Rapporten genereren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Rapporten genereren

 

U kunt gebruiksrapporten genereren die informatie bevatten over elke online gebeurtenis die u op uw site hebt gehost.

  

U kunt de gegevens exporteren of downloaden in een CSV-bestand met door komma's gescheiden waarden, dat u vervolgens kunt openen in een spreadsheetprogramma als Microsoft Excel. U kunt ook rapporten afdrukken in een voor afdrukken geschikte opmaak.

  
       
1    Ga naar Mijn WebEx > Mijn rapporten om een rapport te genereren.
2    Kies het type rapport dat u wilt genereren.
3    Geef zoekcriteria op, zoals het datumbereik waarvoor u de rapportgegevens wilt weergeven.
4    Selecteer Rapport weergeven.
5    Selecteer de kolomkoppen om de volgorde te wijzigen waarin de rapportgegevens worden gesorteerd.   

De rapportgegevens worden gesorteerd op de kolom die een pijltje bevat naast de kolomkop. Klik op de kolomkop om de sorteervolgorde om te draaien. Als u op een andere kolom wilt sorteren, klikt u op die kolomkop.

  
6    Voer een van de volgende handelingen uit:
 •  

  Als u een algemeen gebruiksrapport voor een gebeurtenis weergeeft en het rapport wilt weergeven in een indeling die geschikt is voor afdrukken, selecteert u Printervriendelijke indeling.

    

  Als u het gebruiksrapport voor een gebeurtenis weergeeft en de inhoud van het rapport wilt zien, selecteert u de koppeling met de naam van de gebeurtenis.

    
 •  

  Als u een WebEx-service-registratierapport bekijkt, kunt u klikken op het getal in de kolom Geregistreerd om een e-mailherinnering te verzenden aan de voor die gebeurtenis geregistreerde deelnemers. Er wordt een e-maileditor geopend waarmee u de standaard e-mailsjabloon kunt bewerken.

    
 •  

  Als u een WebEx-service-registratierapport of een Event Center-aanwezigheidsrapport bekijkt, kunt u klikken op de gebeurtenisnaam in de kolom Gebeurtenisnaam om een gedetailleerd rapport van de geregistreerde gebruikers voor die gebeurtenis te bekijken. Dit geeft extra opties voor het verzenden van e-mailherinneringen aan geregistreerde deelnemers.

    
 •  

  Als u een aanwezigheidsrapport van de WebEx-service bekijkt, kunt u klikken op het getal in de kolom Deelgenomen om een e-mailherinnering te verzenden aan de deelnemers voor die gebeurtenis. Daarnaast kunt u op het getal in de kolom Afwezig klikken om een e-mail te verzenden aan de afwezigen voor die gebeurtenis. Er wordt een e-maileditor geopend waarmee u de standaard e-mailsjabloon kunt bewerken; u kunt bijvoorbeeld een koppeling toevoegen naar de bewerkte gebeurtenisopname.

    
 •  

  Als u een Event Center-aanwezigheidsrapport bekijkt, kunt u klikken op de gebeurtenisnaam in de kolom Gebeurtenisnaam om een gedetailleerd rapport van de geregistreerde gebruikers voor die gebeurtenis te bekijken. Dit geeft extra opties voor het verzenden van e-mailberichten aan deelnemers voor die gebeurtenis.

    

Over Rapporten

 

Als uw gebruikersaccount beschikt over een optie voor rapporten, kunt u de volgende rapporten bekijken:

  

Opmerking


 
 •  

  Als u bij sommige rapporten binnen 15 minuten nadat de gebeurtenis is beëindigd op de rapportkoppeling klikt, ziet u een voorlopige versie van dat rapport. Het voorlopige rapport biedt snelle toegang tot gegevens voordat de uiteindelijke, nauwkeurigere gegevens beschikbaar zijn. Het voorlopige rapport bevat alleen een subset van de gegevens die beschikbaar zijn in het uiteindelijke rapport.

    

 •  

  Als de uiteindelijke, nauwkeurigere gegevens beschikbaar zijn, als regel 24 uur na het einde van de gebeurtenis, wordt het voorlopige rapport vervangen door het uiteindelijke rapport.

    

  U kunt zowel voorlopige rapporten en uiteindelijke rapporten als kommagescheiden (.csv) bestanden downloaden.

