Hålla ett möte – snabbreferensuppgifter

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

Fönstret Möte låter dig göra följande:

 • Hantera alla mötesaspekter.

 • Gör det möjligt för mötesdeltagare att chatta, sända video, dela information och interagera med varandra via dokument, presentationer, whiteboardtavlor, program o.s.v.


Observera


Om du är värd för ett möte som omfattar TelePresence-system är följande WebEx-funktioner inte tillgängliga:

 • Omröstningar

 • Filöverföring

 • Chatta (med mötesdeltagare i TelePresence-rum)


Uppgift

Åtgärd

Bjuda in personer till ett pågående möte

Välj Bjud in och påminn under fliken Snabbstart och ange den information som efterfrågas.

Slå av mötesdeltagarnas ljudsignaler och toner vid inträde/utträde

Välj Mötesdeltagare > Inträdes- och utträdeston.

Stäng av mötesdeltagares mikrofoner

 • Om du vill stänga av ljudet från alla när de deltar i mötet väljer du Mötesdeltagare > Stäng av ljud vid inträde.

 • Om du vill stänga av eller slå på ljudet från alla utom dig själv väljer du Mötesdeltagare > Stäng av ljud för alla.

 • Om du vill stänga av ljudet från en särskild person väljer du Mötesdeltagare > Stäng av ljud eller Slå på ljud.

Redigera ett välkomstmeddelande

Välj Möte > Välkomstmeddelande.

Spela in ditt möte

Välj Spela in.

Tips   Pausa och återuppta inspelningen efter behov, i stället för att stoppa och starta om inspelningen, för att undvika att flera inspelningsfiler skapas.

Byta namn på en inringande användare

Högerklicka på namnet i listan Mötesdeltagare och välj Byt namn.

Redigera ljudaviseringar

Högerklicka på rubriken Mötesdeltagare och välj Ljudaviseringar.

Redigera ljudet som spelas upp när någon skriver ett chattmeddelande

Högerklicka på rubriken Chatt och välj Ljudaviseringar.

Bevilja eller ta bort privilegier

Välj Mötesdeltagare > Tilldela privilegier och markera eller avmarkera därefter önskade alternativ.

Utse någon annan till presentatör

Dra WebEx-bollen till nästa presentatör.

Utse någon annan till värd

Högerklicka på namnet eller miniatyrbilden och välj Ändra roll till > Värd.

Återta värdrollen

Välj ditt namn i listan Mötesdeltagare och välj sedan Mötesdeltagare > Återta värdroll och ange den begärda informationen.

Ta bort en mötesdeltagare från ett möte

Högerklicka på namnet i listan Mötesdeltagare och välj Avvisa.

Begränsa åtkomst till ett möte

Välj Möte > Begränsa åtkomst.

Observera   Detta alternativ förhindrar att någon deltar i mötet, inklusive de som bjudits in men som inte har anslutit sig ännu.

Återställ åtkomst till ett möte

Välj Möte > Återställ åtkomst.

Få information om ett pågående möte

Välj Möte > Information.

Lämna ett möte

Välj Arkiv > Lämna möte.

Avsluta ett möte

Välj Arkiv > Avsluta möte.

Skicka en mötesavskrift via e-post

Välj Arkiv > Skicka avskrift, ange den begärda informationen och skicka e-postmeddelandet.

Observera  

Om du sparade följande under mötet kan du även bifoga:

 • Delade dokument

 • Chatt

 • Omröstningsformulär

 • Omröstningsresultat

 • Allmänna anteckningar eller dold text som gjorts eller publicerats under mötet.

Avskriften skickas till alla mötesdeltagare som tillhandahöll sin e-postadress när de deltog.

Avskriften innehåller inte mötesdeltagare som endast deltog i ljuddelen.

 


 

Attachments

  Outcomes