Administrer filer og kontaktoplysninger

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Behold kontaktoplysninger

 

Du kan opbevare en personlig online adressebog, hvor du kan tilføje oplysninger om kontakter og oprette en distributionsliste. Når der planlægges et møde eller startes et øjeblikkeligt møde, kan du hurtigt invitere alle kontakter eller en distributionsliste i din personlige adressebog. Du kan også invitere kontakter i virksomhedens adressebog på en WebEx-side, hvis en sådan er tilgængelig.

  
        
1    Vælg Mit WebEx > Mine Kontakter.
2    På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter.
3    Tilføj kontakter til din personlige adressebog på følgende måder:
 •  

  Vælg Tilføj kontakt for at specificere information om kontakter én ad gangen.

    
 •  

  Vælg Importér for at importere kontaktoplysninger () fra en komma- eller tabulatoropdelt fil (.csv).

    
4    Rediger eller slet oplysninger om en kontakt eller distributionsliste i din personlige adressebog.
5    Indtast tekst i feltet Søg efter, og vælg Søg for at søge i dine kontakter i din personlige adressebog.
6    Opret en distributionsliste () i din adressebog.
7    For at slette kontakter skal du vælge en eller flere kontakter og derefter Slet.

Importer kontaktoplysninger i en fil til din adressebog

 

Du kan tilføje oplysninger om flere kontakter samtidigt til din personlige adressebog ved at importere en kommasepareret eller tabulatorafgrænset fil (.csv). Du kan eksportere oplysninger fra mange regneark og e-mailprogrammer i CSV-format.

  
            
1    Generer en .csv-fil med den applikation, som du vil importere fra, eller eksporter en .csv-fil () fra din WebEx kontaktside, og rediger den derefter for at tilføje flere kontakter i det format.
2    Vælg Mit WebEx > Mine Kontakter.
3    På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter.
4    På listen Importer fra vælger du Komma- eller tabulatoropdelte filer.
5    Vælg Importer.
6    Vælg den .csv-fil, hvor du tilføjede nye kontaktoplysninger.
7    Vælg Åbn.
8    Vælg Overfør fil.   

Siden Vis personlige kontakter fremkommer og gør det muligt for dig at gennemse de kontaktoplysninger, du importerer.

  
9    Vælg Indsend.   

En bekræftelsesmeddelelse fremkommer.

  
10    Vælg Ja.
11    Hvis der er en fejl i nye eller opdaterede kontaktoplysninger, fremkommer en meddelelse, der oplyser, at ingen kontaktoplysninger blev importeret.

Eksporter kontaktoplysninger til en .csv-fil

 

Du kan gemme dine kontaktoplysninger som en CSV-fil for at importere dem i en anden applikation eller for at generere en CSV-fil-skabelon, som du så kan bruge til at tilføje kontaktoplysninger og så importere dem senere. Se .

  

Tip


 

Hvis du tilføjer en ny kontakt, skal du sikre, at UID-feltet er tomt.

  
  
         
1    Vælg Mit WebEx > Mine Kontakter.
2    På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter.
3    Vælg Eksporter.
4    Gem .csv-filen til din computer.
5    Åbn .csv-filen, som du gemte i et regnearksprogram, såsom Microsoft Excel.
6    (Valgfri) Hvis der findes kontaktoplysninger i filen, kan du slette dem.
7    Angiv information om de nye kontakter i .csv-filen.
8    Gem .csv-filen. 

Opret en distributionsliste i din adressebog

 

Du kan oprette en distributionsliste til din personlige adressebog. En distributionsliste inkluderer to eller flere kontakter, som du giver et fælles navn, og som findes i din liste med personlige kontakter. For eksempel kan du oprette en distributionsliste, som du kalder Salgsafdeling, der inkluderer kontakter, der tilhører din salgsafdeling. Hvis du vil invitere afdelingens medlemmer til et møde, kan du vælge gruppen i stedet for hvert enkelt medlem individuelt.

  
       
1    Vælg Mit WebEx > Mine kontakter > Tilføj distributionsliste.
2    Du kan indtaste et navn og en beskrivelse for gruppen.
3    Lokalisér dine kontaktpersoner under Medlemmer ved at søge og vælge det brev, der svarer til kontaktpersonens fornavn, eller vælge Alle for at opliste alle kontaktpersoner i din liste over Personlige kontakter.
4    For at tilføje en ny kontaktperson, vælg Tilføj kontaktperson.
5    I boksen til venstre vælger du de kontakter, som du vil føje til distributionslisten, og vælger Tilføj.
6    Når du er færdig med at føje kontakter til distributionslisten, skal du vælge Tilføj for at oprette listen.   

I din liste med personlige kontakter vises indikatoren til Distributionslisten til venstre for den nye distributionsliste. Du kan vælge listenavnet for at redigere det.

  

Administrer filer i dine personlige mapper

 

Din brugerkonto inkluderer personlig lagerplads til dine filer på dit WebEx-websted. Disse filer opbevares på siden Mit WebEx > Mine Filer > Mine Dokumenter. Din webstedsadministrator afgør den tilgængelige plads til opbevaring af filer. Hvis du har brug for mere diskplads, så kontakt din webstedsadministrator.

  
        
1    Gå til Mit WebEx > Mine filer > Mine dokumenter.
2    Under Handling skal du vælge knappen Opret mappe for at oprette en ny mappe. Du kan indtaste et navn og en beskrivelse på mappen.
3    Under Handling skal du vælge knappen Overfør for at overføre én eller flere filer til en valgt mappe.   

Du kan overføre op til tre filer ad gangen.

  
4    Under Handling skal du vælge knappen Download for at downloade en valgt fil.   

Følg alle de instruktioner din webbrowser eller styresystemet angiver for at downloade filen.

  
5    Tryk på knappen Rediger mappe eller Rediger fil for at redigere en mappe eller en fil.   

Du kan specificere følgende egenskaber for mapper:

  
 •  

  Navn og beskrivelse

    

 •  

  Læse- og skriveadgang

    

 •  

  Beskyttelse af adgangskode

    

  
6    Hvis du ønsker at søge efter en specifik fil eller mappe, skal du vælge feltet Søg efter, indtaste hele eller en del af filens navn eller beskrivelse og derefter vælge Søg.
7    Brug kommandoerne Flyt og Kopiér til at flytte eller kopiere en valgt fil eller mappe til en anden mappe.
 

Attachments

  Outcomes