
4.  Klicka på mappikonen i det övre högra hörnet och välj "Spara" eller tryck på CTRL+S.
5.  Spara filen och skicka en kopia av den till oss.
Hämta fil

Till början^


WBX Tracer (Mac)

Beskrivning
Detta verktyg samlar in loggar under en direktsession och innehåller data om problem som uppstår under mötets gång. Det används
för att diagnostisera diverse mötesproblem, exempelvis programkrascher, telefonkonferensproblem
och problem avseende mötesanslutningen (multimedia och NBR).  OBSERVERA:  Endast begränsade loggar om
chatt- och omröstningsproblem samlas in så vi ber dig att även skicka skärmbilder och detaljerad
stegvis information om hur chatt-/omröstningsproblemen uppstod.
Operativsystem/version som stöds
Mac-datorer med Intel CPU-processorer
Cisco WebEx-produktversion som stöds
WBS 27 eller senare
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1.  Extrahera wbxtracer till skrivbordet.
2.  Dubbelklicka på wbxtracer för att starta verktyget i ett terminalfönster.
3.  Upprepa problemet.
4.  Gå till wbxtracer-terminalfönstret och tryck Ctrl+C. Stäng sedan
terminalfönstret helt.
5.  Öppna Finder, gå till menyn Gå -> Gå till mapp, skriv /tmp och tryck på Gå.
6.  Dra (kopiera) wbxtracer-loggen från den tillfälliga mappen till skrivbordet och skicka en kopia av filen till oss.
Hämta fil

Till början^


WDL installerings-/avinstalleringsverktyg

Beskrivning
Denna fil används för att installera/avinstallera WebEx Document Loader manuellt, vilket är ett program som
krävs för dokumentdelning och fjärrutskrifter.
Operativsystem/version som stöds
Windows 2K/XP/Vista/7/Windows 2003 Server/Windows 2008 Server 32-bitars och
Windows Vista/7 64-bitars
Cisco WebEx-produktversion som stöds
WBS 26 eller senare
Anvisningar (så här installerar/avinstallerar du)
INSTALLERA:
1. Öppna ’WDLInstall.zip’ och extrahera allt innehåll till en tillfällig plats.
2. Bläddra till den tillfälliga platsen och kör ’WDLInstall.msi’ för att påbörja installationen.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera WebEx Document Loader.

 

AVINSTALLERA:
1. Öppna ’WDLInstall.zip’ och extrahera allt innehåll till en tillfällig plats.
2. Bläddra till den tillfälliga platsen och kör ’WDLInstall.msi’ för att påbörja avinstallationen.
3. Klicka på "Nästa" på den första skärmen, välj sedan "Ta bort" och klicka därefter på "Nästa".
4. Följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera WebEx Document Loader.
Hämta fil

Till början^


WebEx Java Applet borttagningsverktyg

Beskrivning
Detta verktyg tar bort WebEx Java Applets samt vissa certifikat som särskilt avser WebEx.
Operativsystem/version som stöds
Windows XP/Vista/7/Mac OS 10.5 eller senare
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga versioner av Cisco WebEx-mötestjänsten
Anvisningar (så här genererar du loggen)
1.  Hämta ’webex_java_removal_tool.zip’ via länken nedan.
2.  Extrahera mappen ’webex_java_removal_tool’ från arkivet.
3.  Dubbelklicka på ikonen ’webex_removal_agent.jar’ och kör programmet.
4.  Följ anvisningarna på skärmen.
Hämta fil

Till början^


WRF2WMV konverterare

Beskrivning
Detta verktyg låter användare konvertera flera WRF-filer som skapats genom att
WebEx-möten har spelats in på en lokal dator. Filerna batchkonverteras till WMV-format.  När installationen
är slutförd hittar du ytterligare användningsuppgifter i filen README i installationskatalogen.
Operativsystem/version som stöds
Windows XP/Vista/7 32-bitars och Windows Vista/7 64-bitars
Cisco WebEx-produktversion som stöds
WBS 27 eller senare
Anvisningar (så här installerar/avinstallerar du)
INSTALLERA:
1. Öppna ’atwrf2wmv.zip’ och extrahera allt innehåll till en tillfällig plats.
2. Bläddra till den tillfälliga platsen och kör ’atwrf2wmv.msi’ för att påbörja installationen.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera WebEx konverterare.

