Dela innehåll i helskärmsläge

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

När du delar i helskärmsläge finns möteskontrollerna tillgängliga i Möteskontrollpanelen längst upp på din skärm.

Med Möteskontrollpanelen kan du kontrollera ett möte på samma sätt som i mötesfönstret – du kan ta fram Chattpanelen eller pausa och återuppta inspelning. Du kan dessutom få åtkomst till delningsalternativ i Möteskontrollpanelen:

  • Dela: Få tillgång till delningsmenyn för att växla delningslägen, utan att återgå till mötesfönstret.

  • Tilldela: Utse en annan mötesdeltagare till presentatör, bevilja fjärrstyrning, tilldela privilegier eller låt mötesdeltagare automatiskt kontrollera delad programvara. Om du ändrar presentatörer medan du delar, kommer delning att stoppas och alla mötesdeltagare kommer att återgå till mötesfönstret.

  • Kommentera: Visa de kommenteringsverktyg du kan använda för att kommentera innehåll då du är i helskärmsläge.

  • Fler alternativ: Visa delad programvara i helskärm, hantera panellayout, visa Anteckningspanelen, få tillgång till ljudalternativ, synkronisera helskärmsvisning för alla mötesdeltagare, bjud in och påminn mötesdeltagare eller avsluta händelsen.
Attachments

    Outcomes