Visa utvärderingsbetyg och företagsnamn på deltagarlistan

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode

Under en händelse kan du låta deltagarlistan visa de båda informationstyperna bredvid namnet på varje deltagare:

  • Företagsnamn, baserat på deltagarens svar på frågan Företag i registreringsformuläret.

  • Utvärderingsbetyg, baserat på deltagarens svar på frågorna i registreringsformuläret

    Du kan sortera deltagarlistan baserat på betyg, eller söka efter ett företagsnamn och få en bättre uppfattning om vilka deltagare som bör prioriteras under händelsen. 

Viktigt:

Om du vill visa utvärderingsbetyg och företagsnamn i deltagarlistan ska du göra följande i registreringsformuläret:

  • Under Standardfrågor anger du att Företag är obligatoriskt. Företagsnamnet visas enbart vid standardfrågor. Om du skapar anpassade frågor visas inte företagsnamnet.

  • Använd alternativet utvärderingspoäng i fönstren Lägg till kryssrutor, Lägg till alternativknappar eller Lägg till nedrullningsbar lista.

  • Specificera att alla frågor med tilldelade poäng är obligatoriska.
Attachments

    Outcomes