Sneltoetsen en toegankelijkheid voor WebEx Meeting Center

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Het vergaderingvenster openen met behulp van het toetsenbord

 

Deelnemers met een Windows-besturingssysteem die speciale behoeften hebben of die geavanceerde gebruikers zijn, kunnen in het vergaderingvenster navigeren met sneltoetsen. Enkele van deze sneltoetsen behoren standaard tot de Windows-omgeving.

  
                                   
     

Knop      

      
     

Doel      

      
     

F6

      
     

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte met deelvensters.

      
     

Ctrl+Tab

      
     
 • Schakelen tussen geopende documenten in het inhoudgedeelte van het vergaderingvenster.

 • Navigeren binnen het gedeelte Deelvensters.

 • Schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters:

  • Uitnodigen en herinneren

  • Voorkeuren

  • Vergaderopties

  • Deelnemersrechten

      
     

Shift+F10

      
     
 • Rechtermuisknopmenu's in de volgende deelvensters en elementen gebruiken:

  • Deelvenster Deelnemers

  • Chat-venster

  • Deelvenster Aantekeningen

  • Deelvenster Ondertiteling

  • Venster Bestandsoverdracht

  • Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

 • Werken met de deelnemerslijst

 • Tekst kopiëren uit het Chat-venster

      
     

Tab

      
     

Schakelen tussen de elementen, zoals knoppen, velden en selectievakjes in een dialoogvenster of deelvenster

      
     

Pijltjestoetsen

      
     

Schakelen tussen opties in een dialoogvenster

      
     

Alt+F4

      
     

Een dialoogvenster sluiten

      
     

Spatiebalk

      
     
 • Een optievak in- of uitschakelen

 • Tekst invoeren in een invoervak

      
     

Invoeren

      
     

De opdracht voor de actieve knop uitvoeren (doorgaans ter vervanging van een klik met de muis)

      
     

Ctrl+A

      
     

Tekst kopiëren uit het Chat-venster

      
     

Ctrl+Alt+Shift

      
     

Het deelvenster Bedieningselementen voor vergaderingen in volledig scherm weergeven.

      
     

Ctrl+Alt+Shift+H

      
     

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen van vergaderingen verbergen.

      
  

Werken met de deelnemerslijst

   

Het venster Deelnemers bevat een snelmenu. U kunt via dit menu reageren op andere deelnemers, afhankelijk van uw rol in de vergadering.

Als u de host of presentator bent, kunt u onder andere iemand anders aanwijzen als presentator of het geluid van de microfoon van andere deelnemers dempen als dat te hard staat.

Als u geen host of presentator bent, kunt u onder andere vragen om presentator te mogen worden en kunt u het geluid van uw eigen microfoon dempen.

 • Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudsgebied naar het deelvenster Deelnemers te navigeren.

 • Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om naar de gewenste deelnemer te navigeren.

 • Druk op Shift+F10 om het rechtsklikmenu te openen voor een specifieke deelnemer.

 • Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om tussen de beschikbare opties te navigeren.

               

Tekst kopiëren uit het Chatvenster

Het Chat-venster beschikt over een snelmenu waarmee u tekst kunt kopiëren uit het gebied Chatgeschiedenis.


Stap 1                Zorg ervoor dat u zich in het juiste gedeelte van het vergaderingvenster bevindt door het volgende te doen:
 • Druk op F6 om van het gedeelte met inhoud naar het deelvenstergebied van het vergaderingvenster te gaan.
 • Druk op Ctrl+Tab om tussen de deelvensters te navigeren totdat u zich in het deelvenster Chatten bevindt.
 • Druk op Tab totdat het gebied Chatgeschiedenis wordt weergegeven.
Stap 2                Selecteer in de chatgeschiedenis Shift+F10 om het snelmenu te openen.
Stap 3                Als u slechts een gedeelte van de tekst wilt selecteren, verplaatst u de cursor met de pijltjestoetsen en gebruikt u vervolgens Shift-[pijl] om tekst te markeren.

U kunt ook Ctrl+A gebruiken om alle chattekst te selecteren.


Tekst invoeren in een invoervak


   
Stap 1                Navigeer tussen de vragen met de Tab-toets.
Stap 2                Ga van antwoord naar antwoord met de pijltjes Omhoog en Omlaag.
Stap 3                Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.
Stap 4                Klik op Enter of Esc om de bewerking af te sluiten.

Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen vergadering tijdens delen

Tijdens het delen wordt het deelvenster Bedieningselementen vergadering gedeeltelijk verborgen boven aan uw scherm.


Stap 1                Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster Bedieningselementen vergadering weer te geven. Nadat het deelvenster wordt weergegeven, ligt de focus aanvankelijk op het pictogram Deelnemers.
Stap 2                U kunt het volgende doen:
 • Gebruik de toets Tab om de focus te wijzigen
 • Druk op Enter om een functie te activeren
 • Als u vanuit het deelvenster Bedieningselementen vergadering wilt terugkeren naar het gedeelte voor het delen van gegevens, drukt u op de toetsen Alt+Tab.
  • Als u een bestand deelt, selecteert u de WebEx-bal om terug te keren naar het gebied voor delen.

  • Als u een toepassing deelt, selecteert u de toepassing om de focus te verschuiven naar de toepassing.

  • Als u uw scherm deelt, selecteert u de toepassing die u wilt delen.

Stap 3                Als u van het deelvenster Bedieningselementen vergadering naar een ander geopend deelvenster wilt schakelen (zoals de lijst met deelnemers), drukt u op F6.

Ondersteuning voor schermlezers

   

Cisco WebEx ondersteunt JAWS-software voor schermlezers, voor de volgende elementen:   

   
 •      

  Toepassingsmenu's en vervolgkeuzemenu's     

       
 •      

  Titels van gedeelde bestanden en tabbladen     

       
 •      

  Knoppen van de pagina Snel starten, knoptitels en knopinfo     

       
 •      

  Deelvensters en deelvensterknoppen, knoptitels en knopinfo     

       
 •      

  Het deelvenster Aantekeningen en werkbalken     

       
 •      

  gedeelde werkbalken met inhoud uit het vergaderingsvenster     

       
 •      

  Knoppen van het deelvenster Bedieningselementen vergadering, knoptitels en knopinfo 

       
   

Attachments

  Outcomes