Sneltoetsen en toegankelijkheid voor WebEx Meeting Center (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on May 16, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Sneltoetsen en toegankelijkheid voor WebEx Meeting Center

Het vergaderingvenster openen met behulp van het toetsenbord

   

Deelnemers met een Windows-besturingssysteem die specifieke wensen hebben of geavanceerde gebruikers zijn, kunnen in het venster Vergadering navigeren met sneltoetsen. Enkele van deze sneltoetsen behoren standaard tot de Windows-omgeving.

     
                                                                                                          
        

Knop

        
        

Aan

        
        

Esc        

        
        

Een actie annuleren, een actief venster of menu sluiten of de bedieningselementen, deelvensters en meldingen van vergaderingen weergeven in deelmodus op volledig scherm.

        
        

F1        

        
        

Cisco WebEx Meeting Center Help openen

        
        

F6

        
        

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte met deelvensters.

        
        

Ctrl+Tab

        
        
 •           

  Schakelen tussen geopende documenten in het inhoudgedeelte van het venster Vergadering.

            

 •           

  Navigeren binnen het gedeelte Deelvensters.

            

 •           

  Schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters:

             

  •             

   Uitnodigen en herinneren

               

  •             

   Voorkeuren

               

  •             

   Vergaderingsopties

               

  •             

   Deelnemersrechten

               

            
        
        

Shift+F10

        
        
 •           

  Rechtermuisknopmenu's in de volgende deelvensters en elementen gebruiken:

             

  •             

   Deelvenster Deelnemers

               

  •             

   Chat-venster

               

  •             

   Deelvenster Aantekeningen

               

  •             

   Deelvenster Ondertiteling

               

  •             

   Venster Bestandsoverdracht

               

  •             

   Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

               

            
 •           

  Werken met de deelnemerslijst

            

 •           

  Tekst kopiëren uit het Chat-venster

            

        
        

Tab

        
        

Schakelen tussen de elementen, zoals knoppen, velden en selectievakjes in een dialoogvenster of deelvenster

        
        

pijltjestoetsen

        
        

Schakelen tussen opties in een dialoogvenster

        
        

PgUp

        
        

Gebruik tijdens het delen van bestanden om terug te keren naar de vorige dia

        
        

PgDn

        
        

Gebruik tijdens het delen van bestanden om naar de volgende dia te gaan

        
        

Alt+F4

        
        

Een dialoogvenster sluiten

        
        

Spatiebalk

        
        
 •           

  Een optievak in- of uitschakelen

            

 •           

  Tekst invoeren in een invoervak

            

        
        

Enter

        
        

De opdracht voor de actieve knop uitvoeren (doorgaans ter vervanging van een klik met de muis)

        
        

Ctrl+A

        
        

Tekst kopiëren uit het Chat-venster

        
        

Ctrl+Alt+Shift

        
        

Het deelvenster Bedieningselementen vergadering in volledig-schermweergave weergeven

        
        

Ctrl+Alt+Shift+H

        
        

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen van vergaderingen verbergen.

        
        

Ctrl+M        

        
        

Uzelf dempen of het dempen opheffen

        
        

Ctrl+Alt+S        

        
        

Alle deelnemers toestaan te delen

        
        

Ctrl+K        

        
        

Privileges toewijzen aan deelnemers

        
        

Alt+Enter        

        
        

Volledige schermweergave openen

        
        

Ctrl+Shift+<        

        
        

De pagina naar links draaien

        
        

Ctrl+Shift+>        

        
        

De pagina naar rechts draaien

        
        

Ctrl+plusteken (+)        

        
        

Inzoomen

        
        

Ctrl+koppelstreepje (-)        

        
        

Uitzoomen

        
        

Ctrl+Shift+W        

        
        

Pas het paginaformaat aan de beschikbare schermruimte aan.

        
        

Ctrl+Shift+Y        

        
        

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina, dia of whiteboard in alle inhoudviewers van deelnemers met de weergave in uw eigen viewer.

        
        

Ctrl+Alt+D        

        
        

Uw scherm delen

        
        

Ctrl+Alt+A        

        
        

Een toepassing delen

        
        

Ctrl+Alt+O        

        
        

Een bestand of video delen

        
        

Ctrl+Alt+N        

        
        

Een whiteboard delen

        
        

Ctrl+O        

        
        

Bladeren naar, openen en delen van een bestand

        
        

Ctrl+W        

        
        

Een gedeeld bestand of whiteboard sluiten

        
        

Ctrl+Shift+T        

        
        

Een bestand overdragen zodat deelnemers dit kunnen downloaden

        
        

Ctrl+Shift+Z        

        
        

De laatste actie ongedaan maken

        
        

Ctrl+Shift+Y        

        
        

De laatste actie opnieuw uitvoeren

        
   

Werken met de deelnemerslijst

 

Het venster Deelnemers bevat een snelmenu. U kunt via dit menu reageren op andere deelnemers, afhankelijk van uw rol in de vergadering.

