Tangentbordsgenvägar och tillgänglighet för WebEx Meeting Center (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Tangentbordsgenvägar och tillgänglighet för WebEx Meeting Center

Gå till mötesfönstret med hjälp av tangentbordet

   

Mötesdeltagare med operativsystemet Windows som har särskilda behov eller som är avancerade användare kan navigera i fönstret Möte med tangentbordsgenvägar. Vissa av dessa är standardgenvägar i Windows-miljön.

     
                                                                                                          
        

Tryck på

        
        

För att

        
        

Esc        

        
        

Avbryta en åtgärd, stänga ett aktivt fönster eller meny, eller visa möteskontrollerna, paneler och aviseringar i helskärmsvideo under delning

        
        

F1        

        
        

Få åtkomst till Cisco WebEx Meeting Center-hjälpen

        
        

F6

        
        

Växla mellan innehålls- och panelområdet

        
        

Ctrl-Tabb

        
        
 •           

  Växla mellan öppna dokument och innehållsområdet i fönstret Möte

            

 •           

  Navigera i panelområdet

            

 •           

  Växla mellan flikar i följande dialogrutor:

             

  •             

   Bjud in och påminn

               

  •             

   Inställningar

               

  •             

   Mötesalternativ

               

  •             

   Mötesdeltagarprivilegier

               

            
        
        

Shift+F10

        
        
 •           

  Använda högerklicksmenyer i följande paneler och element:

             

  •             

   Mötesdeltagarpanelen

               

  •             

   Chattpanelen

               

  •             

   Panel Anteckningar

               

  •             

   Dold text-panelen

               

  •             

   Filöverföring-fönstret

               

  •             

   Delad whiteboard och filflikar

               

            
 •           

  Arbeta med mötesdeltagarlistan

            

 •           

  Kopiera text från Chattpanelen

            

        
        

Tabb

        
        

Växla mellan komponenter som knappar, fält och kryssrutor i en dialogruta eller en panel

        
        

piltangenter

        
        

Växla mellan dialogrutornas alternativ

        
        

PgUp

        
        

Använd för att återgå till föregående bild vid fildelning

        
        

PgDn

        
        

Använd för att gå till nästa bild vid fildelning

        
        

Alt+F4

        
        

Stänga all dialogrutor

        
        

Mellanslag

        
        
 •           

  Markera eller avmarkera en alternativruta

            

 •           

  Ange text i en inmatningsruta

            

        
        

Retur

        
        

Verkställa kommandot för den aktiva knappen (ersätter vanligtvis ett musklick)

        
        

Ctrl+A

        
        

Kopiera text från Chattpanelen

        
        

Ctrl+Alt+Shift

        
        

Visa panelen Möteskontroller i helskärmsläge

        
        

Ctrl+Alt+Shift+H

        
        

Dölja möteskontroller, paneler och meddelanden

        
        

Ctrl+M        

        
        

Stänga av eller slå på ditt ljud

        
        

Ctrl+Alt+S        

        
        

Tillåta alla deltagare att dela

        
        

Ctrl+K        

        
        

Tilldela privilegier till mötesdeltagare

        
        

Alt+Retur        

        
        

Gå till helskärmsläge

        
        

Ctrl+Shift+<        

        
        

Rotera sidan till vänster

        
        

Ctrl+Shift+>        

        
        

Rotera sidan till höger

        
        

Ctrl++        

        
        

Zooma in

        
        

Ctrl+-        

        
        

Zooma ut

        
        

Ctrl+Shift+W        

        
        

Anpassa sidans storlek till tillgängligt skärmutrymme

        
        

Ctrl+Shift+Y        

        
        

Synkronisera visningen av en delad sida, bild eller whiteboard i alla mötesdeltagares innehållsvisare med din egen vy

        
        

Ctrl+Alt+D        

        
        

Dela din skärm

        
        

Ctrl+Alt+A        

        
        

Dela ett program

        
        

Ctrl+Alt+O        

        
        

Dela en fil eller video

        
        

Ctrl+Alt+N        

        
        

Dela en whiteboard

        
        

Ctrl+O        

        
        

Bläddra till, öppna och dela en fil

        
        

Ctrl+W        

        
        

Stänga en delad fil eller whiteboard

        
        

Ctrl+Shift+T        

        
        

Överföra en fil som mötesdeltagare kan hämta

        
        

Ctrl+Shift+Z        

        
        

Ångra senaste åtgärden

        
        

Ctrl+Shift+Y        

        
        

Göra om senaste åtgärden

        
   

Arbeta med mötesdeltagarlistan

 

Fönstret för mötesdeltagare har en högerklicksmeny vilken gör det möjlighet för dig att agera på en mötesdeltagare beroende på din roll i mötet.

