Taken voor Snelle referentie: een externe computer delen

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Oct 12, 2016
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Voordat u begint

 • Zorg ervoor dat u de Access Anywhere-agent op de externe computer hebt geïnstalleerd.

 • Als u niet de oorspronkelijke host van de vergadering bent, meldt u zich aan op uw Meeting Center-website voordat u aan de vergadering deelneemt.


Opmerking


Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer, wordt uw vergaderingsservice automatisch beëindigd zodra u uw toegangscode opgeeft.


Taak

Actie

Het delen van een externe computer starten

 1. Selecteer Delen > Externe computer. Het dialoogvenster van Access Anywhere wordt weergegeven.

 2. Selecteer uw computer onder Externe computers.

 3. Selecteer uw toepassing onder Toepassingen. Als u de externe computer zodanig hebt ingesteld dat u toegang hebt tot het gehele scherm, verschijnt de optie Inhoud onder Toepassingen.

 4. Selecteer Verbinding maken en voltooi de verificatiemethode (toegangscode of telefooncode) die u kiest tijdens het instellen van de computer voor Access Anywhere.

Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde externe computer

 1. Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de pijl omlaag en kies vervolgens Externe toepassing delen.

 2. Selecteer de toepassing en selecteer OK.

Alle eerder geselecteerde toepassingen blijven geopend nadat u een volgende toepassing selecteert om te delen.

Het delen van een externe computer stoppen

 1. Ga als volgt te werk om uw privacy en de veiligheid van uw externe computer te garanderen:

  • Sluit alle toepassingen die u hebt geopend tijdens de deelsessie.

  • Geef een wachtwoord voor de schermbeveiliging op en stel de schermbeveiliging zo in, dat deze na korte tijd wordt geactiveerd, bijvoorbeeld na 1 minuut.

  • Sluit de computer af als u niet van plan bent om deze weer op afstand te gebruiken.

 2. Selecteer Delen stoppen in het deelvenster Bedieningselementen vergadering.

Aanmelden bij de externe computer en de externe computer vergrendelen of ontgrendelen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen vergadering de pijl omlaag en kies vervolgens Ctrl+Alt+Del verzenden.
Attachments

  Outcomes