Hantera en ljudkonferens med ANI/CLI-autentisering i Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Vad är ANI-/CLI-autentisering?

CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) är en typ av nummerpresentatör/inringnings-ID.

Så här fungerar det:

 1. Telefonnumret från vilket du ringer in till händelser läggs till i dina WebEx-inställningar.

   

 2. Du kan ringa in till ljuddelen av händelsen.

   

 3. Systemet verifierar numret som du använde för att ringa in med numret som finns i dina WebEx-inställningar.

   

 4. Du dirigeras till rätt händelse utan att behöva ange händelsenumret.

   

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ANI/CLI kan du:

 • Schemalägga en händelse med ANI-/CLI-autentisering för telekonferenser.

   

 • Ange ett telefonnummer som ska autentiseras när du ringer in till en ANI-/CLI-aktiverad ljudkonferens. Du kan dock endast autentiseras om du bjöds in via e-post under schemaläggningsprocessen.

   

 • Ange en ljud-PIN-kod i syfte att förhindra att ”bedragare” använder ditt nummer för att ringa in.

   

Schemalägga en ljudkonferens med ANI/CLI-autentisering

     
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Schemalägg en händelse under Håll en händelse i den vänstra navigeringsraden.
3    Välj Ändra ljudalternativ.
4    Markera Aktivera CLI-autentisering för telekonferens om detta alternativ inte redan är markerat.

Ange ett telefonnummer för autentisering vid inringning

Du kan konfigurera autentisering för alla telefonnummer som finns registrerade i din användarprofil.

      
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Gå till Mitt WebEx och välj Inställningar.
3    Under avsnittet Ljud väljer du Konfigurera eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
4    Under Mina telefonnummer markerar du Autentisering vid inringning intill det telefonnummer som du vill autentisera.
5    Välj Spara.

Ange autentiserings-PIN-kod för värdkonto

      
1    Logga in på din WebEx-webbplats.
2    Gå till Mitt WebEx och välj Inställningar.
3    Under avsnittet Ljud väljer du Konfigurera eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
4    Under Mina telefonnummer anger du en fyrsiffrig PIN-kod i PIN: rutan.
5    Välj Spara.

Redigera sparade nummer

Innan du börjar
 • Delta inte i ljuddelen av en händelse innan du har redigerat ditt nummer.

   

 • Eventuella ändringar träder inte i kraft förrän nästa gång du deltar.

   

 • Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon medan du redigerar ditt telefonnummer.

   

      
1    Delta i händelsen via din dator, men ring inte in till händelsen.
2    På sidan Snabbstart väljer du Fler alternativ.
3    Välj Ring mig eller, om du redan har ett nummer angivet under ”Ring mig”, välj Ring mig på ett annat nummer.
4    Uppdatera ditt telefonnummer.
5    Välj Ring mig.
 

Attachments

  Outcomes