Administrer invitationsliste

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode
 

Opret en invitationsliste, og inviter paneldeltagere til din begivenhed

Du kan vælge mødedeltager og paneldeltagerere fra en eksisterende adressebog eller tilføje nye kontakter på dit Event Center-websted.

Hvis du har et stort antal kontakter på en distributionsliste, kan du importere distributionslisten i CSV (kommaseparerede/kommaafgrænsede værdier) format.

          
1    Gå til afsnittet Mødedeltagere og tilmelding eller Præsentationsværter og paneldeltagere på siden Planlæg en begivenhed.
2    Vælg Opret invitationsliste.
3    Under Ny mødedeltager eller Ny paneldeltager, gør følgende:
  • Angiv yderligere oplysninger om kontaktpersonen.

  • Afkryds boksen, hvis du ønsker at tilføje den nye mødedeltager eller paneldeltager til din adressebog. Du kan også tilføje en ny paneldeltager som en alternativ vært - en som kan starte begivenheden og agere som vært. En alternativ vært skal have en konto på dit websted.

4    For at tilføje kontaktpersoner eller kontaktgrupper, som allerede er i din adressebog, på Event Center-hjemmesiden, vælg Vælg kontaktpersoner, og vælg dernæst den individuelle kontaktperson eller kontaktgruppe, som du ønsker at tilføje til din liste over mødedeltagere eller paneldeltagere. Du kan også tilføje en ny paneldeltager som en alternativ vært.
5    For at tilføje en distributionsliste i CSV-format, vælg Importer kontaktpersoner, og følg så vejledningen på din skærm.
6    Når du er færdig med at angive valgmuligheder på siden Planlæg en begivenhed, vælger du Planlæg denne begivenhed.
7    På siden Send begivenheds-e-mail vælger du modtagerne, og vælg så Send nu > OK > Fortsæt.

Rediger en invitationsliste

 

Når du planlægger eller redigerer en begivenhed, kan du redigere din invitationsliste for både mødedeltagere og paneldeltagere.

  
        
1    På siden Planlæg en begivenhed eller siden Rediger en begivenhed går du til sektionen Mødedeltagere og tilmelding eller sektionen Præsentationsværter og paneldeltagere.
2    Vælg Rediger invitationsliste.
3    Vælg kontaktens navn i navnekolonnen.
4    Foretag dine ændringer.
5    Vælg Opdater invitationsliste.
 

Attachments

    Outcomes