Hantera anteckningar, mötesprotokoll och dold text (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Det är några saker du bör tänka på innan du börjar hantera och ta anteckningar:

  • Om alla mötesdeltagare tillåts göra anteckningar kan de inte publicera sina anteckningar för andra under mötet, men de kan spara dem.

  • Mötessekreteraren kan när som helst publicera anteckningar under mötet eller skicka en mötesavskrift till alla mötesdeltagare.

  • En författare till dold text kan publicera undertexter i realtid under mötet och kan även skicka en avskrift som innehåller texterna till alla mötesdeltagare.

  • Anteckningsfunktionen är ännu inte tillgänglig på Mac.

Uppgift

Åtgärd

Utse en mötessekreterare

Högerklicka på mötesdeltagaren i panelen Mötesdeltagare och välj sedan Ändra roll till > Mötessekreterare.

En pennmarkör visas till höger om mötesdeltagarens namn.

Utse en författare till dold text

Högerklicka på mötesdeltagaren i panelen Mötesdeltagare och välj sedan Ändra roll till > Författare till dold text.

En dold text-markör visas till höger om mötesdeltagarens namn.

Aktivera dold textning

I mötesfönstret väljer du Möte > Alternativ. I dialogrutan Mötesalternativ som visas markerar eller avmarkerar du Aktivera författare till dold text.

Göra egna anteckningar

Gör anteckningar på panelen Anteckningar i ditt mötesfönster.

Spara anteckningar i en fil

På panelen Anteckningar eller Dold text klickar du på Spara.

Gör allmänna anteckningar (mötesprotokoll)

Om du är den enda mötessekreteraren i ett möte skriver du anteckningarna på panelen Anteckningar i ditt mötesfönster. Dina anteckningar är inte synliga för andra förrän du publicerar dem.

Tillhandahåll dold text

Om du är författaren till dold text för ett möte skriver du den dolda texten på panelen Dold text i ditt mötesfönster. Du kan använda antingen ett standardtangentbord eller ett stenografitangentbord och ett maskinöversättningsprogram. Din dolda text visas för andra när du trycker på Retur eller väljer Publicera.
Attachments

    Outcomes