 

AVINSTALLERA:
1. Öppna ’atwrf2wmv.zip’ och extrahera allt innehåll till en tillfällig plats.
2. Bläddra till den tillfälliga platsen och kör ’atwrf2wmv.msi’ för att påbörja avinstallationen.
3. Klicka på "Nästa" på den första skärmen, välj sedan "Ta bort" och klicka därefter på "Nästa".
4. Följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera WebEx konverterare.
Hämta fil

Till början^


Connect Logger

Beskrivning
Detta loggverktyg gör det möjligt att felsöka Cisco WebEx Connect och samla in erforderliga loggar.
Operativsystem/version som stöds
Windows XP/Vista
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Cisco WebEx Connect C4 eller senare
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1. Hämta filen ’connectlogger2.zip’ via länken ovan.
2. Extrahera programmet ’connectlogger2.exe’ från arkivet.
3. Dubbelklicka ikonen ’connectlogger2.exe’ för att köra programmet.
4. Följ anvisningarna på skärmen noggrant.

 

(När du kör connectlogger2.exe ska du se till att inte klicka på OK i det
andra popup-fönstret förrän problemet som du vill felsöka har inträffat. När processen har slutförts
skickar du den resulterande ’connectlogs.rar’ till din WebEx-supportrepresentant.)
Hämta fil

Till början^


Verktyg från tredje part

HTTP Analyzer

Beskrivning
HTTP Analyzer är ett verktyg som låter dig övervaka, spåra, felsöka och analysera HTTP-/
HTTPS-trafik i realtid.
Operativsystem/version som stöds
Se HTTP Analyzer-sidan:
http://www.ieinspector.com/httpanalyzer/download.html
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga WBS-versioner
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1. Starta först den fristående versionen av HTTP Analyzer.
2. Klicka på Start-knappen.
3. Upprepa problemet som ska analyseras.
4. När problemet har inträffat klickar du på Stopp-knappen.
5. Klicka på Spara i HTTP Analyzers verktygsfält och spara filen i .halog-format.
6. Skicka filen till din supportrepresentant.
Hämta fil

Till början^


Process Monitor

Beskrivning
Detta är ett verktyg från tredje part som används när problem avseende fil-/register-/processaktivitet i realtid behöver
samlas in.  Mer information finns via länken nedan till Microsoft-sidan.
Operativsystem/version som stöds
Se Microsoft-sidan:
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/processmonitor.mspx
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga WBS-versioner
Anvisningar (så här genererar du loggar)
dokument
Detaljerade användningssteg finns i bifogat dokument.
Hämta fil

Till början^


Webcam Diagnostics

Beskrivning
Detta är ett diagnostiseringsprogram för webbkameror som används för att felsöka problem då webbkameror
inte fungerar under WebEx-möten.
Operativsystem/version som stöds
Windows 98/NT/2K/XP/Vista
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga WBS-versioner
Anvisningar (så här genererar du loggar)
Utför följande innan du deltar i ett möte:

 

1.  Hämta och spara "Diagnosis.zip" till ditt skrivbord.
2.  Öppna "Diagnosis.zip", dubbelklicka på "Vidcap.exe" och välj "Diagnos".
3.  När diagnosen har genomförts väljer/markerar du alla resultat, kopierar dessa och klistrar sedan in dem i ett
textdokument.
4.  När du har gjort detta stänger du VidCap Diagnosis och dubbelklickar på "Captest.exe”;.
(Detta startar videoflödet från webbkameran för att säkerställa att den fungerar.  Kontrollera
att videon fungerar och visas som den ska med "Captest.exe")
5.  Skicka resultaten av diagnosen till din supportrepresentant och informera dem
om Captest-resultatet (huruvida videon visades eller ej).
Hämta fil

