Aantekeningen, vergaderingsnotulen en ondertiteling beheren (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

U dient met een aantal zaken rekening te houden voordat u aantekeningen gaat maken en beheren:

  • Als alle deelnemers aantekeningen mogen maken, kunnen ze hun aantekeningen niet publiceren aan anderen tijdens de vergadering. Ze kunnen hun aantekeningen wel opslaan.

  • Als er één notulist is, kan deze op elk gewenst moment tijdens de vergadering aantekeningen publiceren of een transcriptie van de vergadering naar alle deelnemers verzenden.

  • Een ondertitelaar kan in realtime ondertiteling publiceren tijdens de vergadering en kan ook een transcriptie met de ondertiteling naar alle deelnemers verzenden.

  • De aantekeningenfunctie is niet beschikbaar als u op een Mac werkt.

Taak

Actie

Een notulist aanwijzen

Klik in het deelvenster Deelnemers met de rechtermuisknop op de deelnemer en selecteer vervolgens Rol wijzigen in > Notulist.

Rechts van de naam van de deelnemer verschijnt een potloodpictogram.

Een ondertitelaar aanwijzen

Klik in het deelvenster Deelnemers met de rechtermuisknop op de deelnemer en selecteer vervolgens Rol wijzigen in > Ondertitelaar.

Rechts van de naam van de deelnemer verschijnt een ondertitelingspictogram.

Ondertiteling inschakelen

Selecteer in het vergadervenster Vergadering > Opties. In het dialoogvenster Vergaderopties dat wordt weergegeven, schakelt u Ondertiteling inschakelen in of uit.

Persoonlijke aantekeningen maken

Typ de aantekeningen in het deelvenster Aantekeningen in uw vergadervenster.

Aantekeningen opslaan naar een bestand

Klik op Opslaan in het deelvenster Aantekeningen of Ondertiteling.

Openbare aantekeningen maken (vergaderingsnotulen)

Als u de enige notulist voor een vergadering bent, typt u de aantekeningen in het deelvenster Aantekeningen in uw vergadervenster. Uw aantekeningen zijn niet zichtbaar voor anderen totdat u ze publiceert.

Ondertiteling leveren

Als u de ondertitelaar voor een vergadering bent, typt u de ondertiteling in het deelvenster Ondertiteling in uw vergadervenster. U kunt een standaard- of stenotoetsenbord en automatische vertaalsoftware gebruiken. Uw ondertiteling is zichtbaar voor anderen zodra u op Enter drukt of Publiceren selecteert.
Attachments

    Outcomes