De lijst met uitnodigingen beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
  • View in full screen mode
 

Een lijst met uitnodigingen maken en deelnemers uitnodigen voor uw gebeurtenis

U kunt deelnemers en panelleden in een bestaand adresboek selecteren of nieuwe contactpersonen toevoegen op uw Event Center-website.

Als u veel contactpersonen in een distributielijst hebt, kunt u de distributielijst importeren in CSV-indeling (met door komma's gescheiden waarden).

          
1    Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar het gedeelte Deelnemers en registratie of Presentatoren en panelleden.
2    Selecteer Lijst met uitnodigingen maken.
3    Doe het volgende onder Nieuwe deelnemer of Nieuw panellid:
  • Geef informatie op over de contactpersoon.

  • Schakel het vakje in om de nieuwe deelnemer of het nieuwe panellid toe te voegen aan uw adresboek. U kunt ook een nieuw panellid als alternatieve host toevoegen. Deze kan dan deze gebeurtenis starten en de rol van host vervullen. Een alternatieve host moet een account hebben op uw site.

4    Als u contactpersonen of groepen contactpersonen die al in uw adresboek staan wilt toevoegen aan de Event Center-website, selecteert u Contactpersonen selecteren en selecteert u vervolgens de individuele contactpersoon of de groep contactpersonen die u wilt toevoegen aan uw lijst met deelnemers of panelleden. U kunt een panellid ook als alternatieve host toevoegen.
5    Als u een distributielijst in CSV-indeling wilt toevoegen, selecteert u Contactpersonen importeren en volgt u de instructies op het scherm.
6    Wanneer u de opties hebt opgegeven op de pagina Een gebeurtenis plannen, selecteert u Deze gebeurtenis plannen.
7    Selecteer de ontvangers op de pagina Gebeurtenismails verzenden en selecteer Nu verzenden > OK > Doorgaan.

Een lijst met uitnodigingen bewerken

 

Wanneer u een gebeurtenis plant of bewerkt, kunt u de lijst met uitnodigingen bewerken voor deelnemers en voor panelleden.

  
        
1    Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen of op de pagina Een gebeurtenis bewerken naar het gedeelte Deelnemers en registratie of Presentatoren en panelleden.
2    Selecteer Lijst met uitnodigingen bewerken.
3    Selecteer de naam van de contactpersoon in de kolom Naam.
4    Breng de wijzigingen aan.
5    Selecteer Lijst met uitnodigingen bijwerken.
 

Attachments

    Outcomes