Rapor Oluşturma

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Rapor Oluşturma

 

Sitenizde toplantı sahibi olarak görev aldığınız her çevrimiçi etkinlik hakkında bilgi sunan kullanıcı raporlarını oluşturabilirsiniz.

  

Verileri, Microsoft Excel gibi bir hesap tablosu programında açabileceğiniz virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyasına aktarabilir veya indirebilirsiniz. Ayrıca raporları, yazıcı dostu bir biçimde yazdırabilirsiniz.

  
       
1    Bir rapor oluşturmak için, My WebEx > Raporlarım'a gidin.
2    Oluşturmak istediğiniz rapor türünü seçin.
3    Rapor verilerini kullanmak istediğiniz tarih aralığı gibi arama kriterlerini belirtin.
4              Raporu Görüntüle öğesini seçin.
5    Rapor verilerinin sırasını değiştirmek için sütun başlıklarını seçin.   

Rapor verileri, sütun başlığının yanında ok işareti bulunan sütuna göre sıralanır. Sıralamayı tersine çevirmek için, sütun başlığını seçin. Başka bir sütuna göre sıralamak için, o sütunun başlığını seçin.

  
6    Duruma uygun olarak, şunlardan birini yapın:
 •  

  Genel etkinlik kullanıcı raporunu görüntülüyor ve raporu yazıcı için uyumlu bir biçimde göstermek istiyorsanız, Yazıcıyla Uyumlu Biçim'i seçin.

    

  Kullanıcı raporunu bir etkinlik için görüntülüyor ve rapordaki içeriği görüntülemek istiyorsanız, etkinlik adı için linki seçin.

    
 •  

  WebEx Hizmeti Kayıt Raporunu görüntülüyorsanız, ilgili etkinlik için kayıtlı katılımcılara e-posta hatırlatması göndermek için Kayıtlı sütununda sayıyı seçebilirsiniz. Bir e-posta düzenleyici açılır ve böylece varsayılan e-posta şablonunu düzenleyebilirsiniz.

    
 •  

  WebEx Hizmeti Kayıt Raporu'nu veya Event Center Katılımcı Raporu'nu görüntülüyorsanız, Etkinlik Adı sütununda etkinlik adını seçerek kayıtlı katılımcılara e-posta anımsatıcıları göndermeye yönelik daha fazla seçenek sunan etkinlik için kayıtlı kullanıcıların ayrıntılı raporunu görüntüleyebilirsiniz.

    
 •  

  WebEx Hizmeti Katılım Raporunu görüntülüyorsanız, ilgili etkinlik için katılımcılara e-posta iletisi göndermek için Katılan Kişiler sütunundaki sayıyı seçebilir veya ilgili etkinlik için gelmeyen kişilere e-posta iletisi göndermek için Gelmeyenler sütunundaki sayıyı seçebilirsiniz. Bir e-posta düzenleyici açılır ve varsayılan e-posta şablonunu düzenleyebilirsiniz; örneğin, düzenlenen etkinlik kaydına bir bağlantı ekleyebilirsiniz.

    
 •  

  Event Center Katılımcı Raporu'nu görüntülüyorsanız, Etkinlik Adı sütununda etkinlik adını seçerek etkinlik için katılımcılara e-posta mesajları göndermeye yönelik daha fazla seçenek sunan etkinlik için katılımcıların ayrıntılı raporunu görüntüleyebilirsiniz.

    

Raporlar Hakkında

 

Kullanıcı hesabınızda raporlar seçeneği mevcutsa, şu raporları görüntüleyebilirsiniz:

  

Not


 
 •  

  Bazı raporlar için, etkinliğin ardından 15 dakika içinde rapor bağlantısını seçerseniz raporun bir ön sürümünü görürsünüz. Ön rapor, nihai ve daha doğru verilerin oluşturulmasından önce verilere hızlı erişim sunar. Ön rapor, nihai raporda mevcut bilgilerin bir alt kümesini içerir.

    

 •  

  Nihai ve daha doğru veriler hazır olduğunda (genelde etkinliğin bitiminden 24 saat sonra), ön rapor nihai raporla değiştirilir.

    

  Hem ön raporları hem de nihai raporları, virgül ile ayrılmış değerler (CSV) dosyaları olarak indirebilirsiniz.

