Tastaturgenveje og øget tilgængelighed for WebEx Meeting Center

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Få adgang til mødevinduet ved hjælp af tastaturet

 

Deltagere med Windows operativsystem, der har særlige behov, eller som er superbrugere, kan navigere rundt i mødevinduet ved hjælp af tastaturgenveje. Nogle af disse er standard genveje i Windows-miljøet.

  
                                   
     

Tryk      

      
     

Til      

      
     

F6

      
     

Skifter mellem indholdsområdet og panelområdet

      
     

Ctrl+Tab

      
     
 • Skift mellem åbne dokumenter i indholdsområdet for mødevinduet

 • Navigerer i panelområdet

 • Skift mellem faner i følgende dialogbokse:

  • Inviter og påmind

  • Præferencer

  • Valgmuligheder for møde

  • Deltagerprivilegier

      
     

Shift+F10

      
     
 • Bruger genvejsmenuer i følgende paneler og elementer:

  • Panelet Deltager

  • Panelet Chat

  • Panelet Noter

  • Panelet Lukkede tekster

  • Vinduet Filoverførsel

  • Fanerne Delt whiteboard og fil

 • Arbejde med deltagerlisten

 • Kopiere tekst fra chatpanelet

      
     

Fane

      
     

Skifter mellem elementer, såsom knapper, felter og afkrydsningsfelter, inden for en dialogboks eller et panel

      
     

Piletaster

      
     

Skifter mellem valgmulighederne i dialogbokse

      
     

Alt+F4

      
     

Lukker alle dialogbokser

      
     

Mellemrumstast

      
     
 • Markerer eller fjerner markering af en valgmulighedsboks

 • Indtast tekst i et indtastningsfelt

      
     

Enter

      
     

Udfører kommandoen for den aktive knap (erstatter som regel et museklik)

      
     

Ctrl+A

      
     

Kopiere tekst fra chatpanelet

      
     

Ctrl+Alt+Shift

      
     

Vis mødekontrolpanelet i fuldskærmstilstand

      
     

Ctrl+Alt+Shift+H

      
     

Skjul mødekontrol, paneler og meddelelser

      
  

Arbejd med deltagerlisten

   

Deltagervinduet har en højrekliksmenu, der giver dig mulighed for at håndtere en deltager, afhængigt af din rolle i mødet.

Hvis du er vært eller præsentationsvært, kan du udføre handlinger såsom at udpege anden person som præsentationsvært, eller slå lyden til en anden deltagers mikrofon fra, hvis den larmer for meget.

Hvis du ikke er værten eller præsentationsværten, kan du foretage handlinger såsom at bede om at blive præsentationsvært eller slå lyden på din egen mikrofon fra.

 • Tryk F6 på dit tastatur for at navigere fra indholdsområdet til panelet Deltagere.

 • Brug op- og ned-pilene til at navigere til den relevante deltager.

 • Vælg Skift+F10 for at åbne genvejsmenuen for en bestemt deltager.

 • Brug op- og ned-pilene til at navigere mellem de tilgængelige valgmuligheder.

               

Kopiere tekst fra chatpanelet

Chatpanelet har en højreklikmenu, hvormed du kan kopiere tekst fra chathistorikken.


Trin 1                Sørg for, at du er i den korrekte del af mødevinduet ved at gøre følgende:
 • Tryk på F6 for at flytte fra indholdsområdet til panelområdet for mødevinduet.
 • Tryk på Ctrl+Tab for at navigere mellem paneler, indtil du befinder dig i chatpanelet.
 • Tryk på Fane, indtil du er i området chathistorik.
Trin 2                Med fokus på området chathistorik vælg Shift+F10 for at åbne højreklik-menuen.
Trin 3                For at vælge en del af teksten skal du flytte din markør med piletasterne og derefter bruge Shift-[Arrow] til at markere tekst.

Alternativt kan du bruge Ctrl+A til at vælge hele chat-teksten.


Indtast tekst i et indtastningsfelt


   
Trin 1                Naviger mellem spørgsmål ved at bruge tasten Tab.
Trin 2                Flyt mellem svar ved at bruge op- og ned pile tasterne.
Trin 3                Flyt markøren for at fokusere på teksten i indtastningsområdet, og brug Mellemrumstast eller Enter, så du kan skrive dit svar.
Trin 4                Klik på Enter eller Esc for at afslutte redigering.

Tilgå mødekontrolpanelet under deling

Under deling er panelet Mødekontroller delvist skjult i toppen af din skærm.


Trin 1                Indtast Ctrl+Alt+Shift for at vise mødekontrolpanelet. Når panelet vises, er det indledende fokus på ikonet Deltagere.
Trin 2                Du kan gøre følgende:
 • Brug Tabulatortast til at ændre fokus
 • Brug Enter til at aktivere en funktion
 • Vælg tasterne Alt+Fane for at vende tilbage til delingsområdet fra mødekontrolpanelet.
  • Hvis du deler en fil, skal du vælge WebEx-bolden for at vende tilbage til delingsområdet.

  • Hvis du deler en applikation, skal du vælge applikationen for at returnere fokus herpå.

  • Hvis du deler din skærm, skal du vælge den applikation, du vil dele.

Trin 3                For at skifte fra panelet Mødekontroller til et andet åbent panel, såsom deltagerlisten, skal du trykke på tasten F6.

Skærmlæser-support

   

Cisco WebEx understøtter JAWS-skærmlæsningssoftware for de følgende elementer:   

   
 •      

  Applikationsmenuer og rullegardinmenuer     

       
 •      

  Delte filtitler og fanetitler     

       
 •      

  Knapper på siden lynstart, knaptitler og værktøjstips     

       
 •      

  Panel og panelbjælkeknapper, knaptitler og værktøjstips     

       
 •      

  Kommenteringspanel og værktøjsbjælker     

       
 •      

  Værktøjsbjælker for delt mødevindueindholdsområde     

       
 •      

  Mødekontrolpanelknapper, knaptitler og værktøjstips 

       
   

Attachments

  Outcomes