Vær vært for et møde - oversigtsopgaver

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode

Møde-vinduet lader dig gøre følgende:

 • Administrér alle aspekter af mødet.

 • Sæt alle deltagere i stand til at chatte, sende video, dele information og interagere med hinanden vha. dokumenter, præsentationer, whiteboards, programmer og andet.


Bemærk


Hvis du er vært for et møde, der inkluderer TelePresence-systemer, er de følgende WebEx-funktioner ikke tilgængelige:

 • Meningsmåling

 • Filoverførsel

 • Chat (med deltagere i TelePresence-mødelokalet)


Opgave

Handling

Inviter personer til et igangværende møde

Fra fanen Lynstart skal du vælge Inviter og påmind og indtaste de påkrævede oplysninger.

Sluk for bip-lyde og toner, når en deltager logger ind eller ud

Vælg Deltager > Ankomst- og afgangstone.

Slå lyden fra deltagermikrofoner

 • For at slå lyd fra alle, når de deltager i mødet, skal du vælge Deltager > Slå lyd fra ved indtræden.

 • For at slå lyd fra eller til for alle andre end dig selv skal du vælge Deltager > Slå lyd fra alle.

 • For at slå lyd fra for nogen bestemt skal du vælge Deltager > Slå lyd fra eller Slå lyd til.

Rediger en velkomstmeddelelse

Vælg Møde > Velkomstmeddelelse.

Optag dit møde

Vælg Optag.

Tip   Pause og genoptag optagelsen, når det er nødvendigt, i stedet for at stoppe og genstarte optagelsen for at undgå at oprette adskillige optagelsesfiler.

Omdøb en indgående opkaldsbruger

Højreklik på navnet på Deltager-listen, og vælg Omdøb.

Rediger lydvarsler

Højreklik på titlen Deltagere, og vælg Lydadvarsler.

Rediger lyden, der afspilles, når nogen indtaster en chat-besked

Højreklik på titlen Chat, og vælg Lydadvarsler.

Tildel eller fjern privilegier

Vælg Deltager > Tildel privilegier, og marker eller fjern markeringen for den relevante valgmulighed.

Gør en anden person til præsentationsvært

Træk WebEx-kuglen over til den næste præsentationsvært.

Gør en anden person til vært

Højreklik på navnet eller miniatureikonet, og vælg Skift rolle til > Vært.

Tag rollen som vært tilbage

Vælg dit navn på Deltager-listen, og vælg Deltager > Genvind værtsrollen, og indtast de nødvendige oplysninger.

Fjern en deltager fra et møde

Højreklik på navnet på Deltager-listen, og vælg Udvis.

Begræns adgangen til et møde

Vælg Møde > Begræns adgang.

Bemærk   Denne valgmulighed forhindrer andre i at deltage i mødet, inklusive de personer, der blev inviteret, men endnu ikke deltager.

Genopret adgangen til et møde

Vælg Møde > Genopret adgang.

Få oplysninger om et igangværende møde

Vælg Møde > Oplysninger.

Forlad et møde

Vælg Fil > Forlad møde.

Afslut et møde

Vælg Fil > Afslut møde.

Send en e-mail med mødeafskrift

Vælg Fil > Send afskrift, indtast de nødvendige oplysninger, og send e-mailen.

Bemærk  

Hvis du har gemt dem under mødet, kan du også vedhæfte:

 • Delte dokumenter

 • Chat

 • Meningsmålingsspørgeskema

 • Meningsmålingsresultater

 • Offentlige noter eller undertekster, som blev skrevet eller publiceret under mødet.

Afskriften sendes til alle deltagere, som oplyste deres e-mailadresse, da de deltog i mødet.

Deltagere kun med lyd vises ikke på afskriften.

 


 

Attachments

  Outcomes