Tastaturgenveje og øget tilgængelighed for WebEx Meeting Center (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 9, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Tastaturgenveje og øget tilgængelighed for WebEx Meeting Center

Få adgang til mødevinduet ved hjælp af tastaturet

   

Deltagere med Windows-operativsystem, der har særlige behov, eller som er superbrugere, kan navigere rundt i Møde-vinduet ved hjælp af tastaturgenveje. Nogle af disse er standard genveje i Windows-miljøet.

     
                                                                                                          
        

Tryk

        
        

Til

        
        

Esc        

        
        

Annuller en handling, luk et aktivet vindue eller menu, eller vis mødekontroller, paneler og meddelelser i fuld skærm under deling

        
        

F1        

        
        

Tilgå hjælp til Cisco WebEx Meeting Center

        
        

F6

        
        

Skifter mellem indholdsområdet og panelområdet

        
        

Ctrl+Tab

        
        
 •           

  Skift mellem åbne dokumenter i indholdsområdet for Møde-vinduet.

            

 •           

  Navigerer i panelområdet

            

 •           

  Skift mellem faner i følgende dialogbokse:

             

  •             

   Inviter og påmind

               

  •             

   Præferencer

               

  •             

   Valgmuligheder for møde

               

  •             

   Deltagerprivilegier

               

            
        
        

Shift+F10

        
        
 •           

  Bruger genvejsmenuer i følgende paneler og elementer:

             

  •             

   Panelet Deltager

               

  •             

   Panelet Chat

               

  •             

   Panelet Bemærkninger

               

  •             

   Panelet Undertekster

               

  •             

   Vinduet Filoverførsel

               

  •             

   Fanerne Delt whiteboard og fil

               

            
 •           

  Arbejde med deltagerlisten

            

 •           

  Kopier tekst fra Chat-panelet.

            

        
        

Fane

        
        

Skifter mellem elementer, såsom knapper, felter og afkrydsningsfelter, inden for en dialogboks eller et panel

        
        

piletaster

        
        

Skifter mellem valgmulighederne i dialogbokse

        
        

PgUp

        
        

Under fildeling skal du bruge det til at vende tilbage til det tidligere dias

        
        

PgDn

        
        

Under fildeling skal du bruge det til at gå frem til det næste dias

        
        

Alt+F4

        
        

Lukker alle dialogbokser

        
        

Mellemrumstast

        
        
 •           

  Markerer eller fjerner markering af en valgmulighedsboks

            

 •           

  Indtast tekst i et indtastningsfelt

            

        
        

Enter

        
        

Udfører kommandoen for den aktive knap (erstatter som regel et museklik)

        
        

Ctrl+A

        
        

Kopier tekst fra Chat-panelet.

        
        

Ctrl+Alt+Shift

        
        

Vis Mødekontrolpanelet i fuldskærmstilstand

        
        

Ctrl+Alt+Shift+H

        
        

Skjul mødekontrol, paneler og meddelelser

        
        

Ctrl+M        

        
        

Slå lyd fra eller slå lyd til

        
        

Ctrl+Alt+S        

        
        

Tillad alle deltagere at dele

        
        

Ctrl+K        

        
        

Tildel privilegier til deltagere

        
        

Alt+Enter        

        
        

Gå til tilstanden fuld skærm

        
        

Ctrl+Shift+<        

        
        

Drej siden til venstre

        
        

Ctrl+Shift+>        

        
        

Drej siden til højre

        
        

Ctrl++        

        
        

Zoom ind

        
        

Ctrl--        

        
        

Zoom ud

        
        

Ctrl+Shift+W        

        
        

Juster sidestørrelsen til den tilgængelige skærmplads

        
        

Ctrl+Shift+Y        

        
        

Synkroniser visningen af en delt side, dias eller whiteboard for alle deltageres indholdsvisningsprogrammer med visningen i dit visningsprogram

        
        

Ctrl+Alt+D        

        
        

Del din skærm

        
        

Ctrl+Alt+A        

        
        

Del en applikation

        
        

Ctrl+Alt+O        

        
        

Del en fil eller video

        
        

Ctrl+Alt+N        

        
        

Del et whiteboard

        
        

Ctrl+O        

        
        

Browse til, åbn og del en fil

        
        

Ctrl+W        

        
        

Luk en delt fil eller et whiteboard

        
        

Ctrl+Shift+T        

        
        

Overfør en fil, som deltagere kan downloade

        
        

Ctrl+Shift+Z        

        
        

Fortryd seneste handling

        
        

Ctrl+Shift+Y        

        
        

Gentag seneste handling

        
   

Arbejd med deltagerlisten

 

Deltagervinduet har en genvejsmenu, der giver dig mulighed for at håndtere en deltager, afhængigt af din rolle i mødet.

