Een oefensessie uitvoeren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Een oefensessie uitvoeren

 

Via oefensessies kunnen de host, presentator en andere panelleden een gebeurtenis oefenen voordat deze wordt gestart. Oefensessies kunnen worden vergeleken met een generale repetitie: een productieteam kan alle gebeurtenisfuncties uitvoeren in een oefensessie zonder dat dit door deelnemers aan de gebeurtenis wordt bekeken.

  

Als een teleconferentie is gestart in de hoofdgebeurtenis wanneer de host een oefensessie start, komt het productieteam automatisch terecht in een subconferentie, die afgescheiden is van de hoofdteleconferentie. De gesprekken in de subconferentie zijn privé. Deelnemers buiten de oefensessie kunnen de oefening daarom niet horen.

  

Opmerking


 
 •  

  Alleen de host kan een oefensessie starten en beëindigen. Als een host een panellid of presentator aanwijst als deelnemer tijdens een oefensessie, wordt deze persoon uit de oefensessie verwijderd. Wanneer de host een oefensessie heeft gestart, kunnen deelnemers van de gebeurtenis geen activiteiten in de oefensessie bekijken.

    

 •  

  Wanneer de host een oefensessie heeft gestart, kan het productieteam niet de presentaties of documenten openen die de presentator heeft geopend voordat de oefensessie is gestart. Als de presentator dezelfde presentaties of documenten wil openen in de oefensessie, moet de presentator deze opnieuw openen tijdens de oefensessie.

    

  
  

Voordat u een oefensessie beëindigt, sluit u alle gedeelde documenten, presentaties, whiteboards, webinhoud en enquêtes die u niet met deelnemers wilt delen. Als u deze niet sluit, kunnen deelnemers deze bekijken wanneer u de oefensessie hebt beëindigd.

  

Een oefensessie starten

 

Voordat de host een oefensessie start, zorgt u ervoor dat:

  
 •  

  Alle panelleden deelnemen aan de gebeurtenis.

    

 •  

  De host, presentator en panelleden al het presentatiemateriaal klaar hebben om te delen in de oefensessie.

    

 •  

  U de oefensessie lang genoeg vóór de gebeurtenis start, zodat u deze kunt voltooien voordat de gebeurtenis begint.

    

  
    
1    (Optioneel) Open de presentatie die u hebt voorbereid om door deelnemers te worden bekeken terwijl het productieteam bezig is met een oefensessie. Stel de presentatie zo in dat er automatisch wordt doorgegaan naar de volgende pagina's.
2    Selecteer in het gebeurtenisvenster Gebeurtenis > Oefensessie starten.   

De oefensessie wordt gestart. De host, presentator en panelleden nemen automatisch deel aan de oefensessie. Deelnemers aan de gebeurtenis kunnen de presentatie bekijken die de host of presentator heeft geopend vóór het starten van de oefensessie. Daarnaast zien ze in het venster Gebeurtenis een bericht dat het productieteam bezig is met een oefensessie.

  
3    Oefen de gebeurtenis, zoals het openen van presentaties of het voorbereiden van een vragenlijst voor een enquête die het productieteam tijdens de werkelijke gebeurtenis gaat gebruiken.
 

Attachments

  Outcomes