Programma's beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Een programma maken

Een programma stelt deelnemers in staat om zich in één keer voor alle gebeurtenissen in een programma te registreren. Voor alle gebeurtenissen in een programma kan hetzelfde registratieformulier worden gebruikt.

U kunt de programma's die u hebt gemaakt, op elk gewenst moment via uw Event Center-website wijzigen.

     
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Klik in de linkernavigatiebalk op de pagina op Programma's beheren > Nieuw programma maken.

 • Selecteer op de pagina Een gebeurtenis plannen of op de pagina Gebeurtenis bewerken de optie Een nieuw programma toevoegen. Hiermee voegt u de gebeurtenis toe.

2    Geef de opties op de pagina op en houd daarbij rekening met het volgende:
 • Als de e-commercefunctie is ingeschakeld, kunt u betaling vereisen voor een gebeurtenis door een bedrag te typen in het vak Gebeurteniskosten.

   

 • Zorg dat u promotiecodes naar deelnemers verzendt als de promotiecodefunctie is ingeschakeld en u korting geeft op de gebeurteniskosten.

   

3    Selecteer Een programma maken.
4    Als u een nieuw programma hebt gemaakt vanuit de pagina Een gebeurtenis plannen of de pagina Gebeurtenis bewerken, selecteert u OK in het berichtvak waarin u wordt geïnformeerd dat met het toevoegen van deze gebeurtenis de registratieopties worden gewijzigd en dezelfde opties beschikbaar worden als voor het programma.

Een gebeurtenis aan een programma toevoegen

 

Voor alle gebeurtenissen in een programma kan hetzelfde registratieformulier worden gebruikt. Deelnemers beschikken over de mogelijkheid om zich in één keer voor alle gebeurtenissen in het programma te registreren.

  

U kunt ook een gebeurtenis aan een programma toevoegen als u een gebeurtenis plant of bewerkt.

  
Voordat u begint Nadat u een gebeurtenis aan een programma hebt toegevoegd, kunt u de goedkeuringsregels voor registratie niet meer aanpassen.
     
1    Vouw in de linkernavigatiebalkProgramma's beheren uit en selecteer vervolgens Lijst met programma's.
2    Selecteer de titel van uw programma.
3    Selecteer of u een nieuwe gebeurtenis of een al geplande gebeurtenis wilt toevoegen.
4    Volg de aanwijzingen op het scherm om uw actie te voltooien.
Gerelateerde informatie

Een opgenomen gebeurtenis aan een programma toevoegen

 

Als u de gebeurtenissen die u hebt gehost, hebt opgenomen, kunt u deze toevoegen aan een programma.

  
      
1    Vouw in de linkernavigatiebalkProgramma's beheren uit en selecteer vervolgens Lijst met programma's.
2    Selecteer de titel van uw programma.
3    Selecteer Andere opnamen toevoegen aan dit programma.
4    Selecteer de opnamen die u aan het programma wilt toevoegen en selecteer Toevoegen.
5    Selecteer Doorgaan.

URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen

Voer een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Om een gebeurtenis-URL te verkrijgen, gaat u naar Mijn WebEx > Mijn vergaderingen en klikt u op de naam van de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisinformatie weer te geven.

    

  Om bron-id's te koppelen, gebruikt u het gebeurtenisadres voor de deelnemers.

    
 •  

  Selecteer in de linkernavigatiebalk Programma's beheren > Lijst met programma's om een programma-URL te verkrijgen. Selecteer de naam van het programma om de programma-URL te bekijken.

    
 •  

  Selecteer in de linkernavigatiebalk Een gebeurtenis hosten > Mijn gebeurtenisopnamen om een opname-URL te verkrijgen. Selecteer de naam van de opname om de koppeling Afspelen/downloaden weer te geven.

    

Een programma bewerken

     
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Programma's beheren > Lijst met programma's.   

Naast de programma's die u hebt gemaakt, worden selectievakjes weergegeven.

  
2    Selecteer de titel van het programma dat u wilt wijzigen.
3    Selecteer Programma bewerken.
4    Breng uw wijzigingen aan en selecteer Programma bijwerken.   

U ontvangt een automatisch e-mailbericht over deze update.

  

Een programma verwijderen

 

U kunt geen programma's verwijderen die door andere hosts zijn gemaakt.

  
   
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Programma's beheren > Lijst met programma's.  

De pagina Programma's beheren wordt geopend. Naast de programma's die u hebt gemaakt, worden selectievakjes weergegeven.

  
2    Schakel het selectievakje voor uw programma in en klik op Verwijderen.
 

Attachments

  Outcomes