  

Om du är värden eller presentatören kan du utföra följande typ av åtgärder:

  
 •  

  Utse någon annan till presentatör

    

 •  

  Stänga av ljudet från en annan mötesdeltagares mikrofon om den orsakar störningar.

    

  

Om du inte är värd eller presentatör kan du utföra åtgärder som att begära att få bli presentatör eller slå av ljudet på din egen mikrofon.

  
 •  

  Tryck på F6 på ditt tangentbord för att navigera från innehållsområdet till panelen Mötesdeltagare.

    

 •  

  Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan mötesdeltagare.

    

 •  

  Tryck Shift+F10 om du vill öppna högerklicksmenyn för en viss mötesdeltagare.

    

 •  

  Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan de tillgängliga alternativen.

    

  

Kopiera text från Chatpanelen

 

Chattpanelen tillhandahåller en högerklicksmeny som låter dig kopiera text från chattens historikområde.

  
    
1    Se till att du befinner dig i korrekt del av mötesfönstret genom att göra följande:
 • Tryck på F6 för att gå från innehållsområdet till panelområdet av mötesfönstret.
 • Tryck på Ctrl+Tabb för att navigera mellan panelerna tills du når Chattpanelen.
 • Tryck på Tabb tills du befinner dig i chattens historikområde.
2    När fokus är på chatthistoriken trycker du på Shift+F10 för att öppna högerklicksmenyn.
3    För att markera en del av texten flyttar du markören med piltangenterna och använder sedan Shift-[Piltangent] för att markera texten.  

Alternativt kan du använda Ctrl+A för att markera all chattext.

  

Ange text i en inmatningsruta

     
1    Navigera mellan frågorna med Tabb-tangenten.
2    Flytta mellan svaren genom att använda uppåt- och nedåtpilen.
3    Flytta markören så att den fokuserar på textinmatningsområdet och använd blanksteg eller retur-tangenten så att du kan skriva in ditt svar.
4    Klicka på Retur eller Esc för att avsluta redigeringen.

Åtkomst till möteskontrollpanelen under delning

 

Under pågående delning är panelen Möteskontroller delvis dold längst upp på din skärm.

  
    
1    Tryck på Ctrl+Alt+Shift för att visa panelen Möteskontroller. När panelen visas ligger initialfokus på ikonen Mötesdeltagare.
2    Du kan göra följande:
 • Tryck på Tabb för att ändra fokus.
 • Tryck på Retur för att aktivera en funktion.
 • Tryck på Alt+Tabb för att återgå till delningsområdet från panelen Möteskontroller.
  •  

   Om du delar en fil väljer du WebEx-bollen för att återgå till delningsområdet.

     

  •  

   Om du delar ett program trycker du på programmet för att åter fokusera på det.

     

  •  

   När du delar din skärm väljer du vilket program du vill dela.

     

3    För att växla från panelen Möteskontroller till en annan öppen panel, t.ex. mötesdeltagarlistan, trycker du på F6.

Stöd för skärmläsare

   

Cisco WebEx har stöd för skärmläsningsprogrammet JAWS för följande element:

    
 •      

  Programmenyer och nedrullningsbara menyer

       

 •      

  Titlar på delade filer och flikar

       

 •      

  Snabbstartsknappar, knapptitlar och verktygstips

       

 •      

  Paneler och knappar i panelfältet, knapptitlar och verktygstips

       

 •      

  Kommenteringspanel och -verktygsfält

       

 •      

  Verktygsfält för delat innehåll i mötesfönster

       

 •      

  Panelknappar för möteskontroll, knapptitlar och verktygstips 

       

   
 

Attachments

  Outcomes