Håll en övningssession

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Hålla en övningssession – översikt

 

Med övningssessioner kan värden, presentatören och andra diskussionsdeltagare träna på en händelse innan den börjar. På ett sätt liknar de ett genrep eftersom produktionsteamet under en övningssession kan utföra alla händelsefunktioner utan att deltagarna ser det.

  

Om en telekonferens har startats som en del av huvudmötet och värden därefter startar en övningssession hamnar produktionsteamet automatiskt i en underkonferens, som inte ingår i den faktiska telekonferensen. Konversationer som sker i underkonferensen är privata. Deltagare utanför övningssessionen kan därför inte höra övningen.

  

Observera


 
 •  

  Endast värden kan starta och avsluta en övningssession. Om värden utser en diskussionsdeltagare eller presentatör till deltagare under en övningssession tas denna person bort från övningssessionen. När värden startar en övningssession kan de deltagare som har deltagit i händelsen inte se några aktiviteter i övningssessionen.

    

 •  

  När värden har startat en övningssession har produktionsteamet inte tillgång till de presentationer eller dokument som presentatören öppnade innan övningssessionen startade. För att kunna använda samma presentationer eller dokument i övningssessionen måste presentatören öppna dem igen.

    

  
  

Innan du avslutar en övningssession ska du stänga alla delade dokument, presentationer, whiteboards, webbinnehåll och öppna omröstningar som du inte vill dela med deltagarna ännu. Om du inte stänger dem kan deltagarna se dem när du avslutar övningssessionen.

  

Starta en övningssession

 

Säkerställ att följande utförs innan värden startar övningssessionen:

  
 •  

  Alla diskussionsdeltagare redan deltar i händelsen.

    

 •  

  Värden, presentatören och diskussionsdeltagarna har allt presentationsmaterial till hands så att det kan användas under övningssessionen.

    

 •  

  Starta övningssessionen i god tid före huvudhändelsen så att ni hinner slutföra den innan huvudhändelsen startar.

    

  
    
1    (Valfritt) Öppna presentationen som du har förberett så att deltagarna kan titta på den medan produktionsteamet genomför en övningssession. Ställ in att presentationens sidor ska bläddras framåt automatiskt.
2    Välj Händelse > Starta övningssession i Händelsefönstret.   

Övningssessionen startar. Värden, presentatören och diskussionsdeltagarna ansluts automatiskt till övningssessionen. Deltagarna i huvudmötet kan se den presentation som värden eller presentatören har öppnat innan övningssessionen startades, och de ser också ett meddelande i händelsefönstret som talar om att produktionsteamet befinner sig i en övningssession.

  
3    Öva på händelsen, till exempel på att öppna presentationer eller sammanställa ett omröstningsformulär som ska användas under det riktiga händelsen.
 

Attachments

  Outcomes