Schemalägg, redigera, avbryt eller starta en händelse

Document created by Cisco Localization Team on Jun 21, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Schemalägg, redigera, avbryt eller starta en händelse

 

Om du vill schemalägga, starta, redigera eller ställa in händelser måste du ha ett värdkonto på Event Center-webbplatsen.

  

Schemalägg en händelse

Vi rekommenderar att du fyller i delar av sidan Schemalägg en händelse innan du schemalägger din händelse. Mer information finns i Planera en händelse.

        
1    Logga in på din Event Center-webbplats.
2    Välj Hålla en händelse > Schemalägg en händelse i navigationsraden.
3    Ange din schemaläggningsinformation och beakta särskilt följande:
Avsnittet Grundläggande information
 • Händelser som är listade visas på din Event Center-webbplats och är synliga för alla. Endast inbjudna kan se detaljerna för en händelse som är ”Ej listad”.

   

 • Registreringen gör att du kan få information om de som planerar att delta i din händelse.

   

 • Ett program innebär att du kan gruppera relaterade möten i ett specifikt projekt, en specifik produkt eller en specifik målgrupp.

   

 • Du kan alltid skapa rapporter från Mitt WebEx för att se information om dina händelser, även om du väljer att ta bort dem när de är färdiga.

   

 • Om du anger ett lösenord för händelsen bör du se till att det inte innehåller några mellanslag eller dubbla citattecken (””).

   

 • (Endast WBS31 och senare) Om e-handelsfunktionen är aktiverad kan du kräva betalning för en händelse genom att ange ett belopp i rutan Händelseavgift.

   

 • (Endast WBS31 och senare) Om funktionen för erbjudandekoder är aktiverad och du erbjuder rabatter på händelseavgifter ska du säkerställa att erbjudandekoderna skickas till deltagarna.

   

 • Spårningskoder kan vara valfria eller obligatoriska beroende på vilken konfiguration din webbplatsadministratör har valt.

   

Tips      

Om din webbplatsadministratör har angivit att samma spårningskodalternativ ska visas i din användarprofil, kan du redigera din användarprofil för att ange specifika spårningskoder. Om du gör det visas koderna automatiskt på sidan Schemalägg händelse.

Avsnittet Datum och tid
 • Välj Planera tidszoner för händelse för att välja en lämplig tid för mötesdeltagarna som befinner sig i andra tidszoner.

   

 • Beräknad varaktighet finns endast i planeringssyfte. En händelse slutar inte automatiskt efter den angivna varaktigheten.

   

Avsnittet Beskrivning av och inställningar för händelse
 • Alternativ för automatisk UCF-uppspelning: Vi rekommenderar att du överför händelsematerialet i förväg för att minska inläsningstiden under en händelse. Innan du kan lägga till händelsematerial måste du först överföra det till dina personliga mappar i avsnittet Mitt WebEx på din Event Center-webbplats.

   

 • Du kan formatera en händelsebeskrivning med HTML-kod (Hypertext Markup Language). Om du använder ett HTML-redigeringsprogram skapar du din formaterade händelsebeskrivning i programmet och kopierar sedan HTML-koden och klistrar in den i rutan Beskrivning.

   

 • En destinations-URL leder till en webbplats som visas när händelsen avslutas.

   

 • För händelser med ett stort antal deltagare kan du välja Endast värd, presentatör och diskussionsdeltagare under Vem kan se deltagarlistan för att förbättra prestandan.

   

 • Videofunktionen är bara tillgänglig om den har aktiverats av din webbplatsadministratör.

   

Avdelningen Deltagare och registrering
 • Om du kräver att deltagare loggar in med autentisering via enkel inloggning innan de deltar i en händelse samt vill begränsa händelsen till endast inbjudna deltagare kommer registreringsalternativen inte att vara tillgängliga.

   

 • Om du väljer Ja för Registrerings-ID krävs, får varje deltagare ett unikt registrerings-ID när du godkänner deras registreringsansökningar. Det här alternativet ökar säkerheten för din händelse.

   

 • Om du kräver att registreringsansökningar måste godkännas kan du konfigurera regler för att automatiskt godkänna eller avvisa registrerade användare.

   

Avdelningen E-postmeddelanden
 • Om en iCalendar-bilaga inkluderas kan inbjudna mötesdeltagare lägga till den schemalagda händelsen i sina kalenderprogram, till exempel Microsoft Outlook.

   

4    (Valfritt) Välj Spara som mall om du planerar att återanvända liknande information.
5    Välj Schemalägg händelsen när du har angett uppgifterna för händelsen.
6    Välj mottagare av e-postinbjudan på sidan Skicka mötesmeddelanden och välj sedan Skicka nu.

Om du klickar på Skicka senare dirigeras du till sidan Händelseinformation där du kan skicka e-postmeddelanden med uppdateringar om händelsen vid ett senare tillfälle.

7    Välj OK och Fortsätt på meddelandena som visas på skärmen. Sidan Händelseinformation visas. Du får även ett bekräftelsemeddelande via e-post med information om den schemalagda händelsen.

Starta, redigera eller ställ in en händelse

             

Uppgift

Åtgärd

Starta en händelse.

Observera      

Om du inte anger att deltagare kan delta innan värden måste du starta händelsen innan deltagarna kan delta.

 1. Logga in på din Event Center-webbplats.

   

 2. Välj Mitt WebEx > Mina möten.

   

 3. Hitta din händelse och välj Starta.

   

Redigera en händelse.

 1. Logga in på din Event Center-webbplats.

   

 2. Välj Mitt WebEx > Mina möten.

   

 3. Hitta din händelse och välj Redigera händelse.

   

Ställ in en händelse.

 1. Logga in på din Event Center-webbplats.

   

 2. Välj Mitt WebEx > Mina möten.

   

 3. Markera kryssrutan intill händelsen du vill ställa in, välj Ta bort och bekräfta valet.

   

 4. Välj alternativ för e-postaviseringar.

   

 

Attachments

  Outcomes