Hantera registreringar

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Regler för godkännande av registrerade användare

Om du behöver godkännande för begäranden om registrering ställer du in regler för att automatiskt godkänna eller avvisa registrerade användare med hjälp av logiska strängar. Till exempel kan du kräva att en deltagares företagsnamn måste innehålla ordet WebEx.

Innan du börjar Du kan inte uppdatera reglerna för godkännande när en händelse har associerats med ett program.
       
1    Gå till avsnittet Deltagare och registrering på sidan Schemalägg händelse.
2    Klicka på Ja vid Godkännande krävs.
3    Välj Ange regler för godkännande.
4    Justera parametrarna.
5    När du är klar med en regel väljer du Lägg till regel.
6    När du har lagt till alla önskade regler klickar du på Spara.

Anpassa registreringsformuläret

Du kan anpassa registreringsformuläret genom att lägga till eller ändra frågorna. När du har lagt till ett anpassat alternativ i registreringsformuläret kan du när som helst redigera det.

      
1    Gå till sidan Schemalägg en händelse och vidare till avsnittet Deltagare och registrering och välj sedan länken Registreringsformulär.
2    Under Standardfrågor markerar du de frågor som du vill ska visas i registreringsformuläret som obligatoriska eller valfria.
3    Under Mina anpassade frågor väljer du ett alternativ för att skapa en anpassad fråga.
4    Du kan välja tidigare sparade frågor genom att välja Mina registreringsfrågor.
5    Ändra ordning på frågorna om så krävs och välj Spara.

Godkänna eller avvisa registreringsansökningar

Om du kräver att registreringsansökningarna måste godkännas när du schemalägger eller ändrar en händelse måste du granska och manuellt godkänna eller avvisa varje ansökan.

        
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    (Valfritt) På sidorna Schemalägg händelse eller Redigera händelse kan du ange att deltagarna ska bli meddelade om registreringsstatus via e-post när du har hanterat deras ansökningar.
3    Välj Mitt WebEx > Mina möten.
4    Hitta händelsen och välj Väntande ansökningar. På den här sidan får du även åtkomst till godkända och avvisade ansökningar.
5    (Valfritt) För att granska detaljerna om varje registrering väljer du den registrerade användarens namn på sidan som visas.
6    Välj Godkänd eller Avvisad för varje enskild registrerad deltagare eller välj alternativet att godkänna, avvisa eller ställa alla ansökningar under väntande status.
7    Välj Uppdatera.

E-postmeddelandet till personer som blivit godkända innehåller registrerings-ID, eventuellt lösenord till händelsen, mötesnumret och en länk att klicka på för att delta i händelsen.

Skicka e-postpåminnelser till deltagare

Du kan skicka e-postpåminnelser till deltagare vars registreringar har godkänts.

     
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Mitt WebEx > Mina möten.
3    Leta upp händelsen som du vill skicka en påminnelse om och välj länken under symbolen Godkända ansökningar.
4    På sidan som visas väljer du Skicka e-post och bekräftar sedan åtgärden.

När du schemalägger eller redigerar en händelse kan du också markera att godkända registrerade användare automatiskt ska erhålla en e-postpåminnelse vid det datum och den tid som du anger.

 

Attachments

  Outcomes