    

  
  

Algemene rapporten over gebeurtenisgebruik

   

Deze rapporten bevatten gegevens over elke online sessie die u host. U kunt de volgende rapporten bekijken:

  
 •  

  Samenvatting gebruiksrapport: bevat overzichtsgegevens over elke gebeurtenis, waaronder onderwerp, datum, begin- en eindtijd, duur, het aantal deelnemers dat u hebt uitgenodigd, het aantal van alle uitgenodigde deelnemers dat heeft deelgenomen en het type spraakvergadering dat u hebt gebruikt.

    

 •  

  In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig gebruiksoverzichtrapport, maar als de uiteindelijke, nauwkeurigere gebruiksgegevens beschikbaar zijn, wordt het vervangen door het Definitieve gebruiksoverzichtrapport.

    

 •  

  Samenvatting gebruiksrapport csv-bestand (kommagescheiden): bevat extra details over elke gebeurtenis, waaronder de minuten dat alle deelnemers waren verbonden met de vergadering en traceercodes.

    

 •  

  Sessiegegevensrapport: bevat gedetailleerde gegevens over elke deelnemer in een gebeurtenis, zoals de tijd dat de deelnemer heeft deelgenomen en de vergadering heeft verlaten, de aandacht tijdens de gebeurtenis en alle door de deelnemer geleverde gegevens.

    

 •  

  In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig sessiegegevensrapport, maar als de uiteindelijke, nauwkeurigere gebruiksgegevens beschikbaar zijn, wordt het vervangen door het Definitieve sessiegegevensrapport.

    

  

Gebruiksrapport Access Anywhere

   

Dit rapport toont gegevens over de computers waar u extern toegang toe hebt, inclusief de datum en begin- en eindtijd voor elke sessie.

  

Event Center-rapporten

   

Deze rapporten bevatten gedetailleerde gegevens over de gebeurtenissen die u host. U kunt de volgende typen Event Center-rapporten bekijken:

  
 •  

  Registratierapport: bevat registratiegegevens voor een gebeurtenis die u hebt gehost, zoals de naam, datum en tijd van de gebeurtenis en het aantal uitgenodigde deelnemers, wie zich registreerden, wie deelnamen of wie afwezig waren. U kunt ook herinnerings-e-mails verzenden voordat de gebeurtenis plaatsvindt.

    

 •  

  Aanwezigheidsrapport: bevat gedetailleerde gegevens over aanwezigen en absenties voor een gebeurtenis die u hebt gehost. Het rapport bevat de gebeurtenis-id, code, naam, begin- en eindtijd, duur, het aantal aanwezigen, de hostnaam en de minuten die alle aanwezigen aan de gebeurtenis hebben besteed. Het rapport bevat ook van elke deelnemer de gebruikersnaam, het e-mailadres, het IP-adres, de tijd waarop de deelnemer ging deelnemen en de gebeurtenis weer verliet, en de aandacht van de deelnemer tijdens de gebeurtenis. U kunt het aanwezigheidsrapport ook gebruiken om na de gebeurtenis vervolg-e-mails te verzenden.

    

  In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig aanwezigheidsrapport, maar als de uiteindelijke, nauwkeurigere aanwezigheidsgegevens beschikbaar zijn, wordt het vervangen door het Definitieve aanwezigheidsrapport.

    

 •  

  Activiteitrapport tijdens de gebeurtenis: bevat de naam van de gebeurtenis, de datum en tijd, gegevens over het aantal deelnemers, het aantal gestelde vragen, de responswaarde voor de vragen, het aantal enquêtes en de responswaarde voor de enquêtes.

    

  Dit rapport is alleen beschikbaar voor gebeurtenissen die zijn opgenomen op de server.

    

 •  

  Deelnemergeschiedenisrapport: bevat een lijst met alle gebeurtenissen waaraan een deelnemer heeft meegedaan op uw Event Center-website.

    

 •  

  Gebeurtenisopnamerapport: bevat toegangs- en registratiegegevens over personen die een opname hebben gedownload voor een bepaalde gebeurtenis van uw Event Center-website.

    

 • Rapport met koppelingen voor niet-weergegeven programma's: bevat oude en bijgewerkte programmakoppelingen voor uw niet-weergegeven programma's.
  
 

Attachments

  Outcomes