Registreren voor een gebeurtenis

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Registreren voor een gebeurtenis

Als de gebeurtenissen deel uitmaken van een programma, kunt u zich voor meerdere gebeurtenissen tegelijkertijd registreren.

Als u geen uitnodigingsbericht hebt ontvangen, kunt zich op een van de volgende manieren registreren:

 • Via uw Event Center-website: u kunt zich voor een gebeurtenis registreren op de pagina Lijst met gebeurtenissen op uw Event Center-website als de host heeft aangegeven dat deze hier wordt weergegeven.

   

 • Via de URL die u van de host hebt ontvangen: als u een URL van de host hebt ontvangen, kunt zich voor een gebeurtenis registreren via de URL voor de gebeurtenis.

   

  Als de host een wachtwoord voor de registratie vereist, geeft u het wachtwoord op dat de host u in het uitnodigingsbericht of op een andere manier heeft verstrekt.

   

  Als u de host vereist dat u uw registratie-id moet opgeven, ontvangt u een unieke registratie-id in een registratiebevestigingsbericht. In dat geval geeft u de registratie-id op om deel te nemen aan de gebeurtenis.

   

  Belangrijk:

  Als de host uw registratie goedkeurt en eist dat u uw registratie-id opgeeft voordat u aan de gebeurtenis kunt deelnemen, ontvangt u deze id in het bevestigingsbericht voor de registratie. Zorg ervoor dat u de id bewaart, zodat u kunt deelnemen aan de gebeurtenis.

    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u een URL heeft gekregen van uw host, gaat u naar die URL.
 • Vouw in de linkernavigatiebalk Deelnemen aan een gebeurtenis uit en selecteer Overzicht van gebeurtenissen om u te registreren vanuit de Event Center-website.
  Tip      

  Zorg dat de pagina Overzicht van gebeurtenissen op datum wordt weergegeven. Als de juiste pagina niet wordt weergegeven, selecteert u Gebeurtenissen weergeven op datum.

2    Om u voor een enkele gebeurtenis te registreren, doet u het volgende:
 1. Zoek in de lijst met gebeurtenissen de gebeurtenis waarvoor u zich wilt registreren en selecteer Registreren.
 2. Als de pagina Registratiewachtwoord verschijnt, geeft u het wachtwoord op dat u van de gebeurtenishost hebt ontvangen en selecteert u vervolgens Verzenden.
 3. Geef op de pagina Registreren voor [onderwerp] de benodigde informatie op en selecteer Verzenden.
 4. Als de pagina Betalingsgegevens wordt weergegeven, kunt u promotiecodes toepassen. Bij een openstaand bedrag geeft u de benodigde betalingsgegevens op en verzendt u de betaling.
3    Om u voor meerdere gebeurtenissen te registreren, doet u het volgende:
 1. Als u zich registreert vanuit de Event Center-website, selecteert u de titel van het programma.
 2. Selecteer de gebeurtenissen waarvoor u zich wilt registreren en selecteer Registreren.
 3. Als de pagina Registratiewachtwoord verschijnt, geeft u het wachtwoord op dat u van de host hebt ontvangen en selecteert u vervolgens Verzenden.
 4. Geef op de pagina Registreren voor gebeurtenissen de benodigde informatie op en selecteer Verzenden.
 5. Als de pagina Betalingsgegevens wordt weergegeven, kunt u promotiecodes toepassen. Bij een openstaand bedrag geeft u de benodigde betalingsgegevens op en verzendt u de betaling.

Een gebeurtenis zoeken

 

U kunt een gebeurtenis op de website zoeken als de gebeurtenishost heeft aangegeven dat deze gebeurtenis wordt weergegeven.

  
     
1    Klik in de linkernavigatiebalk op uw Event Center-website op Deelnemen aan een gebeurtenis om deze optie uit te vouwen en selecteer vervolgens Zoeken.
2    Geef op de pagina die verschijnt, het datumbereik op.
3    (Optioneel) Geef in het tekstvak Gebeurtenis de naam of een deel van de naam van de gebeurtenis op.
4    Selecteer Zoeken.

De land-, taal- en tijdzone-instellingen voor uw site wijzigen

 

U kunt op elk gewenst moment de voorkeuren voor uw Event Center-site wijzigen, inclusief het land, de taal en de tijdzone.

  
   
1    Klik in de linkernavigatiebalk van de Event Center-website op Installeren > Voorkeuren.
2    Selecteer in de vervolgkeuzelijsten uw voorkeuren en selecteer vervolgens OK.   

Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u deze voorkeuren ook voor uw profiel instellen.  

  
 

Attachments

  Outcomes