Tangentbordsgenvägar och tillgänglighet för WebEx Meeting Center

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Gå till mötesfönstret med hjälp av tangentbordet

 

Deltagare med Windows-operativsystem som har speciella behov eller som är Power-användare kan navigera runt i mötesfönstret med snabbkommandon på tangentbordet. Vissa av dessa är standardgenvägar i Windows-miljön.

  
                                   
     

Tryck på      

      
     

Till      

      
     

F6

      
     

Växla mellan innehålls- och panelområdet

      
     

Ctrl+Tabb

      
     
 • Växla mellan öppna dokument och mötesfönstrets innehållsområde

 • Navigera i panelområdet

 • Växla mellan flikar i följande dialogrutor:

  • Bjud in och påminn

  • Inställningar

  • Mötesalternativ

  • Mötesdeltagarprivilegier

      
     

Shift+F10

      
     
 • Använda högerklicksmenyer i följande paneler och element:

  • Mötesdeltagarpanel

  • Chatpanel

  • Panelen Anteckningar

  • Panel för Dold text

  • Fönstret Filöverföring

  • Delad whiteboard och filflikar

 • Arbeta med mötesdeltagarlistan

 • Kopiera text från Chatpanelen

      
     

Tabb

      
     

Växla mellan komponenter som knappar, fält och kryssrutor i en dialogruta eller en panel

      
     

Piltangenter

      
     

Växla mellan dialogrutornas alternativ

      
     

Alt+F4

      
     

Stänga all dialogrutor

      
     

Mellanslag

      
     
 • Markera eller avmarkera en alternativruta

 • Ange text i en inmatningsruta

      
     

Retur

      
     

Verkställa kommandot för den aktiva knappen (ersätter vanligtvis ett musklick)

      
     

Ctrl+A

      
     

Kopiera text från Chatpanelen

      
     

Ctrl+Alt+Shift

      
     

Visa möteskontrollpanelen i helskärmsläge

      
     

Ctrl+Alt+Shift+H

      
     

Dölja möteskontroller, paneler och meddelanden

      
  

Arbeta med mötesdeltagarlistan

   

Fönstret för mötesdeltagare har en högerklicksmeny vilken gör det möjlighet för dig att agera på en mötesdeltagare beroende på din roll i mötet.

Om du är värd eller presentatör kan du t.ex. göra någon till presentatör eller stänga av en mötesdeltagares mikrofon om den orsakar störningar.

Om du inte är värd eller presentatör kan du utföra åtgärder som att begära att få bli presentatör eller slå av ljudet på din egen mikrofon.

 • Tryck på F6 på ditt tangentbord för att navigera från innehållsområdet till panelen Mötesdeltagare.

 • Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan mötesdeltagare.

 • Välj Shift+F10 om du vill öppna högerklicksmenyn för en viss mötesdeltagare.

 • Använd uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan de tillgängliga alternativen.

               

Kopiera text från Chatpanelen

I chattpanelen finns en högerklicksmeny där du kan kopiera text från chattens historikområde.


Steg 1                Se till att du befinner dig i korrekt del av mötesfönstret genom att göra följande:
 • Tryck på F6 för att gå från innehållsområdet till panelområdet av mötesfönstret.
 • Tryck på Ctrl+Tabb för att navigera mellan panelerna tills du når Chatpanelen.
 • Tryck på Tabb tills du är i chatthistorikområdet.
Steg 2                När fokus är på chattens historikområde väljer du Shift+F10 för att öppna snabbmenyn.
Steg 3                För att markera en del av texten flyttar du markören med piltangenterna och använder sedan Shift-[Piltangent] för att markera texten.

Alternativt kan du använda Ctrl+A för att välja all chattext.


Ange text i en inmatningsruta


   
Steg 1                Navigera mellan frågorna med Tabb-tangenten.
Steg 2                Flytta mellan svaren genom att använda uppåt- och nedåtpilen.
Steg 3                Flytta markören så att den fokuserar på textinmatningsområdet och använd blanksteg eller retur-tangenten så att du kan skriva in ditt svar.
Steg 4                Klicka på Retur eller Esc för att avsluta redigeringen.

Åtkomst till möteskontrollpanelen under delning

Under delning är möteskontrollpanelen delvis dold längst upp på din skärm.


Steg 1                Tryck på Ctrl+Alt+Shift för att visa möteskontrollpanelen. När panelen visas ligger inmatningsfokus på ikonen Mötesdeltagare.
Steg 2                Du kan göra följande:
 • Tryck på Tabb för att ändra fokus
 • Tryck på Retur för att aktivera en funktion
 • Välj Alt+Tabb för att återgå till delningsområdet från möteskontrollpanelen.
  • Om du delar en fil väljer du WebEx-bollen för att återgå till delningsområdet.

  • Om du delar ett program trycker du på programmet för att åter fokusera på det.

  • När du delar din skärm väljer du vilket program du vill dela.

Steg 3                För att växla från möteskontrollpanelen till en annan öppen panel, t.ex. mötesdeltagarlistan, trycker du på F6.

Stöd för skärmläsare

   

Cisco WebEx har stöd för programvaran JAWS-skärmläsning för följande element:   

   
 •      

  Programmenyer och nedrullningsbara menyer     

       
 •      

  Titlar för delade filer och flikar     

       
 •      

  Snabbstartsknappar, knapptitlar och verktygstips     

       
 •      

  Paneler och knappar på panelfältet, knapptitlar och verktygstips     

       
 •      

  Kommenteringspanel och -verktygsfält     

       
 •      

  verktygsfält för delat innehåll i mötesfönster     

       
 •      

  Panelknappar för möteskontroll, knapptitlar och verktygstips 

       
   

Attachments

  Outcomes