Hantera inbjudningslista

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode
 

Skapa en inbjudningslista och bjud in mötesdeltagare till händelsen

Du kan välja deltagar- och diskussionsdeltagarkontakter från en befintlig adressbok eller lägga till nya kontakter på Event Center-webbplatsen.

Om du har många kontakter i en distributionslista kan du importera listan i CSV-format (kommateckenavgränsad fil).

          
1    Gå till avsnittet Deltagare och registrering eller Presentatörer och diskussionsdeltagare på sidan Schemalägg en händelse.
2    Klicka på Skapa inbjudningslista.
3    Under Ny deltagare eller Ny diskussionsdeltagare gör du följande:
  • Ange information om kontakten.

  • Markera kryssrutan om du vill lägga till den nya deltagaren eller diskussionsdeltagaren i din adressbok. Du kan även lägga till en ny diskussionsdeltagare som alternativ värd, d.v.s. en person som kan starta händelsen och agera som värd. En alternativ värd måste ha ett konto på din webbplats.

4    Om du vill lägga till kontakter eller kontaktgrupper som redan finns i din adressbok på Event Center-webbplatsen väljer du Välj kontakter och väljer sedan den enskilda kontakten eller kontaktgruppen som du vill lägga till i din deltagar- eller diskussionsdeltagarlista. Du kan även lägga till en diskussionsdeltagare som alternativ värd.
5    Om du vill lägga till en distributionslista i CSV-format väljer du Importera kontakter och följer sedan anvisningarna på skärmen.
6    När du har angett önskade alternativ på sidan Schemalägg händelse klickar du på Schemalägg den här händelsen.
7    På sidan Skicka e-post om händelse väljer du mottagare och klickar sedan på Skicka nu > OK > Fortsätt.

Redigera inbjudningslistan

 

När du schemalägger eller redigerar en händelse kan du redigera inbjudningslistan för både deltagare och diskussionsdeltagare.

  
        
1    Gå till avsnittet Deltagare och registrering eller Presentatörer och diskussionsdeltagare på sidan Schemalägg en händelse eller Redigera händelse.
2    Välj Redigera inbjudningslista.
3    Välj kontaktens namn i namnkolumnen.
4    Gör dina ändringar.
5    Välj Uppdatera inbjudningslista.
 

Attachments

    Outcomes