Anpassa Cisco Spark med din egen märkning

Document created by klacey@sajan.com on Mar 13, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Du kan enkelt lägga till din logotyp så att den visas i supportmenyn för dina kunders Cisco Spark-organisationer. När du har överfört din logotyp kan du förhandsgranska den i textrutan.

Innan du börjar

Filen måste vara i bildformatet .png.


      
Steg 1   Via Cisco Cloud Collaboration Management väljer du Konto.
Steg 2   Under Anpassa varumärke väljer du funktionsknappen som hittas under alternativet superadmin.
Steg 3   Utför ett av följande steg:
  • Välj Välj fil för att överföra din logotyp.
  • Dra och släpp din fil i logotyptextrutan.
Steg 4   Spara dina ändringar.

 


Obs!


Ändringar av logotypen visas om cirka 5 minuter.


 

Låt kunder lägga till sin egen logotyp i Cisco Spark

  

Du kan låta samtliga eller enskilda kunder inom din partnerorganisation lägga till sina egna logotyper i Cisco Spark.  

   

Steg 1   Via Cisco Cloud Collaboration Management utför du följande steg (efter behov):
  • Klicka på Konton. Om du vill låta alla dina kunder använda anpassade logotyper går du till Anpassa varumärke och markerar sedan kryssrutan Låt alla kunder använda sin egen logotyp.
  • Om du vill låta en enskild kund använda sin anpassade logotyp klickar du på Kunder och väljer sedan kunden för att öppna dennes översiktssida. Markera kryssrutan Åsidosätt kundlogotyp.
Steg 2   Spara dina ändringar.

Attachments

    Outcomes