  

Als u de host of presentator bent, kunt u onder andere de volgende handelingen uitvoeren:

  
 •  

  Iemand anders als presentator aanwijzen

    

 •  

  De microfoon van een andere deelnemer dempen als deze te veel lawaai maakt

    

  

Als u geen host of presentator bent, kunt u onder andere vragen om presentator te mogen worden en kunt u het geluid van uw eigen microfoon dempen.

  
 •  

  Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudsgebied naar het deelvenster Deelnemers te navigeren.

    

 •  

  Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om naar de gewenste deelnemer te navigeren.

    

 •  

  Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen voor een specifieke deelnemer.

    

 •  

  Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om tussen de beschikbare opties te navigeren.

    

  

Tekst kopiëren uit het Chatvenster

 

Het Chat-venster beschikt over een snelmenu waarmee u tekst kunt kopiëren uit het gebied Chatgeschiedenis.

  
    
1    Zorg ervoor dat u zich in het juiste gedeelte van het vergaderingvenster bevindt door het volgende te doen:
 • Druk op F6 om van het gedeelte met inhoud naar het deelvenstergebied van het vergaderingvenster te gaan.
 • Druk op Ctrl+Tab om tussen de deelvensters te navigeren totdat u zich in het deelvenster Chatten bevindt.
 • Druk op Tab totdat het gebied Chatgeschiedenis wordt weergegeven.
2    Druk wanneer het gebied Chatgeschiedenis de focus heeft op Shift+F10 om het snelmenu te openen.
3    Als u slechts een gedeelte van de tekst wilt selecteren, verplaatst u de cursor met de pijltjestoetsen en gebruikt u vervolgens Shift-[pijl] om tekst te markeren.  

U kunt ook Ctrl+A gebruiken om alle chattekst te selecteren.

  

Tekst invoeren in een invoervak

     
1    Navigeer tussen de vragen met de Tab-toets.
2    Ga van antwoord naar antwoord met de pijltjes Omhoog en Omlaag.
3    Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.
4    Klik op Enter of Esc om de bewerking af te sluiten.

Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen vergadering tijdens delen

 

Tijdens het delen wordt het deelvenster Bedieningselementen vergadering gedeeltelijk verborgen bovenaan uw scherm.

  
    
1    Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster Bedieningselementen vergadering weer te geven. Nadat het deelvenster wordt weergegeven, ligt de focus aanvankelijk op het pictogram Deelnemers.
2    U kunt het volgende doen:
 • Gebruik de toets Tab om de focus te wijzigen.
 • Druk op Enter om een functie te activeren.
 • Als u vanuit het deelvenster Bedieningselementen vergadering wilt terugkeren naar het gedeelte voor het delen van gegevens, drukt u op Alt+Tab.
  •  

   Als u een bestand deelt, selecteert u de WebEx-bal om terug te keren naar het gebied voor delen.

     

  •  

   Als u een toepassing deelt, selecteert u de toepassing om de focus te verschuiven naar de toepassing.

     

  •  

   Als u uw scherm deelt, selecteert u de toepassing die u wilt delen.

     

3    Als u van het deelvenster Bedieningselementen vergadering naar een ander geopend deelvenster wilt schakelen (zoals de lijst met deelnemers), drukt u op F6.

Ondersteuning voor schermlezers

   

Cisco WebEx ondersteunt JAWS-software voor schermlezers, voor de volgende elementen:

    
 •      

  Toepassingsmenu's en vervolgkeuzemenu's

       

 •      

  Titels van gedeelde bestanden en tabbladen

       

 •      

  Knoppen van de pagina Snel starten, knoptitels en knopinfo

       

 •      

  Deelvensters en deelvensterknoppen, knoptitels en knopinfo

       

 •      

  Het deelvenster Aantekeningen en werkbalken

       

 •      

  Gedeelde werkbalken met inhoud uit het vergaderingvenster

       

 •      

  Knoppen van het deelvenster Bedieningselementen vergadering, knoptitels en knopinfo 

       

   
 

Attachments

  Outcomes