Använd WebEx-ljud

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Översikt

Du kan använda din telefon eller din dator för att lyssna och tala under ett WebEx-möte:

   
                
 

Typ

  
 

Beskrivning

  
 

Fördel

  
 

Att tänka på

  
 

Telefon

  
 

Om din webbplats har stöd för denna funktion kan du använda Ring mig-tjänsten för att få ett samtal från mötet eller så kan du ringa in till det.

  
 

Konsekvent ljudöverföring med hög kvalitet

  
 

Associerad kostnad

  
 

Dator

  
 

Du kan delta i ljuddelen av mötet om du har ett headset anslutet till din dator.

  

Du kan använda detta när:

  
 •  

  Det finns många deltagare (upp till 500 i Meeting Center).

    

 •  

  Ditt möte inte kräver mycket deltagande från deltagarna, till exempel vid en presentation i stället för en diskussion.

    

  
 

Lägre kostnad, till exempel om du inte har ett avgiftsfritt nummer eller föredrar att inte debiteras kostnaderna för ljud via telefon

  
 
 •  

  Tillfälliga störningar eller oregelbunden röstöverföring

    

 •  

  Antalet tillåtna aktiva mikrofoner eller antalet mötesdeltagare som kan tala samtidigt kan vara begränsat

    

  

Du kan växla mellan ljudanslutningstyper med mycket små eller inga ljudstörningar.

Snabbreferensuppgifter, WebEx-ljud

                               
      

Uppgift

      
      

Åtgärd      

      
Anslut till ljud        

När du har börjat delta i mötet:

         
 •           

  Klicka på Ring mig för att låta mötet ringa upp dig på valfritt nummer, t.ex. din tjänste- eller hemtelefon.

            

 •           

  Klicka på Jag ringer in för att ringa till mötet med din telefon.

            

 •           

  Klicka på Ring via dator för att använda din dator med ett headset. Se till att det är anslutet in först.

            

         


         

När du ansluter till ljud är den föregående metoden för ljudanslutning redan vald. Om du t.ex. använde Ring mig senast, så ser du en Ring mig-knapp med det senast använda telefonnumret nästa gång du använder WebEx.

        
        

Ändra befintlig ljudanslutning

        
        
 1.           

  På sidan Snabbstart väljer du Ansluten till ljud           

            

 2.           

  Välj Växla anslutning           

             

  Dialogrutan Ljudanslutning visas.


            
 3.           

  Gör något av följande:

             

  •             

   Om du för närvarande använder en telefon väljer du Ring via dator.

               

  •             

   Om du för närvarande använder en dator väljer du Ring mig eller Jag ringer in.

               

            
        

Gör så att händelsen ringer dig på ett annat nummer

        
 1.           

  Välj Ansluten till ljud           

            

 2.           

  Välj Koppla från ljud           

            

 3.           

  Under din tidigare metod för ljudanslutning väljer du Fler alternativ           

            

 4.           

  Välj Ring mig på ett annat nummer           

            

            

 5.           

  Skriv in eller välj det nya numret och välj Ring mig

            

        

Finjustera din mikrofon- och högtalarvolym

        
        
 1.           

  I menyn väljer du Ljud > Ljudinställningar för dator.

             

  Dialogrutan Ljudinställningar för dator visas.


            
 2.           

  Välj Test för att höra ett prov på den aktuella volymen.

            

 3.           

  Dra skjutreglaget för att justera volymen.

            

        
        

Stänga av eller slå på ljudet för dig själv och andra

        
 1. Visa alternativ för att stänga av ljud:

   

  • På Windows: Högerklicka i listan Mötesdeltagare.

    

  • På Mac: Ctrl+-klicka i listan Mötesdeltagare.

    

 2. Du kan göra följande:

   

  • Som värd

    

   • Om du vill stänga av ljud för alla när de deltar i händelsen väljer du Stäng av ljud vid inträde.

     

   • Om du vill stänga av eller slå på ljudet för alla utom dig själv väljer du Stäng av ljud för alla.

     

   • Om du vill stänga av ljudet för en särskild person väljer du Stäng av ljud eller Slå på ljud.

     

                             

   När du stänger av eller slår på ljudet för deltagare i Windows gäller det både mikrofonen och headsetet.

    

  • Som mötesdeltagare

    

   • Välj ikonen Stäng av eller slå på ljud om du vill stänga av eller slå på ljudet från din egen mikrofon.

                                  

    När du stänger av eller slår på ditt eget ljud på panelen Deltagare i Windows eller på ditt headset gäller det både mikrofonen och headsetet.

     

                  
        

Stäng av bakgrundsljud

        
        

Om du ansluter till ljudkonferensen med din dator förhindrar du feedback genom att använda hörlurar eller ett datorheadset istället för högtalare.

         

Om bakgrundsljud, till exempel tangenttryckningar eller en skällande hund, tas upp av din mikrofon uppmanas du att stänga av den.

         


         

Om du aldrig vill bli informerad om att bakgrundsljud hörs från din mikrofon väljer du Inaktivera upptäckt av bakgrundsljud.

        
      

Be att få tala

            
      

Välj Räck upp handen på panelen Mötesdeltagare.

      

Avbryt en begäran om att få tala

            
      

Välj Ta ner handen på panelen Mötesdeltagare.

      

Koppla från ljud

        
 1.           

  Välj Ansluten till ljud.

            

 2.           

  Välj Koppla från ljud.

            

 

Attachments

  Outcomes