Registraties beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Goedkeuringsregels instellen voor geregistreerden

Als u goedkeuring voor registratieverzoeken vereist, kunt u goedkeuringsregels instellen om geregistreerden automatisch goed of af te keuren. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de bedrijfsnaam van een deelnemer het woord WebEx moet bevatten.

Voordat u begint U kunt goedkeuringsregels niet bijwerken nadat een gebeurtenis aan een programma is gekoppeld.
       
1    Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar het gedeelte Deelnemers en registratie.
2    Bij Goedkeuring vereist selecteert u Ja.
3    Selecteer Goedkeuringsregels instellen.
4    Stel uw parameters in.
5    Wanneer u een regel hebt ingesteld, selecteert u Regel toevoegen.
6    Wanneer u de gewenste regels hebt toegevoegd, selecteert u Opslaan.

Het registratieformulier aanpassen

U kunt het registratieformulier aanpassen door vragen toe te voegen of te wijzigen. Wanneer u een aangepaste optie hebt toegevoegd aan het registratieformulier, kunt u deze op elk gewenst moment bewerken.

      
1    Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar het gedeelte Deelnemers en registratie en selecteer de koppeling bij Registratieformulier.
2    Schakel onder Standaardvragen de vragen in die u op het registratieformulier wilt weergeven als verplicht of optioneel.
3    Selecteer onder Mijn aangepaste vragen een optie om een aangepaste vraag te maken.
4    Selecteer Mijn registratievragen als u vragen wilt selecteren die u eerder hebt opgeslagen.
5    Wijzig zo nodig de volgorde van de vragen en klik op Opslaan.

Registratieverzoeken goed- of afkeuren

Als u bij het plannen of bewerken van een gebeurtenis hebt ingesteld dat goedkeuring van registratieverzoeken is vereist, beoordeelt u de aanvragen en keurt u deze handmatig goed of keurt u deze handmatig af.

        
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    (Optioneel) Als u wilt opgeven dat deelnemers e-mailberichten met de registratiestatus ontvangen wanneer u de aanvragen hebt verwerkt, kunt u dit doen op de pagina Een gebeurtenis plannen of op de pagina Een gebeurtenis bewerken.
3    Selecteer Mijn WebEx > Mijn vergaderingen.
4    Zoek naar de gebeurtenis en selecteer Aanvragen in behandeling. Vanaf deze pagina hebt u ook toegang tot de goedgekeurde en afgekeurde aanvragen.
5    (Optioneel) Als u de details van elke registratie wilt bekijken, selecteert u op de pagina die wordt weergegeven de koppeling met de naam van de geregistreerde.
6    Selecteer Goedgekeurd of Afgekeurd voor elke geregistreerde of selecteer de optie om alle aanvragen goed te keuren, af te keuren of in te stellen op In behandeling.
7    Selecteer Bijwerken.

Het e-mailbericht voor goedgekeurde geregistreerden bevat de registratie-id, het gebeurteniswachtwoord, indien van toepassing, het gebeurtenisnummer en een koppeling waarop ze kunnen klikken om deel te nemen aan de gebeurtenis.

E-mailherinneringen verzenden naar geregistreerden

U kunt e-mailherinneringen verzenden naar deelnemers van wie de registratie is goedgekeurd.

     
1    Meld u aan bij uw Event Center-website.
2    Selecteer Mijn WebEx > Mijn vergaderingen.
3    Zoek naar de gebeurtenis waarvoor u een herinnerings-e-mail wilt verzenden en selecteer de koppeling onder het symbool Goedgekeurde verzoeken.
4    Op de pagina die verschijnt selecteert u E-mail verzenden en bevestigt u vervolgens de bewerking.

Wanneer u een gebeurtenis plant of bewerkt, kunt u ook instellen dat goedgekeurde geregistreerden automatisch e-mailherinneringen ontvangen op de datum en tijd die u opgeeft.

 

Attachments

  Outcomes