Event Center {}

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Var hämtar jag mitt användarnamn och lösenord?     

Om du inte kommer ihåg ditt användarnamn kan du prova något av följande:

  • Din fullständiga e-postadress
  • Den inledande delen av din e-postadress som står innan domänen (namn@mittföretag.com)
  • Om din organisation använder enkel inloggning (SSO) är ditt användarnamn detsamma som ditt nätverksinloggningsnamn.

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord klickar du på länken Glömt ditt lösenord? och följer sedan anvisningarna. Du kommer att få ett e-postmeddelande som du kan använda för att återställa ditt lösenord.

WebEx tekniska support kan inte återställa ditt lösenord. Om du inte kan logga in efter att ha utfört stegen ovan ska du kontakta din WebEx-webbplatsadministratör. Du bör kunna kontakta din webbplatsadministratör via din organisations datasupport eller IT-avdelning. WebEx-webbplatsadministratörens kontaktuppgifter finns eventuellt även i e-postmeddelandet med lösenordspåminnelsen.

 

Hur deltar jag i en händelse via en PC eller Mac?    

Du kan delta i en händelse på något av följande sätt:

Öppna e-postinbjudan eller registreringsmejlet och klicka på länken. Ange ditt namn, din e-postadress och händelsens lösenord. Klicka därefter på Delta nu.

 

Gå till WebEx-webbplatsen och klicka på Direktsända sessioner. Klicka på rubriken till sessionen du vill delta i och ange ditt namn, din e-postadress och händelselösenordet. Klicka därefter på Delta nu.

 

Om du vill delta i en ej listad händelse klickar du på Ej listade sessioner, anger sessionsnumret och klickar sedan på Delta nu.

 

Hur schemalägger jag en händelse?

När du har loggat in klickar du på Hålla en händelse för att expandera menyn. Klicka därefter på Schemalägg en händelse. På sidan Schemalägg en händelse anger du händelsetyp, ett lösenord, tid och datum för händelsen samt eventuell övrig information som du och mötesdeltagarna kan behöva inför händelsen. Klicka därefter på Schemalägg den här händelsen.

 

Min händelse är schemalagd att pågå i en timme. Kommer det att avslutas automatiskt när en timme har passerat?

Nej. Händelsen fortsätter tills du avslutar den. Mötesdeltagare kan dock lämna mötet närhelst de vill.

 

Kan jag schemalägga och starta en händelse via Outlook?

Ja. Du kan använda Outlook för att schemalägga händelser, bjuda in deltagare och starta händelser. Deltagare som du bjuder in kan delta i din session via sina Outlook-kalendrar.

Kom igång genom att hämta och installera WebEx produktivitetsverktyg från sidan Support > Hämtningsbara filer på din WebEx-webbplats. Detaljerade anvisningar finns i Produktivitetsverktyg: Integrera WebEx i Outlook (WBS29.13, WBS29.30).

 

Du behöver ha administratörsbehörighet för att installera WebEx produktivitetsverktyg på en Windows-dator.

 

När produktivitetsverktygen har installerats klickar du på Schemalägg möte i Outlook-listen, klickar på Lägg till WebEx-möte och väljer sedan ett Event Center-alternativ i fältet Mötesmall.

 

Kan jag schemalägga en återkommande händelse?

Nej. Eftersom händelser i regel kräver registrering schemaläggs varje händelse enskilt.

 

Om du behöver schemalägga flera händelser med samma inställningar kan du skapa en mall och använda den när du schemalägger.

 

Kan jag ange en alternativ värd för en händelse?

Ja, om personen i fråga har ett konto på samma webbplats. För att göra detta bläddrar du till avsnittet Presentatörer och diskussionsdeltagare när du schemalägger en händelse och klickar på Skapa inbjudan. Välj därefter Importera eller Skapa en kontakt och sedan Lägg till som alternativ värd.

 

Hur startar jag en schemalagd händelse?    

Om du när du schemalade händelsen inte angav att deltagarna kan delta innan värden måste du starta händelsen innan deltagarna kan delta. För att starta en händelse från din Event Center-webbplats när du har loggat in klickar du på Mitt WebEx > Mina möten. Leta upp händelsen och klicka på Starta. Du kan även starta en händelse genom att klicka på länken i e-postbekräftelsen.

 

Finns det någon gräns för hur många personer som kan delta i min händelse?

Beroende på vilken typ av Event Center-tjänst din organisation har köpt kan upp till 3 000 mötesdeltagare delta i en WebEx Event Center-session. Upp till 500 inringare kan delta i telekonferensen om du använder WebEx Audio. Om du räknar med att fler än 500 personer kommer att delta i ljuddelen av händelsen kan du överväga något av följande alternativ:

  • Välj alternativet Sändning med ljud så att mötesdeltagarna kan lyssna på händelsen.
  • Kontakta en annan telekonferensleverantör.

 

Det totala antalet mötesdeltagare inbegriper värden, presentatören, diskussionsdeltagare och omröstningskoordinatorn.

 

Hur delar jag ett program, en fil, mitt skrivbord eller en video under en händelse?    

När du har startat händelsen klickar du på knappen nederst på delningspanelen på fliken Snabbstart. Välj vad du vill dela med deltagarna, exempelvis en whiteboard eller en fil.  När du väl delar något så ser deltagarna det du ser. Du kan även välja Dela från händelsens menyrad.

 

Hur delar jag en presentation under min händelse?

Välj Dela > Fil från menyraden eller klicka på Dela fil på sidan Snabbstart. Hitta presentationsfilen du vill dela och klicka sedan på Öppna. Använd sidans kontrollalternativ överst i mötesfönstret när du vill bläddra mellan bilderna. Om du delar en presentation som har skapats med PowerPoint 2013 eller senare kommer sidans kontrollalternativ inte att föra bilderna framåt genom övergångar och animeringar.

 

Om du har lagt till anteckningar till en delad PowerPoint-presentation som har skapats med PowerPoint 2010 eller tidigare kommer dessa att finnas tillgängliga för presentatören i panelen PPT-anteckningar.

För att uppnå bästa resultat vid delning av presentationer som har skapats med PowerPoint 2013 eller senare bör du använda alternativet Dela program.

 

Var hittar jag en lista över globala nummer för inringning?

När du ska delta i händelsens ljudkonferens väljer du Jag ringer in i den nedrullningsbara menyn Använd telefon. Klicka sedan på Alla globala nummer för inringning. Alternativt kan du klicka på Visa alla globala nummer för inringning på skärmen Händelseinfo.

 

Hur spelar jag in min händelse? 

När händelsen har startats klickar du på knappen Spela in på Snabbstartssidan eller väljer Händelse > Starta inspelning i menylisten.

 

Kan jag stänga av ljudtonen som hörs när någon ansluter till händelsen?

Ja. På sidan Schemalägg en händelse bläddrar du till avsnittet Inställningar för ljudkonferens och väljer Ingen ljudton i den nedrullningsbara listan Ingångs- och utgångston.

 

Kan jag i egenskap av värd för händelsen bestämma vems videoström som visas?  Ja. Klicka på ett namn i videofönstret för att öppna dialogrutan Videoalternativ för diskussionsdeltagare och klicka därefter på fliken Lås stor video. Välj Aktiv talare eller En viss diskussionsdeltagare och välj sedan i listan. Klicka på OK eller Verkställ.

Attachments

    Outcomes