Dela innehåll i Meeting Center – användbara tips

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Följande tips kan hjälpa dig att dela innehåll mer effektivt:

 • Öppna alla program du vill dela innan mötet startar, för att spara tid.

 • Stäng alla program du inte behöver, eller som använder bandbredd, såsom snabbmeddelandeprogram eller program som tar emot ljud eller video från webben, för att få maximal mängd bandbredd.

 • Undvik att täcka över ett delat program eller en delad webbläsare med ett annat fönster på din dators skärm. Ett kryssmönster visas i mötesdeltagarnas delade fönster när andra fönster täcker det delade programmet eller webbläsaren.

 • Om du vill växla mellan visningen av delade program och mötesfönstret på din egen skärm kan du pausa programdelningen innan du återgår till mötesfönstret och därefter återuppta programdelningen när du återgår till det delade programmet.

 • Om du använder fler än en bildskärm när du delar ett program eller en webbläsare ser mötesdeltagarna det på den av bildskärmarna du visar det på. Om du flyttar ett program eller en webbläsare till en annan bildskärm är de fortfarande synliga för mötesdeltagarna.

 • Om du vill dela ett dokument, till exempel ett Microsoft Word- eller Excel-dokument, kan du förbättra mötesupplevelsen för mötesdeltagare genom att använda fildelning i stället för programdelning.

 • Animationer och övergångar stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder via fildelning. Använd i stället program- eller skärmdelning.

 • Som presentatör använder du sidkontrollerna längst upp på fliken du delar för att förflytta dig framåt och bakåt i ett dokument. Du kan också konfigurera ett specifikt tidsintervall innan ett dokument automatiskt går vidare genom att gå till menyn Visa och välja Bläddra fram sidor automatiskt.




Attachments

  Outcomes