Till början^


Webcam Tracer

Beskrivning
Detta verktyg används för att samla in data som förknippas med att video fryser under WebEx-sessioner.
Operativsystem/version som stöds
Windows 98/NT/2K/XP/Vista/7
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga WBS-versioner
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1.  Ställ in insamlingsfil
a.  Starta ’amcap.exe’.
b.  Gå till Arkiv och välj sedan Ställ in insamlingsfil.
c.  Ange målmapp för, samt namn på, din fil.
d.  När du har angett namn uppmanar verktyget dig att ange filstorlek.  Ställ in storleken till 50 MB.

 

2.  Välj enhet
a.  Klicka på menyn Enheter och välj din kamera.
b.  I menyn Alternativ väljer du Förhandsgranska.  Du bör nu se din video.

 

3.  Påbörja insamling
a.  Gå till menyn Samla in och välj Påbörja insamling.
b.  Under insamling av videon ska du hålla uppsikt över videopanelen för att se om videon fryser.

 

4.  Spara insamlingsfilen
a.  Gå till menyn Arkiv och välj Spara insamlad video.
b.  Byt namn på din fil och spara den.
c.  Kontrollera filen.  Den bör ha korrekt storlek för din insamling.

 

Testa:

 

Använd ’amcap.exe’ för att se om du kan upprepa videofrysningsproblemet som uppstod
under WebEx-sessionen.

 

Under videoinsamlingen ska du hålla uppsikt över Amcap-videofönstret för att se om din video
fryser.

 

Säkerställ att detta test utförs på de datorer som upplevde videoproblemet under
WebEx-sessionerna.

 

Eftersom detta är ett oregelbundet problem under WebEx-sessioner är det bra att testa detta mer än
en gång på datorn som upplevde problemet.  Vi försöker fastställa om videon
fryser även när andra videoinsamlingsprogram används.
Hämta fil

Till början^


Windows Debugging Tool

Beskrivning
Detta Microsoft-verktyg används för att samla in Windows-loggar som genereras under programkrascher.
Operativsystem/version som stöds
Se Microsoft-sidan:
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/default.mspx
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga WBS-versioner
Anvisningar (så här genererar du loggar)
1.  Gå till http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/default.mspx och hämta
Windows Debugging Tools.
2.  När hämtningen är slutförd installerar du Windows Debugging.
3.  När installationen är slutförd går du till Start > Kör.
4.  I fältet Kör skriver du in följande kommando, precis som det visas här, och trycker sedan på Enter:

 

"c:\Program Files\Debugging Tools for Windows\windbg.exe" -I

 

*OBS!  Den enklaste metoden kan vara att kopiera hela kommandot och klistra in det i Kör-fältet.  Observera
även att detta förutsätter att du installerade Windows Debugger på standardplatsen/i standardmappen.

 

5.  När du har skickat kommandot ska du säkerställa att du får meddelandet "WinDbg was successfully installed as the
default postmortem debugger".
6.  Försök nu att upprepa problemet.
7.  När kraschen inträffar kommer felsökningsfönstret att öppnas.
8.  Skriv följande i Kommando-fönstret som visas:  .dump /ma c:\crash.dmp
Hämta fil

Till början^


Wireshark (Ethereal)

Beskrivning
Detta verktyg från tredje part samlar in data om komplexa problem avseende nätverksanslutningar.
Operativsystem/version som stöds
Se Wireshark-hemsidan:
http://www.wireshark.org/download.html
Cisco WebEx-produktversion som stöds
Samtliga WBS-versioner
Anvisningar (så här genererar du loggar)
dokument
Detaljerade användningssteg finns i bifogat dokument.
Hämta fil

Till början^


Attachments

    Outcomes