    

  
  

Genel Etkinlik Kullanım raporları

   

Bu raporlar, düzenlediğiniz her bir çevrimiçi oturum hakkında bilgiler içerir. Şu raporları görüntüleyebilirsiniz:

  
 •  

  Özet Kullanıcı raporu: Her bir etkinlik hakkında konu başlığı, tarih, tarih başlangıç ve bitiş saatleri, süre, davet ettiğiniz katılımcı sayısı, katılım sağlayan davet ettiğiniz katılımcı sayısı ve kullandığınız sesli konferans türü dahil özet bilgiler içerir.

    

 •  

  Başlangıçta Ön Kullanım Özet Raporu olarak görünen bu raporunun yerini, nihai ve daha doğru kullanım verileri üretildikten sonra, Nihai Kullanım Özet Raporu alır.

    

 •  

  Özet Kullanıcı raporu CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyası: Her bir etkinlik hakkında tüm katılımcıların etkinliğe bağlı olduğu dakika cinsinden süre ve takip kodları dahil ek ayrıntıları içerir.

    

 •  

  Oturum Ayrıntısı Raporu: Bir etkinlik hakkında katılımcının katılma ve ayrılma saati, etkinlik sırasındaki ilgi seviyesi ve katılımcının sağladığı bilgiler dahil ayrıntılı bilgiler içerir.

    

 •  

  Başlangıçta Ön Oturum Ayrıntısı Raporu olarak görünen bu raporunun yerini, nihai ve daha doğru kullanım verileri üretildikten sonra, Nihai Oturum Ayrıntısı Raporu alır.

    

  

Access Anywhere kullanıcı raporu

   

Bu rapor, her bir oturumun tarihi ile başlangıç ve bitiş zamanı dahil olmak üzere uzaktan eriştiğiniz bilgisayarlar hakkında bilgiler içerir.

  

Event Center raporları

   

Bu raporlar, sahibi olduğunuz etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Aşağıda Event Center raporları türlerini görüntüleyebilirsiniz:

  
 •  

  Kayıt Raporu: Sahibi olduğunuz etkinliğe ait ad, tarih, ve etkinliğin tarihi ile davet edilen, kayıt yaptıran, katılan veya katılmayan katılımcı sayısı dahil kayıt bilgilerini içerir. Aynı zamanda, etkinlikten önce hatırlatma e-postası göndermenizi sağlar.

    

 •  

  Katılım Raporu: Sahibi olduğunuz bir etkinliğe ait katılımcılar ve katılmayanlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri içerir. Rapor; etkinlik kimliğini, anahtarını, adını, başlangıç ve bitiş saatini, süresini, katılımcı sayısını, toplantı sahibinin adını ve tüm katılımcıların etkinlikte geçirdiği dakika cinsinden süreyi içerir. Raporda ayrıca her bir katılımcının kullanıcı adı, e-posta adresi, IP adresi, katılımcının etkinliğe katıldığı saat ve etkinlikten ayrıldığı saat ile etkinlik sırasındaki ilgi seviyesi verileri bulunur. Etkinlik sonrasında takip e-postaları göndermek için de katılımcı raporunu kullanabilirsiniz.

    

  Bu rapor ilk olarak bir Ön Katılım Raporu olarak görünür; ancak nihai ve daha doğru katılım verileri hazır olduğunda Nihai Katılım Raporu ile değiştirilir.

    

 •  

  Etkinlik İçi Aktivite Raporu: Etkinliğin adını, tarihini ve saatini katılımcı sayısı hakkında bilgileri, sorulan soru sayısı ve sorulara verilen yanıt oranı ile anket sayısını ve anketlere verilen yanıt oranını içerir.

    

  Bu rapor yalnızca sunucuya kaydedilen etkinlikler için kullanılabilir.

    

 •  

  Katılımcı Geçmişi Raporu: Bir katılımcının Event Center Web sitenizde katıldığı tüm etkinliklerin listesini içerir.

    

 •  

  Etkinlik Kaydı Raporu: Event Center Web sitenizdeki belirli bir etkinliğin kaydını indiren kişilere ilişkin erişim ve kayıt bilgilerini içerir.

    

 • Listelenmeyen Program Bağlantıları Raporu: Listelenmeyen programlarınız için eski ve güncellenmiş program bağlantılarını içerir.
  
 

Attachments

  Outcomes