  

Hvis du er vært eller præsentationsvært, kan du udføre handlinger som følgende:

  
 •  

  Gør en anden person til præsentationsvært

    

 •  

  Sluk for en anden deltagers mikrofon, hvis den er for støjende.

    

  

Hvis du ikke er værten eller præsentationsværten, kan du foretage handlinger såsom at bede om at blive præsentationsvært eller slå lyden på din egen mikrofon fra.

  
 •  

  Tryk F6 på dit tastatur for at navigere fra indholdsområdet til panelet Deltagere.

    

 •  

  Brug op- og ned-pilene til at navigere til den relevante deltager.

    

 •  

  Vælg Skift+F10 for at åbne genvejsmenuen for en bestemt deltager.

    

 •  

  Brug op- og ned-pilene til at navigere mellem de tilgængelige valgmuligheder.

    

  

Kopiere tekst fra chatpanelet

 

Chat-panelet har en højreklikmenu, hvormed du kan kopiere tekst fra chathistorikken.

  
    
1    Sørg for, at du er i den korrekte del af mødevinduet ved at gøre følgende:
 • Tryk på F6 for at flytte fra indholdsområdet til panelområdet for mødevinduet.
 • Tryk på Ctrl+Tab for at navigere mellem paneler, indtil du befinder dig i Chat-panelet.
 • Tryk på Fane, indtil du er i området chathistorik.
2    Med fokus på området chathistorik skal du vælge Shift+F10 for at åbne højreklik-menuen.
3    For at vælge en del af teksten skal du flytte din markør med piletasterne og derefter bruge Shift-[Arrow] til at markere tekst.  

Alternativt kan du bruge Ctrl+A til at vælge hele chat-teksten.

  

Indtast tekst i et indtastningsfelt

     
1    Naviger mellem spørgsmål ved at bruge tasten Tab.
2    Flyt mellem svar ved at bruge op- og ned pile tasterne.
3    Flyt markøren for at fokusere på teksten i indtastningsområdet, og brug Mellemrumstast eller Enter, så du kan skrive dit svar.
4    Klik på Enter eller Esc for at afslutte redigering.

Tilgå mødekontrolpanelet under deling

 

Under deling er panelet Mødekontroller delvist skjult i toppen af din skærm.

  
    
1    Indtast Ctrl+Alt+Shift for at vise Mødekontrolpanelet. Når panelet vises, er det indledende fokus på ikonet Deltagere.
2    Du kan gøre følgende:
 • Brug Tabulatortast til at ændre fokus.
 • Brug Enter til at aktivere en funktion.
 • Vælg tasterne Alt+Tab for at vende tilbage til delingsområdet fra Mødekontrolpanelet.
  •  

   Hvis du deler en fil, skal du vælge WebEx-bolden for at vende tilbage til delingsområdet.

     

  •  

   Hvis du deler en applikation, skal du vælge applikationen for at returnere fokus herpå.

     

  •  

   Hvis du deler din skærm, skal du vælge den applikation, du vil dele.

     

3    For at skifte fra panelet Mødekontroller til et andet åbent panel, såsom deltagerlisten, skal du trykke på tasten F6.

Skærmlæser-support

   

Cisco WebEx understøtter JAWS-skærmlæsningssoftware for de følgende elementer:

    
 •      

  Applikationsmenuer og rullegardinmenuer

       

 •      

  Delte filtitler og fanetitler

       

 •      

  Knapper på siden lynstart, knaptitler og værktøjstips

       

 •      

  Panel og panelbjælkeknapper, knaptitler og værktøjstips

       

 •      

  Kommenteringspanel og værktøjsbjælker

       

 •      

  Værktøjsbjælker for delt mødevindueindholdsområde

       

 •      

  Mødekontrolpanelknapper, knaptitler og værktøjstips 

       

   
 

Attachments

  Outcomes