Een vergadering hosten - Taken voor Snelle referentie

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode

In het venster Vergadering kunt u het volgende doen:

 • Alle aspecten van de vergaderingen beheren.

 • Deelnemers de mogelijkheid bieden om te chatten, video te verzenden, informatie te delen en om onderling onder andere documenten, presentaties, whiteboards en toepassingen uit te wisselen.


Opmerking


Als u een vergadering host waarbij gebruik wordt gemaakt van TelePresence-systemen, zijn de volgende WebEx-functies niet beschikbaar:

 • Enquêteren

 • Bestandsoverdracht

 • Chatten (met deelnemers in een TelePresence-ruimte)


Taak

Actie

Deelnemers uitnodigen voor een vergadering die al is gestart

Selecteer Uitnodigen en herinneren op het tabblad Snel starten en voer de gevraagde gegevens in.

Piepjes en audiotonen voor deelnemen en verlaten uitschakelen voor deelnemers

Selecteer Deelnemer > Toon voor deelnemen en verlaten.

Microfoons van deelnemers dempen

 • Als u het geluid van iedereen wilt dempen zodra men aan de vergadering deelneemt, selecteert u Deelnemer > Dempen bij binnenkomst.

 • Als u het geluid van iedereen behalve uzelf wilt dempen of het dempen ervan wilt opheffen, selecteert u Deelnemer > Alles dempen.

 • Als u het geluid van een specifieke persoon wilt dempen, selecteert u Deelnemer > Dempen of Dempen opheffen.

Een welkomstbericht bewerken

Selecteer Vergadering > Welkomstbericht.

Uw vergadering opnemen

Selecteer Opnemen.

Tip   Onderbreek en hervat de opname indien nodig in plaats van de opname te stoppen en opnieuw te starten, om te voorkomen dat er meerdere opnamebestanden worden gemaakt.

De naam van een inbelgebruiker wijzigen

Klik met de rechtermuisknop op de naam in de lijst Deelnemers en selecteer Hernoemen.

Geluidssignalen bewerken

Klik met de rechtermuisknop op de titel Deelnemers en selecteer Geluidssignalen.

Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld als een deelnemer een chatbericht invoert

Klik met de rechtermuisknop op de titel Chatten en selecteer Geluidssignalen.

Rechten toewijzen of verwijderen

Selecteer Deelnemer > Rechten toewijzen en schakel de toepasselijke optie vervolgens in of uit.

Iemand anders als presentator aanwijzen

Sleep de WebEx-bal naar de volgende presentator.

Iemand anders als host aanwijzen

Klik met de rechtermuisknop op de naam of miniatuur en selecteer Rol wijzigen in > Host.

De hostrol terugvragen

Selecteer uw naam in de lijst Deelnemers, selecteer vervolgens Deelnemer > Hostrol terugvragen en voer de gevraagde informatie in.

Een deelnemer uit een vergadering verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op de naam in de lijst Deelnemers en selecteer Verwijderen.

Toegang tot een vergadering beperken

Selecteer Vergadering > Toegang beperken.

Opmerking   Deze optie voorkomt dat iemand kan deelnemen aan de vergadering, inclusief de mensen die zijn uitgenodigd maar nog niet hebben deelgenomen.

Toegang tot een vergadering herstellen

Selecteer Vergadering > Toegang herstellen.

Informatie verkrijgen over een actieve vergadering

Selecteer Vergadering > Informatie.

Een vergadering verlaten

Selecteer Bestand > Vergadering verlaten.

Een vergadering beëindigen

Selecteer Bestand > Vergadering beëindigen.

Een e-mail met de vergaderingstranscriptie verzenden

Selecteer Bestand > Transcriptie verzenden, voer de gevraagde informatie in en verstuur de e-mail.

Opmerking  

Als u de volgende items tijdens de vergadering hebt opgeslagen, kunt u deze ook toevoegen:

 • Gedeelde documenten

 • Chatten

 • Vragenlijst

 • Enquêteresultaten

 • Openbare aantekeningen of ondertiteling die tijdens de vergadering zijn gemaakt of gepubliceerd.

De transcriptie wordt naar alle deelnemers gestuurd die bij het deelnemen hun e-mailadres hebben opgegeven.

Deelnemers met alleen audio worden niet weergegeven in de transcriptie.

 


 

Attachments

  Outcomes