Bestanden en contactgegevens beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Contactgegevens bijhouden

 

U kunt een persoonlijk onlineadresboek bijhouden waarin u informatie over contactpersonen kunt toevoegen en distributielijsten kunt maken. Wanneer u een vergadering plant of een directe vergadering start, kunt u snel contactpersonen of distributielijsten uitnodigen via uw persoonlijke adresboek. U kunt ook contactpersonen in het bedrijfsadresboek uitnodigen voor uw WebEx-site, als dit adresboek beschikbaar is.

  
        
1    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
2    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.
3    U kunt contactpersonen op één van de volgende manieren toevoegen aan uw persoonlijke adresboek:
 •  

  Selecteer Contactpersoon toevoegen om gegevens over contactpersonen op te geven (één voor één).

    
 •  

  Selecteer Importeren om contactgegevens te importeren () vanuit een bestand met door komma's of tabs gescheiden waarden (.csv).

    
4    U kunt ook gegevens over een contactpersoon of distributielijst in uw persoonlijke adresboek bewerken of verwijderen.
5    Voer in het veld Zoeken naar tekst in en klik op Zoeken om naar contactpersonen in uw persoonlijke adresboek te zoeken.
6    Maak een distributielijst () in uw adresboek.
7    Selecteer een of meer contactpersonen en klik op Verwijderen om contactpersonen te verwijderen.

Contactgegevens via een bestand in uw adresboek importeren

 

U kunt gegevens van meerdere contactpersonen tegelijkertijd aan uw persoonlijke adresboek toevoegen door een bestand met door komma's of tabs gescheiden waarden te importeren (.csv). U kunt gegevens vanuit vele spreadsheet- en mailprogramma's exporteren in CSV-indeling.

  
            
1    Genereer een .csv-bestand vanuit de toepassing van waaruit u wilt importeren, of exporteer een .csv-bestand () vanuit uw pagina WebEx-contactpersonen en bewerk dit bestand om meer contactpersonen in die indeling toe te voegen.
2    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
3    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.
4    Klik in de lijst Importeren uit op de optie Bestanden met door komma's of tabs gescheiden waarden.
5    Selecteer Importeren.
6    Kies het .csv-bestand waarin u nieuwe contactgegevens hebt toegevoegd.
7    Selecteer Openen.
8    Selecteer Bestand uploaden.   

De pagina Persoonlijke contactpersonen weergeven wordt getoond zodat u de contactpersoongegevens die u importeert kunt controleren.

  
9    Selecteer Verzenden.   

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

  
10    Selecteer Ja.
11    Als er een fout in nieuwe of bijgewerkte contactgegevens staat, wordt er een bericht weergegeven dat aangeeft dat er geen gegevens zijn geïmporteerd.

Contactgegevens in een .csv-bestand exporteren

 

U kunt uw contactgegevens als een CSV-bestand opslaan om deze in een andere toepassing te importeren of om een CSV-bestandssjabloon te genereren die u kunt gebruiken om contactgegevens toe te voegen en later te importeren. Zie .

  

Tip


 

Als u een nieuwe contactpersoon toevoegt, moet het UID-veld blanco zijn.

  
  
         
1    Klik op Mijn WebEx > Mijn contactpersonen.
2    Selecteer in de lijst Weergeven de optie Persoonlijke contactpersonen.
3    Selecteer Exporteren.
4    Sla het .csv-bestand op uw computer op.
5    Open het .csv-bestand dat u hebt opgeslagen in een spreadsheetprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Excel.
6    (Optioneel) Als het bestand contactgegevens bevat, kunt u het verwijderen.
7    Specificeer gegevens over de nieuwe contactpersonen in het .csv-bestand.
8    Sla het .csv-bestand op. 

Een distributielijst in uw adresboek maken

 

U kunt distributielijsten maken voor uw persoonlijke adresboek. Een distributielijst bestaat uit twee of meer contactpersonen die u een gemeenschappelijke naam geeft. Deze distributielijst wordt weergegeven in uw lijst Persoonlijke contactpersonen. U kunt bijvoorbeeld een distributielijst maken met de naam Verkoopafdeling, met daarin contactpersonen van uw verkoopafdeling. Als u de leden van de afdeling wilt uitnodigen voor een gebeurtenis, kunt u de groep selecteren in plaats van elk lid individueel.

  
       
1    Selecteer Mijn WebEx > Mijn contactpersonen > Distributielijst toevoegen.
2    Voer een naam en beschrijving in voor de groep.
3    Voer onder Leden een zoekopdracht naar uw contactpersonen uit door de eerste letter van de voornaam van de contactpersoon te selecteren of door Alle te selecteren om alle contactpersonen in uw lijst Persoonlijke contactpersonen weer te geven.
4    Als u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen, selecteert u Contactpersoon toevoegen.
5    In het vak links kiest u de contactpersonen die u aan de distributielijst wilt toevoegen en selecteert u Toevoegen.
6    Als u klaar bent met het toevoegen van contactpersonen aan de distributielijst, klikt u op Toevoegen om de lijst te maken.   

In uw lijst Persoonlijke contactpersonen wordt de Distributielijst-indicator links van de nieuwe distributielijst weergegeven. U kunt op de lijstnaam klikken om deze te bewerken.

  

Bestanden beheren in uw persoonlijke mappen

 

Uw gebruikersaccount bevat een persoonlijke opslagruimte voor bestanden op uw WebEx-site. Deze bestanden zijn opgeslagen op de pagina Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn documenten. Uw sitebeheerder bepaalt hoeveel ruimte er beschikbaar is voor het opslaan van bestanden. Als u meer schijfruimte nodig hebt, neemt u contact op met de sitebeheerder.

  
        
1    Ga naar Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn documenten.
2    Klik onder Actie op de knop Map maken om een nieuwe map te maken. U kunt een naam en beschrijving voor de map invoeren.
3    Klik onder Actie op de knop Uploaden om een of meer bestanden naar een geselecteerde map te uploaden.   

U kunt maximaal drie bestanden tegelijkertijd uploaden.

  
4    Klik onder Actie op de knop Downloaden om een geselecteerd bestand te downloaden.   

Volg de instructies van de webbrowser of het besturingssysteem voor het downloaden van het bestand.

  
5    Als u een map of bestand wilt bewerken, selecteert u de map of het bestand en klikt u op de knop Map bewerken of Bestand bewerken.   

Voor mappen kunt u de volgende eigenschappen opgeven:

  
 •  

  Naam en beschrijving

    

 •  

  Toegang voor lezen en schrijven

    

 •  

  Wachtwoordbeveiliging

    

  
6    Als u naar een specifiek bestand of specifieke map wilt zoeken, typt u in het vak Zoeken naar de hele of een deel van de naam of beschrijving van het bestand en selecteert u Zoeken.
7    Gebruik de opdrachten Verplaatsen en Kopiëren om een geselecteerd bestand of geselecteerde map naar een andere map te verplaatsen of te kopiëren.
 

Attachments

  Outcomes