Pratik Oturumu Gerçekleştirme

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Pratik Oturumu Yürütmeye Genel Bakış

 

Pratik oturumları; toplantı sahibine, sunum yapan kişiye ve diğer panelistlere başlamadan önce bir etkinliği prova etme imkanı sağlar. Bir anlamda, tüm etkinlik işlevlerinin pratik oturumunda etkinlik üretim ekibi tarafından etkinliğin katılımcıları olmaksızın gerçekleştirilebileceği bir elbise provası gibidir.

  

Toplantı sahibi bir pratik oturumu başlattığında ana etkinlikte bir telekonferans başlamışsa, üretim ekibi otomatik olarak ana telekonferansın dışında bir alt konferans girer. Alt konferanslardaki sohbetler özeldir. Böylece, pratik oturumu dışındaki katılımcılar pratiği duyamaz.

  

Not


 
 •  

  Yalnızca toplantı sahibi bir pratik oturumu başlatabilir veya sonlandırabilir. Toplantı sahibi, bir panelisti veya sunum yapan kişiyi pratik oturumu sırasında bir katılımcı olarak gösterirse bu kişi pratik oturumundan çıkarılır. Toplantı sahibi bir pratik oturumu başlattığında, etkinliğe katılan kişiler pratik oturumundaki aktiviteleri görüntüleyemez.

    

 •  

  Toplantı sahibi bir pratik oturumu başlattığında, üretim ekibi sunum yapan kişinin pratik oturumu başlamadan önce açtığı sunumlara veya belgelere erişemez. Pratik oturumundakiyle aynı sunumları veya belgeleri kullanmak için, sunum yapan kişinin pratik oturumu devam ederken bunları tekrar açması gerekir.

    

  
  

Katılımcılarla paylaşmak istemediğiniz paylaşılan belgelerin, sunumların, beyaz tahtaların, web içeriğinin ve anketlerin tümünü pratik oturumunu sonlandırmadan önce kapatın. Kapatmazsanız, siz pratik oturumunu sonlandırdıktan sonra katılımcılar bunları görebilir.

  

Pratik Oturumunu Başlatma

 

Toplantı sahibi pratik oturumunu başlatmadan önce, aşağıdaki hususlardan emin olun:

  
 •  

  Tüm panelistler etkinliğe katılmış.

    

 •  

  Toplantı sahibi, sunum yapan kişi ve panelist sunum materyallerini pratik oturumunda paylaşmaya hazır hale getirmiş.

    

 •  

  Etkinlikten gerektiği kadar önce pratik oturumunu başlatın, böylece etkinliğinizin başlama saatinden önce bitirebileceksiniz.

    

  
    
1    (İsteğe Bağlı) Üretim ekibi pratik oturumunda iken, katılımcıların görüntülemesi için hazırladığınız sunumu açın. Sayfalarda otomatik olarak ilerlemek için sunumu ayarlayın.
2    Etkinlik penceresinde Etkinlik > Pratik Oturumu Başlat seçimini yapın.   

Pratik oturumu başlar. Toplantı sahibi, sunum yapan kişi ve panelistler otomatik olarak pratik oturumuna katılır. Pratik oturumuna başlamadan önce, etkinlik katılımcıları toplantı sahibinin veya sunum yapan kişinin açtığı herhangi bir sunumu görüntüleyebilir; kendileri ayrıca üretim ekibinin o an için pratik oturumunda olduğu şeklinde Etkinlik penceresinde bir mesaj görürler.

  
3    Üretim ekibinin asıl etkinlik sırasında kullanacağı sunumları açma veya anket hazırlama gibi uygulamalarla etkinliğin provasını yapın.
 

Attachments

  Outcomes