Spåra mötesdeltagares uppmärksamhet

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Spåra mötesdeltagares uppmärksamhet

 

Under händelsen kan du enkelt se om en deltagare inte längre är uppmärksam på din presentation. Deltagarindikatorn visar om en deltagare har:

  
 •  

  Minimerat händelsefönstret

    

 •  

  Tagit fram ett annat fönster, t.ex. ett snabbmeddelandefönster (IM), i fokus över händelsefönstret

    

  

Efter att händelsen har avslutats kan du generera rapporter för att erhålla data om enskilda personers uppmärksamhet. En rapport innehåller denna information för alla deltagare:

  
 •  

  Förhållande mellan uppmärksamhet och närvaro: Uppmärksamhet baserad på hur länge deltagaren deltog i händelsen

    

 •  

  Förhållande mellan uppmärksamhet och varaktighet: Uppmärksamhet baserad på händelsens totala varaktighet

    

  Uppmärksamhetsindikatorn är otillgänglig när värden och deltagarna är i en övningssession.

    

  

Slå på och stäng av uppmärksamhetsspårning (Windows)

   
1    Välj Händelse > Alternativ.
2    På fliken Kommunikationer väljer du Uppmärksamhetsspårning.

Slå på och stäng av uppmärksamhetsspårning (Mac)

 

Kontakta din webbplatsadministratör om alternativet för uppmärksamhetsspårning inte är tillgängligt.

  
     
1    Välj Event Center > Inställningar.
2    Välj Verktyg.
3    Välj Uppmärksamhetsspårning.
4    Välj OK.

Bevilja privilegium att spåra deltagares uppmärksamhet

 

Som standard har alla diskussionsdeltagare under en händelse privilegiet att se uppmärksamhetsindikatorn. Du kan ändra privilegiet när som helst under händelsen.

  
    
1    Välj Tilldela privilegier till > Diskussionsdeltagare i mötesdeltagarmenyn.
2    Om du använder Mac väljer du fliken Kommunikation.
3    Markera eller avmarkera Spårning av uppmärksamhet.
 

Attachments

  Outcomes