Använd ANI-/CLI-autentisering för ljudanslutning

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Använd ANI-/CLI-autentisering för ljudanslutning


Vad är ANI-/CLI-autentisering?

CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) är en typ av nummerpresentatör/inringnings-ID.

Så här fungerar det:
 1. Telefonnumret från vilket du ringer in till möten läggs till i dina WebEx-inställningar.

 2. Du kan ringa in till ljuddelen av mötet.

 3. Systemet verifierar numret som du använde för att ringa in med numret som finns i dina WebEx-inställningar.

 4. Du dirigeras till rätt möte utan att behöva ange ett mötesnummer.

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ANI/CLI kan du:
 • Schemalägga en händelse med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

 • Ange ett telefonnummer som ska autentiseras när du ringer in till en ANI-/CLI-aktiverad ljudkonferens. Du kommer endast att autentiseras om du bjöds in via e-post under schemaläggningsprocessen.

 • Ange en ljud-PIN-kod i syfte att förhindra att ”bedragare” använder ditt nummer för att ringa in.

Schemalägg ett möte med ANI-/CLI-autentisering


      
Steg 1    Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2    Gå till Hålla ett möte > Schemalägg ett möte. Sidan Schemalägg ett möte visas.
Steg 3    Välj Ändra ljudkonferens. Dialogrutan Inställningar för ljudkonferens visas.
Steg 4    Markera Aktivera CLI-autentisering för ljudkonferens när mötesdeltagare ringer in om det inte redan har valts.
Steg 5    Schemalägg ditt möte som du vanligtvis gör.

Ange ett telefonnummer för autentisering vid inringning

Du kan konfigurera autentisering för alla telefonnummer som finns registrerade i din användarprofil.


      
Steg 1    Logga in på din Meeting Center-webbplats.
Steg 2    Gå till Mitt WebEx och välj Inställningar.
Steg 3    Under avsnittet Ljud väljer du Konfigurera, eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
Steg 4    Under Mina telefonnummer markerar du Autentisering vid inringning intill det telefonnummer som du vill autentisera.
Steg 5    Välj Spara.

Ange autentiserings-PIN-kod för värdkonto


      
Steg 1    Logga in på din WebEx-webbplats.
Steg 2    Gå till Mitt WebEx och välj Inställningar.
Steg 3    Under avsnittet Ljud väljer du Konfigurera, eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
Steg 4    Under Mina telefonnummer anger du en fyrsiffrig PIN-kod i PIN: rutan.
Steg 5    Välj Spara.

Redigera sparade nummer

Innan du börjar
 • Delta inte i ljuddelen av ett möte förrän du har redigerat dina nummer.

 • Eventuella ändringar träder inte i kraft förrän nästa gång du deltar.

 • Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon under tiden du redigerar dina telefonnummer.


       
Steg 1    Delta i mötet via din dator, men ring inte in till mötet.
Steg 2    På sidan Snabbstart väljer du ikonen Mer ....
Steg 3    Välj Ring mig eller, om du redan har ett nummer angivet under ”Ring mig”, välj Ring mig på ett annat nummer.
Steg 4    Välj listan och sedan Hantera telefonnummer.
Steg 5    Välj Redigera om du vill uppdatera dina telefonnummer, eller Rensa om du vill ta bort dina befintliga telefonnummer.
Steg 6    Välj Spara.

 

Attachments

  Outcomes