Komma igång med din nya telefon

Document created by klacey@sajan.com on Mar 13, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Din nya telefon

Installera telefonen med hjälp av komponenterna som levereras i lådan och logga sedan in på Mitt Cisco Spark och aktivera din telefon.

Du kommer att genomföra följande uppgifter:
 • Installera din telefon med hjälp av komponenterna i lådan.

   

 • Logga in på Mitt Cisco Spark och genomföra den initiala konfigureringen.

   

 • Aktivera din telefon.

   

 • Aktivera ditt röstbrevlådekonto.

   

Installera din nya telefon (7800-serien)

Din telefon levereras med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och placera den på skrivbordet.

Basstället till Cisco IP-telefon 7811 kan inte justeras.

En översikt med bilder av stegen för att göra detta finns i Snabbstartsguide till Cisco IP-telefon 7800-serien.


     
Steg 1    Anslut den långa, raka änden av telefonlurskabeln till telefonen och anslut den andra änden till luren.
Steg 2    Anslut nätverkskabeln från ditt nätverk till telefonens nätverksport.
Steg 3    Anslut basstället och justera telefonens vinkel.
 1. För in böjda anslutningshakarna i de nedre skårorna.   
 2. Lyft basstället uppåt tills anslutningarna hakar fast i de övre skårorna.     

  Det kan krävas mer kraft än förväntat för att haka fast eller avlägsna basstället.

       
 3. Justera telefonens vinkel.
Steg 4    Anslut den externa strömkällan.

Installera din nya telefon (8800-serien)

Din telefon levereras med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och placera den på skrivbordet.

En översikt med bilder av stegen för att göra detta finns i Snabbstartsguide till Cisco IP-telefon 8800-serien.


     
Steg 1    Anslut den långa, raka änden av telefonlurskabeln till telefonen och anslut den andra änden till luren.
Steg 2    Anslut nätverkskabeln från ditt nätverk till telefonens nätverksport.
Steg 3    Anslut basstället och justera telefonens vinkel.
 1. För in anslutningshakarna i skårorna.
 2. Tryck på basstället tills anslutningarna hakar fast.
 3. Justera telefonens vinkel.   
Steg 4    Anslut den externa strömkällan.

Genomför den initiala konfigureringen i Mitt Cisco Spark

För att komma igång behöver du gå igenom några få korta steg i Mitt Cisco Spark. Godkänn servicevillkoren och bekräfta din akuttjänstadress.

Innan du börjar

Som standard är ditt företags adress din akuttjänstadress. Ändra denna till adressen där du oftast arbetar, exempelvis ditt hemkontors adress eller adressen till en annan distansarbetsplats.


OBS!


Det är viktigt att din akuttjänstadress överensstämmer med din telefons fysiska plats.      
Steg 1    Klicka på Kom igång-länken i ditt välkomstmeddelande för att öppna Mitt Cisco Spark i din webbläsare.
Steg 2    Konfigurera ett nytt lösenord till ditt konto om du uppmanas att göra det.
Steg 3    Godkänn servicevillkoren.
Steg 4    Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera tjänsten.
 1. Markera kryssrutan Visa inte detta igen, så att du automatiskt hamnar på sidan med samtalsinställningar nästa gång du loggar in på Mitt Cisco Spark.
 2. Välj Anpassa inställningar.
Steg 5    Följ anvisningarna på skärmen för att bekräfta eller, vid behov, ändra akuttjänstadressen.

Få en aktiveringskod

För att använda telefonen med Cisco Spark behöver du en aktiveringskod, vilken du bör ha fått i ett e-postmeddelande. Du måste ange den här koden första gången du loggar in på din telefon. Om du inte hittar e-postmeddelandet, eller om koden redan har upphört att gälla, kan du skapa en ny kod.

  

Om din telefon har en kamera kan du antingen skanna QR-koden eller ange koden manuellt. Om din telefon inte har en kamera måste du ange koden manuellt.

I Mitt Cisco Spark väljer du Samtalsinställningar > Generera aktiveringskod.

Aktivera din telefon automatiskt med en QR-kod (8845 och 8865)

Om din telefon har en kamera kan du skanna QR-koden för att aktivera telefonen. Om du av misstag trycker på Ange manuellt ska du trycka på Tillbaka för att gå tillbaka till QR-kodskärmen.

   
Innan du börjar

Du behöver QR-koden från ditt hälsningsmeddelande.

Om koden från ditt välkomstmeddelande har upphört att gälla ska du generera en aktiveringskod till din enhet via Mitt Cisco Spark.


    
Steg 1    Gör QR-koden redo med en av följande metoder.
 • Skriv ut e-postmeddelandet QR-koden och håll pappret framför telefonens kamera.
 • Visa QR-koden på din mobilenhet och håll enheten framför telefonens kamera.
 • Visa QR-koden på datorn och håll telefonen framför datorskärmen.
Steg 2    Vrid ringen runt kameran medsols för att öppna avtryckaren.
Steg 3    Skanna QR-koden. När skanningen är klar registreras din telefon på skärmen, och du kan då ringa ditt första samtal.

Aktivera telefonen manuellt

Om din telefon inte har någon kamera ska du ange koden på telefonskärmen för att aktivera den.

  

Om din telefon har en kamera kan du trycka på Ange manuellt för att ange koden manuellt istället för att skanna QR-koden.

    
Innan du börjar

Du behöver QR-koden från ditt hälsningsmeddelande.

Om koden från ditt välkomstmeddelande har upphört att gälla ska du generera en aktiveringskod till din enhet via Mitt Cisco Spark.


   
Steg 1    Ange din aktiveringskod.
Steg 2    Tryck på Fortsätt. Din telefon registreras på servern, och du är redo att ringa ditt första samtal.

Aktivera ditt röstbrevlådekonto

När du får din telefon behöver du utföra ett antal steg för att din röstbrevlåda ska fungera.

Innan du börjar

Bekanta dig med reglerna för hur du ställer in PIN-koden till din röstbrevlåda.


      
Steg 1    I Mitt Cisco Spark, under Min profil, väljer du Återställ PIN-kod till röstbrevlåda och skapar sedan en ny PIN-kod.
Steg 2    Tryck på Meddelanden på telefonen.
Steg 3    Ange den skapade PIN-koden och tryck #.
Steg 4    Spela in ditt namn och tryck #.
Steg 5    (Valfritt) Spela in din personliga hälsningsfras och tryck #. Du har nu slutfört registreringen för röstbrevlådan.

Regler för PIN-kod till röstbrevlåda

Din PIN-kod till röstbrevlådan måste uppfylla följande krav:
 • Måste innehålla minst sex tecken. Får endast innehålla siffror!

   

 • Får inte vara densamma som någon av dina senaste fem PIN-koder.

   

 • Får inte motsvara en numerisk version av ditt för- eller efternamn.

   

 • Får inte innehålla ditt anknytningsnummer.

   

 • Får inte innehålla enskilda eller grupper av upprepade siffror (t.ex. 228883, 121212 eller 408408).

   

 • Får inte vara en numerisk direktsekvens (t.ex. 012345 eller 987654).

   

 • Får inte innehålla siffror som slås i en rak linje på knappsatsen.

   

 

Attachments

  Outcomes