Underhålla kontaktinformation

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Importera och exportera kontaktinformation

Du kan lägga till kontakter i din personliga adressbok en i taget, eller så kan du lägga till flera kontakter på samma gång genom att använda en fil med kommaseparerade eller tabbavgränsade värden (.csv). Du kan troligen hämta en CSV-fil med dina kontakter från ditt e-postprogram. Eller så kan du exportera en CSV-fil från WebEx, lägga till kontaktinformationen via ett kalkylprogram, och därefter importera den på nytt i WebEx.


Observera


Om du lägger till en ny kontakt till CSV-filen ska du se till att UUID-fältet är tomt. Din WebEx-webbplats skapar detta unika nummer för att identifiera kontakten.   
Steg 1    Logga in på din WebEx-webbplats och gå till Mitt WebEx > Mina kontakter.
Steg 2    Du kan göra något av följande:
 • Lägg till en kontakt åt gången:
  1. I listan Visa väljer du Personliga kontakter.

  2. Välj Lägg till kontakt och följ anvisningarna på skärmen.

   
 • Lägg till flera kontakter samtidigt:
  1. I listan Visa väljer du Personliga kontakter.

  2. I listan Importera från väljer du Komma- eller tabbavgränsade filer.

  3. Välj Importera och följ anvisningarna på skärmen.

 • Exportera kontaktinformation: Välj Exportera och följ anvisningarna på skärmen.

Skapa en distributionslista


       
Steg 1    Logga in på din WebEx-webbplats och gå till Mitt WebEx > Mina kontakter.
Steg 2    Välj Lägg till distributionslista. Sidan Lägg till distributionslista visas.
Steg 3    Ange namnet på gruppen och, om du vill, en beskrivning.
Steg 4    Du kan göra något av följande:
 • Sök efter kontakten i rutan Sök.
 • Sök efter kontakten genom att välja första bokstaven i kontaktens förnamn.
 • Välj Alla för att se alla kontakter i din personliga kontaktlista.
 • Lägg till en ny kontakt genom att välja Lägg till kontakt.
Steg 5    I rutan till vänster väljer du de kontakter du vill ha och väljer Lägg till>.
Steg 6    När du är klar väljer du Lägg till för att skapa listan.

 

Attachments

  Outcomes