WebEx-audio gebruiken

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 21, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van WebEx-audio gebruiken

U kunt uw telefoon of computer gebruiken om te luisteren en te spreken in een WebEx-gebeurtenis:

 • Telefoon: als uw site de service Bel mij ondersteunt, kunt u met deze optie worden gebeld vanuit de gebeurtenis. U kunt ook inbellen.

   


  Opmerking


  Deze optie biedt gewoonlijk een goede transmissie van spraak, maar aan het gebruik ervan kunnen kosten verbonden zijn.


 • Computer: met een headset die is verbonden met uw computer kunt u deelnemen aan het audiogedeelte van de gebeurtenis.

   


  Opmerking


  Deze optie kan soms leiden tot verzending met ruis of een onregelmatige spraakstroom, maar er zijn geen extra kosten aan verbonden.


  

Tot 1.000 deelnemers kunnen verbinding maken met de audioconferentie met WebEx-audio: 500 deelnemers kunnen verbinding maken via hun telefoon en 500 deelnemers kunnen een computer verbinding maken via internet. Alle 1.000 deelnemers kunnen praten.

U kunt met weinig of geen onderbrekingen schakelen tussen de verschillende audioverbindingstypen.

Taken voor Snelle referentie: WebEx-audio

                            
      

Taak

      
      

Actie      

      
Maak verbinding met audio        

Als u eenmaal aan de vergadering deelneemt:

         
 •           

  Klik op Bel mij om u door de vergadering te laten bellen op een willekeurig nummer, bijvoorbeeld van de telefoon op uw werk of thuis.

            

 •           

  Klik op Ik bel in als u uw telefoon wilt gebruiken om in te bellen bij de vergadering.

            

 •           

  Klik op Bellen via de computer als u uw computer met een headset wilt gebruiken. Zorg ervoor dat deze vooraf is aangesloten.

            

         


         

Als u verbinding maakt met de audio, ziet u dat uw vorige audioverbindingsmethode al is geselecteerd. Als u bijvoorbeeld eerder de service Bel mij hebt gebruikt, ziet u de volgende keer dat u WebEx gebruikt, een knop Bel mij met het laatste telefoonnummer dat u hebt gebruikt.

        
        

De huidige audioverbinding wijzigen

        
        
 1.           

  Klik op de pagina Snel starten op Verbonden met audio           

            

 2.           

  Selecteer Verbinding schakelen           

             

  Het dialoogvenster Audioverbinding wordt weergegeven.


            
 3.           

  Voer een van de volgende handelingen uit:

             

  •             

   Als u aan de telefoon bent, selecteert u Bellen via de computer            

               

  •             

   Als u op de computer werkt, selecteert u Mij bellen of Ik bel in.

               

            
        

U vanuit de gebeurtenis op een ander nummer laten bellen

        
 1.           

  Selecteer Verbonden met audio           

            

 2.           

  Selecteer Audioverbinding verbreken           

            

 3.           

  Selecteer onder uw vorige audioverbindingsmethode Meer opties           

            

 4.           

  Selecteer Bel mij op een ander nummer           

            

            

 5.           

  Voer het nieuwe nummer in of selecteer het en selecteer vervolgens Bel mij

            

        

Instellingen voor uw microfoon en luidsprekervolume optimaliseren

        
        
 1.           

  Selecteer in het menu Audio > Audio-instellingen voor computer.

             

  Het dialoogvenster Audio-instellingen voor computer wordt weergegeven.


            
 2.           

  Selecteer Testen om een voorbeeld van het huidige volume te horen.

            

 3.           

  Verplaats de schuifregelaars om het volume aan te passen.

            

        
        

Uzelf en anderen dempen of het dempen opheffen

        
 1. De opties voor dempen weergeven:

   

  • In Windows: Klik met de rechtermuisknop in de lijst Deelnemers.

    

  • Op een Mac: Druk op Ctrl en klik in de lijst Deelnemers.

    

 2. U kunt het volgende doen:

   

  • Als host

    

   • Als u het geluid van iedereen wilt dempen zodra men aan de gebeurtenis deelneemt, selecteert u Dempen bij binnenkomst.

     

   • Als u het geluid van iedereen behalve uzelf wilt dempen of het dempen ervan wilt opheffen, selecteert u Alles dempen.

     

   • Als u het geluid van een specifieke persoon wilt dempen of het dempen ervan wilt opheffen, selecteert u Dempen of Dempen opheffen.

     

                             

   Wanneer u in Windows deelnemers dempt of het dempen van deelnemers opheft, worden zowel de microfoon als de headset van hun computer gedempt of wordt het dempen van beide opgeheven.

    

  • Als deelnemer

    

   • Selecteer het pictogram Dempen of Dempen opheffen om uw eigen microfoon te dempen of het dempen op te heffen.

                                  

    Wanneer u in Windows uzelf dempt of het dempen van uzelf opheft via het deelvenster Deelnemers of via uw headset, worden zowel de microfoon als de headset van uw computer gedempt of wordt het dempen van beide opgeheven.

     

                  
      

Spreektijd vragen

            
      

Klik op Hand opsteken in het deelvenster Deelnemers.

      

Verzoek tot spreken annuleren

            
      

Selecteer Hand omlaag in het deelvenster Deelnemers.

      

Audioverbinding verbreken

        
 1.           

  Selecteer Verbonden met audio.

            

 2.           

  Selecteer Audioverbinding verbreken.

            

 

Attachments

  Outcomes