Hantera program

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

Skapa program

Ett program innebär att deltagarna kan anmäla sig till alla händelser på samma gång. Alla händelser inom programmet delar samma registreringsformulär.

Du kan göra ändringar i det program du har skapat på din Event Center-webbplats när som helst.

     
1    Gör något av följande:
 • Välj Hantera program > Skapa nytt program i den vänstra navigeringsraden.

 • Välj Lägg till ett nytt program på någon av sidorna Schemalägg en händelse eller Redigera händelse. Händelsen läggs då till.

2    Ange alternativ på sidan som visas och notera följande:
 • Om e-handelsfunktionen är aktiverad kan du kräva betalning för en händelse genom att ange ett belopp i rutan Händelseavgift.

   

 • Om funktionen för erbjudandekoder är aktiverad och du erbjuder rabatter på händelseavgifter ska du säkerställa att erbjudandekoderna skickas till deltagarna.

   

3    Välj Skapa ett program.
4    Om du skapade det nya programmet från sidan Schemalägg en händelse eller Redigera händelse ska du klicka på OK i meddelanderutan som informerar dig om att när du lägger till denna händelse blir registreringsalternativen desamma som de som gäller för programmet.

Lägg till en händelse i ett program

 

Alla händelser i ett program har samma registreringsformulär. Deltagarna kan välja att anmäla sig till alla händelser i ett program på samma gång.

  

Du kan också lägga till en händelse i ett program när du schemalägger eller redigerar en händelse.

  
Innan du börjar När du har lagt till en händelse i ett program kan du inte längre ändra regler för godkännande av registrering.
     
1    Gå till den vänstra navigeringsraden, expandera Hantera program och klicka på Lista över program.
2    Välj programmets titel.
3    Välj om du vill lägga till en ny händelse eller en händelse som redan har schemalagts.
4    Följ skärmanvisningarna för att slutföra åtgärden.
Relaterad information

Lägg till inspelade händelser i ett program

 

Om du har spelat in händelser som du har varit värd för kan du lägga till dem i ett program.

  
      
1    Gå till den vänstra navigeringsraden, expandera Hantera program och klicka på Lista över program.
2    Välj programmets titel.
3    Välj Lägg till andra inspelningar i det här programmet.
4    Välj de inspelningar som du vill lägga till i programmet och välj sedan Lägg till.
5    Välj Fortsätt.

Erhåll URL-adresser till din händelse, ditt program eller din inspelning

Gör något av följande:
 •  

  Gå till Mitt WebEx > Mina möten och välj sedan namnet på händelsen du vill visa på sidan Händelseinformation för att erhålla URL-adressen till händelsen.

    

  Använd händelseadressen till deltagare för att tilldela käll-ID.

    
 •  

  För att erhålla en program-URL går du till Hantera program > Lista över program i den vänstra navigeringsraden. Välj namnet på programmet för att se programmets URL.

    
 •  

  För att erhålla en inspelnings-URL går du till Hålla en händelse > Mina mötesinspelningar i den vänstra navigeringsraden. Välj namnet på inspelningen för att se uppspelnings-/hämtningslänken.

    

Redigera ett program

     
1    I den vänstra navigeringsraden väljer du Hantera program > Lista över program.   

De program som du har skapat visas med kryssrutor intill dem.

  
2    Välj namnet på det program som du vill redigera.
3    Klicka på Redigera program.
4    Gör önskade ändringar och välj sedan Uppdatera program.   

Du får ett automatiskt e-postmeddelande om uppdateringen.

  

Ta bort ett program

 

Du kan inte ta bort program som har skapats av andra värdar.

  
   
1    I den vänstra navigeringsraden väljer du Hantera program > Lista över program.  

Sidan Hantera program visas. De program som du har skapat visas med kryssrutor intill dem.

  
2    Markera kryssrutan intill ditt program och välj Ta bort.
 

Attachments

  Outcomes