Opties voor panelleden beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Een panellid aanwijzen

 

Tijdens een gebeurtenis kunt u een willekeurige deelnemer als panellid aanstellen. U kunt de panelleden ook op elk gewenst moment wijzigen.

  
   
1    Klik in het deelvenster Deelnemers op Alle deelnemers weergeven.   

De lijst met deelnemers wordt geopend.

  
2    Selecteer de naam van de deelnemer die u als panellid wilt aanstellen en selecteer Panellid maken.   

De naam van de deelnemer verschijnt in de lijst met panelleden.

  

Rollen en rechten van panelleden

 

Tijdens een gebeurtenis kan de host een willekeurige deelnemer als panellid aanstellen. Een panellid is een deelnemer die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het assisteren van de presentator en het deelnemen aan de presentatie. U kunt een willekeurig aantal deelnemers als panellid aanstellen.

  

Een panellid kan het volgende doen tijdens een gebeurtenis:

  
 •  

  Deelnemen aan discussies waarnaar andere deelnemers luisteren.

    

 •  

  Optreden als expert in een vraag- en antwoordsessie.

    

 •  

  Vragen van deelnemers weergeven en beantwoorden tijdens een vraag- en antwoordsessie.

    

 •  

  Reageren op openbare en privéchatberichten.

    

 •  

  Deelnemen aan een oefensessie.

    

 •  

  Aantekeningen maken in gedeelde documenten.

    

 •  

  Aantekeningen maken in gedeelde toepassingen, webbrowsers en bureaubladen, als de presentator de functie voor het maken van aantekeningen toewijst aan het panellid.

    

 •  

  Optreden als enquêtecoördinator om enquêtes te beheren.

    

 •  

  Feedback weergeven.

    

 •  

  Een gebeurtenis opnemen.

    

 •  

  Chatberichten opslaan in een bestand.

    

 •  

  Bestanden downloaden die door de presentator worden gepubliceerd.

    

  

Panelleden toestaan om documenten te uploaden

 

Wanneer u een gebeurtenis plant, kunt u panelleden toestaan om u te voorzien van documenten of presentaties door deze te uploaden via de pagina Toegang voor panelleden. De bestanden die door de panelleden worden geüpload, worden weergegeven op uw pagina Gebeurtenisinformatie en in uw persoonlijke mappen op uw Event Center-website. U kunt de bestanden vervolgens downloaden of ordenen voordat de gebeurtenis wordt gestart.

  
   
1    Om panelleden toe te staan om documenten te uploaden, doet u het volgende:   

Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen of op de pagina Gebeurtenis bewerken naar Presentatoren en panelleden.

  

Schakel het selectievakje Panelleden toestaan documenten te uploaden die zijn gekoppeld aan de gebeurtenis in.

  
2    Om de bestanden die vóór een gebeurtenis door panelleden zijn geüpload te bekijken, te downloaden of te ordenen, selecteert u Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mappen.
 

Attachments

  Outcomes