Hantera filer och kontaktinformation

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Underhålla kontaktinformation

 

Du kan upprätthålla en personlig adressbok online där du kan lägga till information om kontakter och skapa distributionslistor. När du schemalägger ett möte eller startar ett direktmöte kan du snabbt bjuda in kontakter eller distributionslistor från din personliga adressbok. Du kan även bjuda in kontakter från företagets adressbok till din WebEx-webbplats om en sådan finns.

  
        
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
2    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.
3    Du kan lägga till kontakter i din adressbok på följande sätt:
 •  

  Välj Lägg till kontakt för att ange information om en kontakt åt gången.

    
 •  

  Välj Importera för att importera kontaktinformation () från en kommaseparerad eller tabbavgränsad fil (.csv).

    
4    Redigera eller ta bort information om en kontakt eller distributionslista i din personliga adressbok.
5    Ange text i fältet Sök efter och välj Sök för att söka efter kontakter i din personliga adressbok.
6    Skapa en distributionslista () i din adressbok.
7    För att ta bort kontakter väljer du en eller flera kontakter och väljer Ta bort.

Importera kontaktinformation från en fil till din adressbok

 

Du kan lägga till information om flera kontakter samtidigt i din personliga adressbok genom att importera en kommaavgränsad eller en tabbavgränsad fil (.csv). Du kan exportera information från flera kalkyl- och e-postprogram i CSV-format.

  
            
1    Skapa en .csv-fil i programmet som du vill importera från eller exportera en .csv-fil () från sidan WebEx-kontakter och redigera den för att lägga till fler kontakter i samma format.
2    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
3    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.
4    I listan Importera från väljer du Komma- eller tabbavgränsade filer.
5    Välj Importera.
6    Markera .csv-filen som du har lagt till ny kontaktinformation i.
7    Välj Öppna.
8    Välj Överför fil.   

Sidan Visa personliga kontakter visas, där kan du granska den kontaktinformation som du ska importera.

  
9    Välj Skicka.   

Ett bekräftelsemeddelande visas.

  
10    Välj Ja.
11    Om det finns fel i den nya eller uppdaterade kontaktinformationen visas ett meddelande om att ingen kontaktinformation har importerats.

Exportera kontaktinformation till en .csv-fil

 

Du kan spara din kontaktinformation som en CSV-fil för att importera den till ett annat program eller för att generera en CSV-filmall som du lägga till kontaktinformation i och importera senare. Se .

  

Tips


 

Om du lägger till en ny kontakt ska du se till att UID-fältet är tomt.

  
  
         
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter.
2    I listan Visa väljer du Personliga kontakter.
3    Välj Exportera.
4    Spara .csv-filen till din dator.
5    Öppna .csv-filen som du sparade i ett kalkylprogram, till exempel Microsoft Excel.
6    (Valfritt) Om det finns kontaktinformation i filen kan du ta bort den.
7    Ange information om de nya kontakterna i .csv-filen.
8    Spara .csv-filen. 

Skapa en distributionslista i adressboken

 

Du kan skapa distributionslistor i den personliga adressboken. En distributionslista utgörs av två eller flera kontakter som visas i listan över personliga kontakter under ett allmänt namn som du har valt. Du kan till exempel skapa en distributionslista med namnet Försäljningsavdelning som innehåller kontakter på den avdelningen. Om du vill bjuda in personerna på avdelningen till en händelse kan du välja gruppen i stället för varje enskild person.

  
       
1    Välj Mitt WebEx > Mina kontakter > Lägg till distributionslista.
2    Ange namn och beskrivning för gruppen.
3    Under Medlemmar kan du hitta dina kontakter genom att söka efter dem, välja bokstaven som motsvarar kontaktens förnamn eller markera Alla för att visa en lista över alla kontakter i din personliga kontaktlista.
4    För att lägga till en ny kontakt väljer du Lägg till kontakt.
5    I rutan till vänster väljer du de kontakter du vill lägga till i distributionslistan och klickar på Lägg till.
6    När du är klar med att lägga till kontakter till distributionslistan väljer du Lägg till för att skapa listan.   

I listan över personliga kontakter visas indikatorn Distributionslista till vänster om den nya distributionslistan. Välj listnamnet för att redigera den.

  

Hantera filer i dina personliga mappar

 

Ditt användarkonto inkluderar personligt lagringsutrymme för filer på din WebEx-webbplats. Filerna lagras på sidan Mitt WebEx > Mina filer > Mina dokument. Din webbplatsadministratör avgör mängden utrymme som finns tillgängligt för fillagring. Om du behöver mer utrymme kan du kontakta din webbplatsadministratör.

  
        
1    Gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina dokument.
2    Under Åtgärd väljer du knappen Skapa mapp för att skapa en ny mapp. Du kan ange ett namn och en beskrivning för mappen.
3    Under Åtgärd väljer du Överför för att överföra en eller flera filer till en vald mapp.   

Du kan överföra upp till tre filer samtidigt.

  
4    Under Åtgärd väljer du knappen Hämta för att hämta en vald fil.   

Följ de instruktioner som visas i webbläsaren eller operativsystemet för att hämta filen.

  
5    För att redigera en mapp eller fil väljer du den och sedan Redigera mapp eller Redigera fil.   

Du kan ange följande egenskaper för mappar:

  
 •  

  Namn och beskrivning

    

 •  

  Läs- och skrivåtkomst

    

 •  

  Lösenordsskydd

    

  
6    Om du vill söka efter en specifik fil eller mapp skriver du hela eller delar av namnet eller beskrivningen i rutan Sök efter och väljer sedan Sök.
7    Använd kommandona Flytta och Kopiera för att flytta eller kopiera en vald fil eller mapp till en annan mapp.
 

Attachments

  Outcomes